กองทัพบก Royal Thai Army


รายละเอียดการประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๑
          ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ ดังนี้.-
          ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวน ๘ ตำแหน่ง
            ๑ ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด อัตรา พ.อ.(พ.)
            ๒ ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง อัตรา พ.อ.(พ.)
            ๓ ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทน์ อัตรา พ.อ.(พ.)
            ๔ ผชท.ทบ.ไทย/ฮานอย อัตรา พ.อ.(พ.)
            ๕ ผชท.ทบ.ไทย/พนมเปญ อัตรา พ.อ.(พ.)
            ๖ รอง ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน อัตรา พ.อ.
            ๗ รอง ผชท.ทบ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ อัตรา พ.ท.
            ๘ รอง ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา อัตรา พ.ท.
          ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ ดังนี้.-
          หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. และสามารถ ส่งผู้สมัครได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครแต่ละนายเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น สำหรับตำแหน่งรอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศนั้น ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ สามาถสมัครสอบคัดเลือกเป็น ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งถึง ขว.ทบ. ตั้งแต่ ๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๑ (หลัง ๓๑๑๖๓๐ พ.ค. ๖๑ ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ) สำหรับกำลังพล ขว.ทบ. ที่ไปช่วยราชการหน่วยต่าง ๆ หากมีความประสงค์สมัครสอบให้หน่วยรับตัวช่วยราชการรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าว (เว้นหนังสือรับรองความประพฤติผู้สมัคร) ถึง ขว.ทบ. และให้ผู้สมัครสอบรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ในห้วงวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิ.ย. ๖๑ และภาษาท้องถิ่นในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ โดยจะทำการทดสอบสำหรับผู้สมัครที่แจ้งใน ใบสมัครสอบเท่านั้น

...ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่...

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก