Day: November 18, 2020

News

ทหารพราน เร่งให้ความช่วยเหลือเก็บเกี่ยวข้าว ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนาข้าว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมเรือท้องแบน ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือ นายสุพล พันธสิริ ( เกษตรกรปลูกข้าว ) บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเก็บเกี่ยวข้าว เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว ทำให้ได้รับความเสียหายจึงต้องรีบเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

News

สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูป่าไม้ และอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ จ.ปัตตานี

ในพื้นที่ บ้านควนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตร และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

News

ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพ พร้อมที่จะดูแลประชาชนได้ทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ”พัฒนาศักยภาพการบรรเทาภัยพิบัติ และกู้ภัยทางน้ำ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพล และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการกู้ภัยทางน้ำอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

News

ทหารพันธุ์ดี ค่ายวิภาวดีรังสิต ออกจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภครอบค่ายในราคาถูก

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 1430 – 1630 ที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.ส.ฎ. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวิภาวดีรังสิต โดยหน่วย มทบ.45, ร.25, ร.25 พัน.3 และ ศปภอ.ทบ.4 ได้รวบรวมผลผลิตจากพื้นที่ดำเนินโครงการนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ ได้เลือกซื้อพืชผักปลอดภัย ซึ่งเป็นของดี และมีราคาถูก นำไปประกอบอาหาร

News

ฤดูหนาวนำพาความเย็นเยือก ทหารส่งมอบความอบอุ่นถึงบ้านเรือน

” ฤดูหนาวนำพาความเย็นเยือก ทหารส่งมอบความอบอุ่นถึงบ้านเรือน ”
# กองพลทหารม้าที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นรอบค่ายเปรมติณสูลานนท์
.
กองพลทหารม้าที่ 3 โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้จัดชุดกิจการพลเรือนเดินเท้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพ จำนวน 20 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านหนองกุงขี้ควง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นางสุขกันยา ลอยกระโทก อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 103 หมู่ 5 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ทำให้ต้องพิการตัดขาทั้งสองข้าง และนาง พัด ธิสานนท์ อายุ 95 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ เป็นผู้ป่วยติดบ้าน ชึ่งผู้ป่วยทั้งสองคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ห้วงฤดูหนาว ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น มีอากาศหนาวในห้วงตอนกลางคืนและตอนเช้า ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ชึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านแถบนี้ จึงทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ชึ่งชาวบ้านต่างประทับใจที่ทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทาง

News

มทบ.25 จัดกำลังพลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพลทหารกองประจำการ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ย.63 เวลา 0900 ร้อย.มทบ.25 จัดกำลังพล น.1 นาย, ส.1 นาย นำทหารกองประจำการ นขต.มทบ.25 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จว.ศ.ก. จำนวน 3 นาย ออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะครอบครัว เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ และความเดือดร้อนของครอบครัว รวมถึงตรวจสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือทหารกองประจำการที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ในโอกาสนี้ ร.ท.วิชัย สาแก้ว เป็นผู้แทนหน่วย มทบ.25 ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวทหารกองประจำการทั้ง 3 นาย
1. พลฯ มนตรี วงษ์คำมาต สังกัด ร้อย.มทบ.25 บ้านเลขที่ 14 ม.18 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก.
2. พลฯ อนุชิต นวลไชย สังกัด ร้อย.มทบ.25 บ้านเลขที่ 162/2 ม.16 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก.
3. พลฯ สมศักดิ์ หาศิริ สังกัด นฝ.นศท.มทบ.25 บ้านเลขที่ 19 ม.13 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จว.ศ.ก.
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

News

พลังของความสามัคคี ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

…พลังของความสามัคคี ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน…
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 22 จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบัวเชด ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างบ้านให้กับ นาย สมาน สมาเมฆ อายุ 80 ปี เป็นผู้ยากไร้ ณ บ้านออด หมู่ 11 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งงบประมาณและอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้รับจากภาครัฐ และชุมชนร่วมกันสนับสนุน ปัจจุบันได้ดำเนินการ ก่อผนังห้อง เทพื้นห้องครัวและห้องน้ำ คิดเป็นร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#กองกำลังสุรนารี

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0663442