Day: November 18, 2020

News

ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำ นศท.ชั้นปีที่ 4 – 5 สัมผัสอาวุธยุทโธปกรณ์ทหาร ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อ 17 พ.ย.63 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำ นศท.ชั้นปีที่ 4 – 5 ดูงานหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้ นศท.ได้สัมผัสอาวุธยุทโธปกรณ์และเรียนรู้ถึงความเสียสละของทหารที่มีต่อชาติบ้านเมือง ณ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ผลการปฏิบัติ นศท.ได้สัมผัสอาวุธยุทโธปกรณ์ และได้รับรู้ถึงความเสียสละของทหารที่มีต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งทำให้ นศท.เกิดความภาคภูมิใจในความเสียสละ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำรองที่ดี และเสียสละเพื่อชาติสืบต่อไป

News

กองทัพ โดย ช.2 พัน.202 รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตกร ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

“ไม่ใช่เราเเล้วจะใคร”
#กองพลพัฒนาที่2 โดย กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 จัดชุดช่วยเหลือชาวบ้านเกี่ยวข้าว และอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร โดยรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 500 กิโลกรัม จากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 🌧 ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734650