Day: October 28, 2020

News

ป้องกัน กำจัด ดูแลให้พี่น้องประชาชน ห่างไกลโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวังสีสูบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ ออกปฏิบัติการจำกัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนบ้านวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ความรู้ รู้จักการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการตระหนักรู้ และเป็นการยับยั้งโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค ในสภาวะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นควันยากำจัดยุง มอบโลชั่นทากันยุง และทรายอะเบท ให้กับประชาชน และกำจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาวะอนามัยให้กับชุมชน เป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลา “ปลายฝน ต้นหนาว”

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot-News

” พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน “

” พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน “เจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ / ผู้บัญชาการทหารบก ในการประชุม นขต.ทบ.         วันที่ 6 ต.ค. 63 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่ ผบ.หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกระดับ

*******************

#พิทักษ์ราชัน : ให้ความสำคัญเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพในทุกรูปแบบ

#ปกป้องประชา : ใช้ศักยภาพกองทัพในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 

ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในทุกด้านอย่างยั่งยืน
#รักษาแผ่นดิน : ถือเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญยิ่ง ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในยามปกติ และนำไปสู่การระดมสรรพกำลังในยามฉุกเฉิน และผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการปกป้องและรักษาผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
———————–
#พิทักษ์ราชัน_ปกป้องประชา_รักษาแผ่นดิน
#ทหารมีไว้ทำไม
#BandofBrother
#smartsoldiersstrongarmy

News

เราฝึกเพื่อพัฒนากำลังพลให้เรียนรู้หลักนิยมที่ทันสมัย

กองร้อยทหารรราบไทย (ร้อย.ร.ไทย) และกองร้อยรบพิเศษ (ร้อย.รพศ.) เริ่มต้นเข้ารับการตรวจสอบการฝึกผสมกับกองทัพสหรัฐ ในรหัส JRTC 21-1 ที่ศูนย์ฝึกเตรียมความพร้อมทางยุทธวิธีของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา (US Army’s Joint Readiness Training Center – JRTC) ณ Fort Polk รัฐลุยเซียนา

ความร้อนแรงและน่าตื่นเต้นของการฝึกในครั้งนี้ คือการที่ร้อย ร. ไทย และ ร้อย.รพศ. เป็นกำลังสำคัญในการเข้ายึดพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ การเอาชนะข้าศึก โดยการดำเนินกลยุทธ์ทางทหารหลายหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากที่ผู้ฝึกจะได้นำทักษะ หลักนิยม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเราในปัจจุบัน

ทหารไทยทุกนายที่มาฝึกจะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะต้องมาเผชิญกับสถานการณ์การฝึกที่เข้มข้น และเสมือนจริง ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง แอดมิน ใช้เวลาร่วมกับทหารไทยทุกนายตลอดการเตรียมการฝึก สามารถกล่าวได้เลยว่าทหารไทยทุกนายที่มาเข้ารับการทดสอบมีความพร้อมทั้งด้านแรงกายและจิตใจในการเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในการฝึกครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

Note: ศูนย์ฝึก JRTC เป็นค่ายสำหรับการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยในระดับกองพลน้อย ที่แต่ละหน่วยจะผลัดเปลี่ยนกันมาเข้ารับการทดสอบ ในวงรอบนี้ ร้อย.ร.ไทย ขึ้นสมทบกับกองพันทหารราบที่ 1-21 (กองพัน Gimlets) กองพลน้อยที่ 25 ซึ่งเคยมีประสบการณ์ฝึกร่วมกันมาแล้วในการฝึกรหัส Lightning Forge 20 ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

 

 

 

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2297-8063

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0599710