Passage Skimming


1 Methamphetamine
The cabinet has approved in principle the draft royal decree controlling caffeine use and the ministerial regulation prohibiting transport or possession of the substance. Speaking after yesterday’s cabinet meeting, deputy government spokesman.  Somchai Sahachairungrueng said such a decree was vital as caffeine was a drug precursor for methamphetamine production. The cabinet has also agreed in principle with a ministerial regulation controlling transport of the chemical.
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมการใช้คาเฟอีน และ กฎกระทรวงว่าด้วยการห้ามขนส่งหรือครอบครองสารนั้น เป็นการแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ โดย รองโฆษกรัฐบาล นาย สมชัย สหชัยรุ่งเรือง ที่ได้กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกานั้นสำคัญ เพราะ คาเฟอีน เป็นสารตั้งต้นสำหับการผลิต methamphetamine (หรือ ยาบ้า) คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบในหลักการของกฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมการขนส่งสารเคมีนั้น

2 The investigation
The panel investigating last December’s air crash in Surat Thani will select an international aviation organization to determine the exact cause, an air force source said yesterday. The selection of foreign experts would ensure transparency in the investigation into crash in which 101 people were killed. The investigation panel, chaired by ACM Therdsak Sajjarak, Air Force Chief-of-Staff, resolved to contract an international agency to handle the job. It was also agreed that the foreign team be neutral and have no business links with Airbus Industries Co, the maker of the A310-200 which crashed on Dec 11, 1998. The International Civil Aviation Organization and the Federal Aviation Authority have expressed an interest in the task, said the source.
คณะกรรมการตรวจสอบหาความจริง กรณีเครื่องบินตกในเดือนธันวาคมที่จังหวัดสุราษฎรธานี จะเลือก องค์กรการบินระหว่างประเทศ(สากล)แห่งหนึ่งเข้ามาพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริง การเลือกผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาทำงานนี้เป็นการทำให้มั่นใจในความโปร่งใสในการสอบสวน การตกของเครื่องบินที่ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิต 101 คน คณะกรรมการสอบสวนที่มี พลอากาศเอก เทิดศักดิ์ สัจจารักษ์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน ลงมติที่จะทำสัญญาให้เข้ามารับผิดชอบงานนี้ มันยังได้รับการเห็นชอบว่า คณะชาวต่างจะเป็นกลางและไม่เชื่อมโยงทางธุรกิจกับบริษัทอุตสาหกรรมแอร์บัส ผู้ผลิต A310-200 ที่ประสบอุบัติเหตุในวันที่ 11 ธันวาคม 1998 องค์การการบินพลเรือนสากล และ สหพันธ์ผู้มีอำนาจทางการบินได้แสดงออกถึงความสนใจในงานนี้ แหล่งกล่าว

 

3 Fishing license
Julio and his father had been looking forward to their fishing trip for weeks. They didn’t take much food with them on the trip. When they started fishing they were quickly approached by a forest ranger. He asked Julio’s father if he had a fishing license. Julio’s father reached into his wallet and suddenly got a terrified look on his face. Julio was disappointed that night as he ate dinner.
 จูลิโอ กับพ่อของเขา ได้เฝ้ารอคอยการ(เดินทาง)ไปตกปลาด้วยกันนานหลายสัปดาห์ พวกเขาไม่ได้นำอาหารติดตัวไปมากนัก เมื่อพวกเขาเริ่มตกปลาก็ถูกผู้พิทักษ์ป่าเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว เขาถามพ่อของจูลิโอ ว่า มีใบอนุญาตตกปลาหรือไม่ พ่อของจูลิโอ ล้วงกระเป๋าแล้วทันใดก็มีใบหน้าที่แลดูแลแล้วน่าสยองยิ่ง จูลิโอผิดหวังมากในคืนนั้นขณะที่เขากินอาหารค่ำ

4 Hiking
Richard and Luis had been hiking for hours. Richard had to carry Luis for the last few miles on the hike. Sweat was rolling down his face as the sun shone directly overhead.
ริชาร์ด กับ ลูอิส กำลังเดินทางไกลด้วยกันหลายชั่วโมง ริชาร์ดต้องแบกลูอิส ในระยะ 2-3 ไมล์สุดท้ายของการเดิน เหงือไหลย้อยลงบนใบหน้าของเขา ขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตรงลงบนศีรษะพอดี

5 HO! HO! HO!
Annie could hear the music playing over the loud speaker in the mall. She and her mother were shopping for a present for her father.  Annie could see a big line in the center of the mall. She wondered what all the people were waiting for. She then heard a jolly “HO! HO! HO!” from the center of the crowd and she quickly realized what the people were waiting on. As Annie and her mother walked through the mall, she noticed that the store windows were decorated with green, white, and red decorations.
แอนนี่ได้ยินเสียงดนตรีจากลำโพงในโถงการค้า เธอและคุณแม่ กำลังหาซื้อของขวัญสำหรับคุณพ่อของเธอ แอนนี่เห็นแถวขนาดใหญ่ของผู้คน ณ ใจกลางโถงการค้านั้น เธอสงสัยว่าผู้คนเหล่านั้นกำลังคอยอะไรอยู่ แล้วเธอก็ได้ยินเสียงที่ร่าเริง “HO! HO! HO!” ดังมาจากศูนย์กลางของผู้คน และเธอตระหนักได้อย่างรวดเร็ว ว่าผู้คนกำลังคอยอะไร ขณะที่แอนนี่กับคุณแม่เดินทะลุโถงการค้า เธอสังเกตว่า หน้าต่างร้านค้าถูกตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่ง สีเขียว สีขาว ละ สีแดง


พลเอก ชูเกียรติ  มุ่งมิตร

3 พฤศจิกายน 2557

กลับหน้าแรก