Day: October 29, 2020

News

กองทัพบก โดย ป.5 พัน.15 ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน

เมื่อ 29 ต.ค. 63 เวลา 0830 พ.ท. ภาณุวัชร ปัทมวงศ์ ผบ.ป.5 พัน.15 มอบหมายให้ ร.อ. จาตุรนต์ แก้วงาม ฝอ.3 ป.5 พัน.15 ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน ประจำสัปดาห์ เน้นย้ำความถูกต้องท่าทางให้มีความสง่างามตามนโยบาย ” Smart Soldiers Strong Army” ให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจต่างๆที่หน่วยได้รับมอบหมายต่อไป ณ บก.ป.5 พัน.15 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

News

กองทัพบก โดย มทบ.35 ออกให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นกับผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกรมกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 35 ออกให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ ณ บ้านปางฝางหมู่ที่ 10 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

มีการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง มอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ การป้องกันโรคที่มากับฝน ในห้วงเวลา”ปลายฝน ต้นหนาวนี้” อีกด้วย

 


 

News

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เน้นควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 1900 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ ในพื้นที่ อ.ระแงะ,อ.เจาะไอร้อง,อ.สุไหงปาดี,อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ พร้อมทั้งให้นโยบายเน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และทำให้พื้นที่ให้ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมแรง ร่วมใจกันในการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางหลัก เส้นทางรอง ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ด้วยความละเอียด รอบคอบ และเน้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน ตรวจค้น อาวุธปืน วัตถุระเบิด สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อเหตุ เพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน โดยเฉพาะสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงหรือจัดกิจกรรมรื่นเริง รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และมอบแนวทางการเฝ้าระวัง การสังเกตุการณ์ และการรักษาความปลอดภัย ให้แก่กำลังพลในด่านตรวจ จุดตรวจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

 

 

News

“กองกำลังสุรสีห์คุมเข้ม เเนวชายเเดน ไทย-เมียนมา”

“คุมเข้ม เเนวชายเเดน ไทย-เมียนมา”
กองกำลังสุรสีห์ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน ไทย-เมียนมา อ.สังขละบุรี เพื่อพร้อมในภารกิจป้องกันชายแดน ,การป้องกันการลักลอบทำผิดกฏหมาย และมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบเข้าเมือง
#ทหารมีไว้ทำไม

 

News

กองทัพบก โดย ร.8 พัน 1 เปิดการฝึก เติมความรู้ให้นักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายศรีสองรัก จ.เลย

เปิดการฝึก เติมความรู้…นักศึกษาวิชาทหาร !!
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ทำการฝึกให้กับน้องนักศึกษาวิชาทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 โดยทดลองการปฏิบัติต่ออาวุธในอัตราของกองพันทหารราบ และฝึกการปฐมพยาบาล รวมทั้งชมการสาธิตการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการในสนามรบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความกล้าหาญ และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
#นักศึกษาวิชาทหาร
Cr. เพจ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8

News

กองทัพบก โดย ร.2 พัน.3 รอ. เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน หลังน้ำลด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

“ใส่ใจ ดูแล ทั่วถึง”
กองทัพภาคที่ 1 โดย ร.2 พัน.3 รอ. เข้าช่วยเหลือประชาชน หลังจากน้ำท่วมขังลดระดับลง โดยทำการฟื้นฟูขนย้ายสิ่งของลงจากพื้นที่สูง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับอาศัยของประชาชนที่ได้รับ   ความชำรุดเสียหายจากผลกระทบของอุทกภัย ในพื้นที่ ตลาดเก่า 100 ปี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

#ทหารมีไว้ทำไม

News

กองทัพบก โดย พล.ร.3 จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

“อย่าพึ่งหมดกำลังใจ อย่าพึ่งหมดหวัง อย่าพึ่งหมดกำลัง และอย่าพึ่งหมดศรัทธา”

พวกเรากองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 เรายินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เต็มกำลัง และเต็มขีดความสามารถครับ
กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย ร่วมกับชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก ปตท., คณะเจ้าหน้าที่ ธกส., และข้าราชการอำเภอโนนสูง เข้าสนับสนุนพื้นที่ประสพภัย หมู่บ้านหนองโจด ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยทางหน่วยได้นำเรือเข้าช่วยเหลือขนส่งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับ ทางวัดธรรมทานวนาราม และชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักได้เนื่องจากมวลน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี

#น้ำท่วมโคราช
#กองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราบที่3
#3INFDIV #กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG
 

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2297-8063

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0596837