Day: November 8, 2020

News

การฝึกหลักสูตรจู่โจมภาคทะเล

“…เอ้า..เห่เฮเห้ๆ ทะเลบ้านเราๆ ตื่นแต่เข้าๆ เห็นน้ำทะเลๆ คลื่นซัดพัดพาถ่ายเทๆ ทะเลสุดตาฟ้าไกลๆ
พวกเราจู่โจมๆ ต่างโรมรันไปๆ อยู่ในวินัย รักไทยรักชาติบ้านเมืองๆ
ถ้าหากวันใดๆ เห็นไทยประเทืองๆ เห็นชาติรุ่งเรือง แล้วเราก็คงสุขใจๆ…”
ภาคทะเลจู่โจม 126 “ทะเลเดือด”
ก่อนจะเข้าภาคสุดท้ายนักเรียนจู่โจมจะต้องผ่านด่านภาคทะเลไปให้ได้ โดยจะมีหน่วย Navy Seal ของกองทัพเรือมาสอน บอกเลยว่าครูกบทุกนายในเรื่องของการฝึกเข้มข้นสุดๆ
ทีมงานSMARTมีโอกาสได้ไปเจอกับนักเรียน 2 วัน ซึ่งใน วันที่ 1 ของการเข้าภาคทะเลจะเป็นการเรียนรู้ประเพณีชาวเรือ เทคนิคการว่ายน้ำ การพายเรือยาง ไฮไลท์คือการแบกเรือยาง เฉพาะเรือยางก็หนักอยู่แล้ว เจอน้ำทะเล คนอยู่บนเรือ ต้องวิ่งบนทราย แอดบอกเลยว่า นรก จริงๆ แล้วยังมีท่าเด็ดโหม่งโลกชมวิวบนหาด หืมมม บันเทิงครับ
ส่วนในวันที่2 ช่วงเช้าจะเป็นการสอนการเอาตัวรอดในทะเล อะไรกินได้กินไม่ได้ การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก และการสละเรือใหญ่ จะลองเสมือนว่าเรือโดนข้าศึกโจมตี แล้วจำเป็นต้องสละเรือ เอาตัวรอดเข้าฝั่งให้ได้ ระยะทาง 1 ไมล์ทะเล (1.8 km) นักเรียนต้องทำการว่ายน้ำ เป็นคู่บัดดี้เข้าสู่ฝั่ง โดยจะมีครูกบประกบอยู่ตลอด พอขึ้นฝั่งได้ก็มีบท ทดสอบอีกนิดหน่อย ก่อนจะพักเตรียมตัวพบกับ ปัญหาอดติดเกาะ 48 ชม.
รอติดตาม Ep.5 ภาคทะเล เร็วๆนี้
#SMARTSoldiersStrongArmy
#Ranger126
#จู่โจม126
#ภาคทะเล

 

 

News

กองทัพบก โดย กองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 151 ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ในสังกัดกรมทหารราบที่ 151 ได้เรียกประชุมผู้ฝึก ครูฝึก ตลอดจน ผู้ช่วยครูฝึก เพื่อรับฟังนโยบายในการฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกทหารใหม่จากกรมยุทธศึกษาทหารบก และมาตรการการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกราย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก โดยให้ผู้ฝึก ใส่ใจดูแล เช็คสภาพความพร้อมของพลทหารอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจดบันทึก และประเมินผล ใครเป็นอะไร พร้อมส่วนไหนไม่พร้อมส่วนไหนผู้ฝึกต้องทราบ และประสานพูดคุยกับครอบครัวเพื่อความสบายใจ ฝึกฝนน้อง ๆ ด้วยการปลุกความกล้า ค้นหาความเป็นตัวตนของน้อง ๆ ทหารใหม่มา เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพต่อไป เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

หลังจากที่ประชุมผู้ฝึกทหารใหม่แล้ว พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารที่กินอยู่หลับนอน เครื่องแต่งกายของใช้ประจำตัว สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโรงนอน ก่อนลงมาพบปะพูดคุยกับน้อง ๆ ทหารกองประจำการเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผ่านช่วงเวลา 6 สัปดาห์ ในการเข้ารับการฝึกด้วยความภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเดินทางไปยัง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเปิดให้ญาติทหารใหม่ เข้าเยี่ยม บุตร หลาน หลังจากการฝึก 1 สัปดาห์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น โดยต่างมั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรหลานของตนเป็นอย่างดีระหว่างการฝึก และตลอดระยะเวลาที่เข้าอยู่กองประจำการ ซึ่งพี่น้องประชาชน ครอบครัวคอยเฝ้ามอง และมุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บริบทของความเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม หน้าที่ของพลเมืองไทยต่อไป”

