กองทัพบก Royal Thai Army
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

๑. ขว.ทบ. จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๒) รวม ๕ ตำแหน่ง ดังนี้
   ๑.๑ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน
   ๑.๒ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส
   ๑.๓ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/แคนเบอร์รา
   ๑.๔ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/โตเกียว
   ๑.๕ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/โซล
๒. นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแน่งที่เปิดสอบ โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ.
 ระหว่าง ๕ ก.ค. - ๔ ส.ค.๖๐ ภายในเวลา ๑๖๓๐
๓. ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้หน่วยทราบภายใน ๙ ส.ค.๖๐
๔. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบที่ ๑) ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ใน ๑๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐
๕. ดาวน์โหลดระเบียบการ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ www.rta.mi.th และ dint.rta.mi.th 
๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร ๙๘๒๕๘


เอกสารแบบฟอร์มประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร 
2. ใบรับรองความเห็นผู้บังคับบัญชา 
3. เอกสารยินยอมให้ปรับย้ายและรับกลับต้นสังกัด 
4. แบบ ทบ.200-001 รปภ.1 ของผู้สมัครและคู่สมรส 
5. แบบ ทบ.200-001-3 ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส 
- เอกสารประกอบการสมัคร 
- ผนวก ก  คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
- ผนวก ข และอนุผนวกประกอบ 

DOWNLOND เอกสารแบบฟอร์ม

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก