Day: December 4, 2020

News

พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. เข้าช่วยเหลือรื้อถอนซากปรักพัง บ้านเรือนของประชาชนจากเหตุอัคคีภัย

พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก ดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยการรื้อถอนซากปรักพัง และจัดระเบียบพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยให้เรียบร้อย หลังจากเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านเรือนของประชาชน ณ พื้นที่ ม.1 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

News

พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. เข้าช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแปลงนาเกษตรกร ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกม่วง จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแปลงนาเกษตรกรที่มีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรที่จะจ่ายเป็นค่าแรงงานเกี่ยวข้าวหรือว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว จำนวน 1 ราย ของนางสุมณฑา ยอดเณร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 20 ม.12 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทำนา จำนวน 7 ไร่ ทั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.ทบ. ที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา และหน่วยได้ดำเนินการให้เกิดประโยชน์ ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของเกษตรกรในการแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างมาก

News

กองทัพบกโดย ร.16 พัน.2 ร่วมช่วยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา จ.ยโสธร

ร.16 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ร่วมกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จว.ย.ส. โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมด้วยช่วยทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาดตา เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา และที่สำคัญคือการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เยาวชน ได้รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สร้างนิสัยจิตอาสาให้เกิดขึ้นในจิตใจ เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
#โรงเรียนของหนู น่าอยู่ น่าเรียน#
#กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16
#กองพลทหารราบที่ 6
#กองทัพภาคที่ 2

News

พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ. เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.สระบุรี

พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ บริเวณกลางบ้านชุมชน ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

News

กองพันพัฒนาที่ 3 อำนวยความสะดวกในการจอดเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 เพื่อลำเลียงผู้ป่วยเป็นการด่วน

กองพันพัฒนาที่ 3 ได้อำนวยความสะดวก ในการใช้พื้นที่เพื่อให้ เฮลิคอปเตอร์ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ลำเลียงผู้ป่วย เพศชาย อายุ 37 ปี จาก โรงพยาบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งป่วยด้วยอาการกระทบกระเทือนทางสมอง เนื่องจากอุบัติเหตุ มาลงจอดเพื่อนำตัวผู้ป่วยส่งเข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยใช้พื้นที่บริเวณสนามฝึกเป็นสนามจอดชั่วคราว
#ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

พล.พัฒนา 3 นำรถเกี่ยวข้าวออกช่วยเหลือประชาชน และเปิดโรงสีข้าวในหน่วยรับสีข้าวให้ฟรี

กองพลพัฒนาที่ 3 ได้ลงพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่นำรถเกี่ยวข้าวออกช่วยเกี่ยวข้าว รวมทั้งการเปิดโรงสีข้าวของหน่วยรับสีข้าวให้ประชาชนเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชนอีกด้วย

News

กองทัพบก โดย ร.15 พัน.1 เข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.ลำทับ และ อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ลำทับ และ อ.เขาพนม เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่ โดยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือที่ที่มีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ อ.ลำทับ และ อ.เขาพนม ทั้งนี้หน่วยได้มอบถุงยังชีพเบื้องต้น และทำการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้การช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำ 24 ชม.
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762894