เรื่องแปลจากแบบเรียนภาษาอังกฤษ


          แบบเรียนภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง ชื่อ American Folktales, I ที่มุ่งประเด็นให้เป็น A Structured Reader ของ Vinal O. Binner ที่ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๖ มีเรื่องน่าอ่านอยู่จำนวนหนึ่ง ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับ ผู้เขียน ที่จะนำเสนอใน สาระน่ารู้กองทัพบก และเนื่องจาก คอมพิวเตอร์ สามารถแสดงผล ได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ประกอบกับเรื่องน่าอ่านเหล่านั้น เป็นเรื่องสั้น ๆ ผู้เขียนจึง นำเสนอ ทั้งภาษาอังกฤษต้นฉบับ กับ ภาษาไทย ที่ผู้เขียนได้แปลด้วย โดยทยอยนำเสนอตามระยะเวลาที่ผู้เขียนสะดวก
          หวังว่าคงจะเป็น ความรู้ ที่ เป็นประโยชน์ และ สนุกสนาน แก่ ท่านผู้อ่าน ทุก ๆ ท่าน ตามสมควร แม้ว่าจะไม่ใช่ สาระ ที่ น่ารู้ โดยตรง

@@@@@@พลตรี ชูเกียรติ มุ่งมิตร ผู้ชำนาญการกองทัพบก
Chukiati@rta.mi.th
๑ พ.ย. ๒๕๔๗

กลับหน้าแรก