Day: December 7, 2020

News

พล.ร.2 รอ.โดย ป.2 พัน.102 รอ. ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครนายก

พล.ร.2 รอ.โดย ป.2 พัน.102 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 9 นาย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นบ้านของ นางดาวเรือง ใจผ่อง ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก

News

ศอ.จอส.พระราชทาน พล.ร.9 จ.กาญจนบุรี เข้ามอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในภัยหนาว

“ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 9 จัดกิจกรรมคลายหนาวให้ประชาชน”
ศอ.จอส.พระราชทาน พล.ร.9 จัดกิจกรรมคลายหนาว ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทานจ.กาญจนบุรี เเละ ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอ ทั้ง 13 อำเภอใน จ.กาญจนบุรี จัดจิตอาสาพระราชทาน เเละชุดเเพทย์ของหน่วย นำผ้าห่มไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว พร้อมทั้งจัดชุดเเพทย์เดินเท้าเข้าตรวจโรค เเละมอบยารักษาโรคเบื้องต้น ให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ศภบ.พล.ร.9 ทั้ง 13 อำเภอ ใน จ.กาญจนบุรี เเละพื้นที่รับผิดชอบ กกล.สุรสีห์

News

ร.31 พัน.3 รอ. เข้าช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในพื้นที่ จ.อ่างทอง

ร.31 พัน.3 รอ. จัดชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนกองพัน เข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกเจ้า ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยตามนโยบายเร่งด่วน ของผู้บัญชาการทหารบก ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ร่วมกับเกษตรกร นาย เกรียงไกร เหมือนพงษ์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ในการปฎิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วย และบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายเร่งด่วน ของ ผบ.ทบ.

News

พล.ร.2 รอ. โดย ร.2 รอ. เข้าทำความสะอาด วัดแจ้งเมืองเก่า อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

พล.ร.2 รอ. โดย ร.2 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาทำความสะอาดบริเวณ วัดแจ้งเมืองเก่า ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

News

กองทัพบก โดย ป.5 พัน 105 จัดกำลังพลจิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่าย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารม้าที่ 3 ได้นำ พลฯ ธิติวัฒน์ รัฐกิจจานนท์ ซึ่งเป็นทหารใหม่ของหน่วย เดินทางไปเยี่ยมภรรยา ที่พึ่งคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้มอบของใช้จำเป็นสำหรับภรรยาและบุตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับน้องทหารใหม่ ได้คลายกังวลใจ ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจรับการฝึก อย่างเต็มที่จนจบหลักสูตรการฝึก ……….
#เราคือครอบครัวเดียวกัน#

News

กองทัพบก โดย ป.21 พัน 20 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และประชาชน ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

ณ ชุมชนท่าเจ๊ะกาเซ็ง,ท่าชมพู่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์กองพลทหารราบที่15 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ชุดแพทย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาล และผู้นำท้องถิ่น เดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม พร้อมมอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด พร้อมให้กำลังพลเข้าช่วยชาวบ้านเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่น้ำเริ่มลด แต่ยังมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่อง ให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้ช่วยดูแลตนเอง และหากได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน
ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ยังกล่าวว่า “ พวกเราคือ ครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งกัน” ในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่นนี้ “ทหารเป็นต้องที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส “

News

กองทัพบก โดย ร.25 พัน.3 ลงพื้นที่เเจกจ่ายถุงยังชีพ เเละน้ำดื่มให้เเก่ประชาชน ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

มณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้พันเอกคณิศร อาสมะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลร่วมงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรก เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมแสดงดนตรี “กองทัพบกเพื่อประชาชน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรักความสามัคคี การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรี, การบริการจำหน่ายผักปลอดสารพิษราคาถูก, บริการตัดผม และการบริการทางการแพทย์ โดยมี ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมจำหน่ายอาหาร กิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#เรารักในหลวง
#กองทัพบกเพื่อประชาชน

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439

Where are we?

Total Visitors

0669577