 

 

 

News

กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 35 จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

“Open House – Young Gen Uttaradit สู่การเป็นแพทย์ทหาร”

เมื่อวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ความสนใจวิชาชีพแพทย์ทหารเพื่อให้รู้ และเข้าใจในการวิชาชีพแพทย์ทหารในแต่ละสหวิชาชีพ บริบทของแพทย์ทหาร ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละสหวิชาชีพต่างๆ เช่น เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด, รังสีเทคนิค, ทันตแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, แพทย์ และเภสัชกร เป็นต้น อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพแพทย์ทหาร ปลูกฝังในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การสร้างความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยทหาร ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือประชาชน เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติที่จะมีแพทย์ทหารรุ่นใหม่ คอยช่วยเหลือ ดูแลรักษาเพื่อนมนุษย์ต่อไป

 

 

 

News

เสริมทักษะภาษาไทย กับพี่ๆทหารพราน สร้างโอกาส เพื่ออนาคตน้อง ๆ ชายแดนใต้

ณ โรงเรียนบ้านสะเอะ หมู่ที่ 3 บ้านกะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียน ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการพูด และการกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ตามความมุ่งหมายของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ด้วยการประสานความร่วมมือกับคณะครู ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต”
ทั้งนี้ กำลังพลหมวดทหารพรานหญิง ได้ดำเนินกิจกรรมด้านนันทนาการ เพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้สนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เสริมทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเข้าสู่ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน อีกทั้งยังได้มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป

 

 

 

 

News

กองทัพบก โดย ร.2​ พัน.1​รอ. จัดกำลังพล นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

พล.ร.2 รอ.โดย ร.2​ พัน.1​รอ. จัดกำลังพลชุดชป.กร.(ขุนอาสา128)และจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่พบปะประชาชนและนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ณ​ บริเวณ​ หมู่ 1และหมู่ 4 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

News

มทบ.23 ต้อนรับญาติทหารใหม่ สร้างความอุ่นใจ เน้นการฝึกตามมาตรฐาน และจะดูแลทหารใหม่ เสมือนหนึ่งว่าเป็นคนสำคัญของครอบครัว

มทบ.23 ต้อนรับญาติทหารใหม่ สร้างความอุ่นใจ เน้นการฝึกตามมาตรฐาน และจะดูแลทหารใหม่ เสมือนหนึ่งว่าเป็นคนสำคัญของครอบครัว
*************
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 พลตรี คณธัช ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 สั่งการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 จัดเตรียมสถานที่สำหรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมทหารใหม่ ตั้งปต่ เวลา 0800 – 1500 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และผ่อนคลายความคิดถึงให้กับญาติพี่น้องทหารใหม่ สำหรับ มณฑลทหารบกที่ 23 ได้รับรายงานตัวทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 157 นาย ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้สั่งการ และเน้นย้ำให้ทำการฝึกตามหลักสูตร แบบธรรมเนียมทหาร อย่างเคร่งครัด โดย ผู้ฝึกทหารใหม่ และครูฝึกทหารใหม่จะต้องดูแลทหารใหม่ อย่างใกล้ชิด และต้องอยู่กิน หลับนอน ร่วมกับทหารใหม่ตลอดหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ พร้อมทั้งการดูแลทหารใหม่ ให้เสมือนญาติคนสำคัญของครอบครัว ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอย่างเข้มงวด สามารถสร้างความประทับใจ ผ่อนคลายความกังวล ความห่วงใย ให้กับกลุ่มเครือญาติได้เป็นอย่างดียิ่ง
***************

News

รถครัวสนาม ออกแจกอาหารร่ให้กับชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

รถครัวสนาม แจกอาหารร่วมกับสภากาชาดให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ศบภ.พล.พัฒนา 2 จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารร่วมกับสภากาชาด อ.พิมาย และศูนย์บัญชาการปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ บ.จบก, บ.กระเบื้องใหญ่, บ.วัด ต.กระเบื้องใหญ่ จ.นครราชสีมา

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439

Where are we?

Total Visitors

0669535