Day: November 20, 2020

News

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จัดกิจกรรมไทยพุทธ-มุสลิม ดำนาปลูกข้าว ณ จ.นราธิวาส

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน เปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม สนับสุนส่งเสริมการดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว ที่บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ, พันตำรวจโท เฮรามาน เจ๊ะดี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ, ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมไทยพุทธ-มุสลิม ดำนาปลูกข้าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาในเรื่องดินเปรี้ยว ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงร่วมกับทุกภาคส่วน มาส่งเสริมการปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง คือ พันธุ์ซีบูกันตัง และพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทางอาหาร ประการต่อมาการใช้พื้นที่มาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤตอาหารในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์โควิด-19 ด้วยการหุงข้าวกินเอง ปลูกผักรอบบ้าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่มีพี่น้องพุทธ พี่น้องมุสลิม อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ก็ได้มารักษาต่อยอด ได้ร่วมกันดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม และสืบสานภูมิปัญญาอีกด้วย

News

ทหารพรานร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่จัน ร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้การบริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนบ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่จัน, การทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่, การแจกถุงยังชีพ, การออกร้านสินค้า O – TOP ของชุมชน และมีการแสดงฟ้อนรำตามประเพณีพื้นบ้านของกลุ่มเยาวชนต่างๆ ในการนี้หน่วยได้จัดชุดช่างตัดผมบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 ราย ประธาน ณ ลานกิจกรรม บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

News

กองทัพบก โดย ร.15 พัน.1 พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวน้องเล็ก

เมื่อ 19 พ.ย. 63,พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน.1 มอบหมายให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัว พลฯสรศักดิ์ สิงห์บุตร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 11 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ซึ่งบิดาป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดัน และมีฐานะทางครอบครัวยากจน รวมถึงจัด จนท.เสนารักษ์ของหน่วยเข้าไปดูแล พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวกำลังพล ตามโครงการเยี่ยมบ้านทหารใหม่ เพื่อให้กำลังพลคลายความกังวล ในระหว่างการฝึก และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

News

กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 15 สร้างมาตรฐาน เน้นความรู้ เพิ่มพูนความสามารถ

กรมทหารราบที่ 15 จัดกำลังพล ฝึกยิงปืน ค.ขนาด120 มม. เพื่อเตรียมฝึกเตรียมการตรวจสอบ ร้อย ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปี 2564 ซึ่ง ปืนค.ขนาด 120 มม. เปรียบเสมือนเป็นปืนใหญ่ของเหล่าราบนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบการยิงสนับสนุนแก่กองพันแนวหน้า ดังนั้นการฝึกจัด Unit School ภายในหน่วยนั้นเป็นการทบทวนความรู้ในหน้าที่ เพื่อดำรงความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหารไว้ และขยายผลไปสู่ความพร้อมในการรองรับปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกต่อไป

News

“คุณพ่อป้ายแดง” อ้อมกอด และ รอยยิ้มแห่งความสุข ของน้องทหารใหม่ เมื่อพบหน้าลูกชายคนแรก

“คุณพ่อป้ายแดง” อ้อมกอด และ รอยยิ้มแห่งความสุข ของน้องทหารใหม่ เมื่อพบหน้าลูกชายคนแรก
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้รับทราบข่าวจากครอบครัวของน้องทหารใหม่ว่า ภรรยาของน้องทหารใหม่ได้คลอดบุตรแล้ว จึงได้พาน้องทหารใหม่เดินทางกลับไปเยี่ยมภรรยาและบุตรที่บ้าน ณ บ้านโนนยาวน้อย อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้สำหรับเด็กแรกเกิด ช่วยเหลือครอบครัวน้องทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ผ่อนคลายความกังวล และส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวของน้องทหารใหม่
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
#กองพันทหารปืนใหญ่ที่103
#กรมทหารปืนใหญ่ที่3
#3INFDIV #กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG

News

“กกล.สุรศักดิ์มนตรี จับกุมกัญชาอัดแท่ง กว่า 500 แท่ง”

“กกล.สุรศักดิ์มนตรี จับกุมกัญชาอัดแท่ง กว่า 500 แท่ง”
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย ร้อย.ฉก.ตชด.235 ฉก.ตชด.23 บก.ควบคุมที่ 1 (ร.3) ได้รับการแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ บ.โคกสว่าง ม.5 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จึงจัดกำลังพลเข้าตรวจสอบ สามารถจับกุม ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง กัญชาอัดแท่ง จำนวนประมาณ 500 แท่ง /กก. (12 กระสอบ) พร้อมรถยนต์ 1 คัน จนท.จึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งให้จนท.ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

News

กองทัพบก โดย ร.8 พัน.1 จัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ 2,700 cc.
เราจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส
19/11/63 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย จัดกำลังพล ชุดจิตอาสา จำนวน 10 นาย เข้าบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน หลังจากที่มีการร้องของความช่วยเหลือมายังหน่วย ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ซึ่งผู้บังคับกองพันเป็นผู้รับข่าวสารโดยตรง และสั่งการในเวลานั้นในการเข้าบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ และอีกทั้งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ยังเป็นการสำรองโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลในการเก็บไว้ใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน อีกด้วย สถานที่ ณ โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย
#กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8
#3INFDIV #กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG

 

 

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439

Where are we?

Total Visitors

0669529