Day: December 9, 2020

News

กองทัพบก โดย ร.25 พัน.2 เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกลมพัดกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนชำรุดเสียหาย พื้นที่ เกาะคณฑี จ.ระนอง

กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร.25 พัน.2
เข้าซ่อมแซมบ้านเรือน
พ.อ.ภาคิน เกื้อกูล ผบ.ร.25 พัน.2 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าซ่อมแซมบ้านเรือน นางปานใจ แซ่เต้ง เนื่องจากลมพัดกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบชำรุดเสียหายบางส่วนเช่นเสาหน้าบ้าน ระเบียงบ้าน และฝาผนัง ตามโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชน ณ พื้นที่เกาะคณฑี บ้านเลขที่ 14 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

กองทัพบก โดย กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9 มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9
จัดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับ จนท.รพ.สต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง.จว.ก.จ. เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จว.ก.จ. ซึ่งผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในพื้นที่มีความปลื้มปีติยินดี ที่หน่วยงานราชการและหน่วยงานทหาร ไม่ทอดทิ้งประชาชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

News

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้ามอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมกับถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความหนาวให้กับประชาชน ใน จังหวัดเพชรบูรณ์

กองทัพบก ห่วงใย มอบความอบอุ่น ให้กับพี่น้องประชาชน”
กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการกับผู้นำชุมชนดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 30 ผืน พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง ถึงบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย, ผู้พิการ และเป็นผู้ยากไร้ บ้านวังยาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้หน่วยได้จัดเสนารักษ์ – อสม. ทำการตรวจรักษาให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเบื้องต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความหนาวให้กับพี่น้องประชาชน

News

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว นำเสื้อกันหนาว ,ถุงยังชีพ และเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน มอบให้กับประชาชน ในพื้นที่ จ.เลย

“สู้…….ภัยหนาวไปด้วยกัน กองทัพบกเพื่อประชาชน”
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย โดยผู้บังคับกองพัน……ลงพื้นที่ชุมชนรอบค่าย เพื่อนำเสื้อกันหนาว ,ถุงยังชีพ และเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน มอบให้กับพี่น้อง ชาวบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านท่าบุ่ง หมู่ 5 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ตามโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็น และสร้างรอยยิ้มเพิ่มความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชน

News

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมมือกับภาคเอกชน มอบผ้าห่มกันหนาว แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมมือกับภาคเอกชน มอบผ้าห่มกันหนาว แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในกิจกรรมโครงการ “กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว”
**********************
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว” มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน แก่
พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว พื้นที่ บ้านธารทอง หมู่ที่ 11, บ้านไร่ หมู่ที่ 7, บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 และบ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่คำเหนือ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระวัง มณฑลทหารบกที่ 37 (ในนามกองทัพบก) ร่วมกับบริษัท ชาฉุยฟง จำกัด, โครงการ บ้านจัดสรรนอร์ทวินด์ และสมเกียรติพืชไร่ ในการระดมทุนจัดหาและนำผ้าห่มกันหนาว ส่งมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เชียงแสน ซึ่งประสบภัยหนาวในทุกๆ วงรอบฤดูหนาวของปี สร้างความทุกข์ยากต่อความเป็นอยู่ โดยความมุ่งหวังในการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุข แบ่งปันรอยยิ้ม ให้หน้าหนาวอยู่สุขใจ คลายความเหน็บหนาว ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 37, ประธานสมาคมแม่ทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 37, เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรพื้นที่สูง บ้านธารทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงานในส่วนของภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด, โครงการ บ้านจัดสรรนอร์ทวินด์, สมเกียรติพืชไร่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมส่งมอบความสุข และความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนอย่างพร้อมเพรียง และมีการตรวจคัดกรองสำหรับผู้เข้ากิจกรรม และกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

News

กองทัพบก โดย หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4 พัน.3 ได้นำกำลังพล ทหารใหม่ เข้าศึกษา เรียนรู้ เตรียมตัวเข้าสู่ครอบครัวทหารพันธุ์ดีในอนาคต ณ ค่ายเอกาทศรถ

“ศึกษา เรียนรู้ เตรียมตัวเข้าสู่ครอบครัวทหารพันธุ์ดีในอนาคต”
หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4 พัน.3 ได้นำกำลังพล ทหารใหม่ ผลัด 2/63 เข้ารับการอบรม การเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี ร.4 พัน.3 ณ ค่ายเอกาทศรถ โดยวิทยากรทหารพันธุ์ดีของหน่วย ในหัวข้อดังนี้
1.เยี่ยมชมโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน
2.การทำน้ำจากสมุนไพร
3.การทำปุ๋ยคอก และปุ๋ยธรรมชาติ
4.ประโยช์นสรรพคุณจากพืช สมุนไพนพื้นฐาน
5.การขยายพันธุ์พืชไม้ผล
เพื่อให้กำลังพลได้ตระหนักถึงความสำคัญในวิชา เศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมพร้อมให้ต่อยอดตลอดจนสามารถนำไปแนะนำหรือทดลองหลังจากปลดประจำการ เพื่อเตรียมเป็นทหารพันธุ์ดีในอนาคตต่อไป

News

กองทัพบก โดย มทบ.36 ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด – 19 ภายในค่ายพ่อขุนผาเมืองอย่างเข้มแข็ง

“มณฑลทหารบกที่ 36 ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด – 19 ภายในค่ายพ่อขุนผาเมืองอย่างเข้มแข็ง”
มณฑลทหารบกที่ 36 เร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด – 19 เชิงรุกโดยการจัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตามเส้นทางภายในค่ายพ่อ​ขุนผาเมือง หน่วยทหาร​, ตลาดค่าย และบ้านพักกำลังพล เพื่อแจ้งข่าวสารให้กำลังพลและครอบ​ครัวได้รับทราบสถาน​การณ์โควิด-19 เพื่อให้เกิด​ความ​ตระหนัก​ที่จะ​ดูแล​ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ลงพื้นที่สร้าง​ความเข้าใจ​ และขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดค่ายพ่อขุนผาเมือง​ เพื่อให้ยังคงดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น รวมทั้ง​เน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด
#โควิด19
#COVID19
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439

Where are we?

Total Visitors

0669563