Day: December 11, 2020

News

กองทัพบก โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ สร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ อำเภอสายบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย ของ นายแสง ชูสวน ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 18 ซอย 2 ถนนกะลาพอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ “กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน” โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านพักให้กับประชาชนไทยพุทธเปราะบางให้มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้เร่งมือดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ ที่จะไม่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ โดยเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการล้วนมีฐานะยากจน อีกทั้งไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน หน่วยงานราชการต่างเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมสนับสนุนงบประมาณ และชุดช่าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

กองทัพบก โดย ร.16 พัน.2 เข้ามอบเสื้อกันหนาวพร้อมตรวจวัดความดันให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยโสธร

“มอบเสื้อคู่ ดูแลรัก ฮักกันแพงกัน เด้อ…”
ร.16 พัน.2 เยี่ยมครอบครัวคุณตาสวาท พิมาลัย อายุ 82 ปี และ คุณยายราตรี พิมาลัย อายุ 79 ปี บ.หนองจาน ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จว.ย.ส. ซึ่งคุณตาสวาท พิมาลัย และคุณยายราตรี พิมาลัย เป็นคู่รักที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในหมู่บ้าน ในเรื่องการครองตน และครองเรือน คอยตักเตือนและให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆด้วยดีเสมอมา โดยหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดความดันและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมทั้งได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับทั้งสองท่านอีกด้วย
#ทบ.ไทย ต้านภัยหนาว
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16
#กองพลทหารราบที่ 6
#กองทัพภาคที่ 2

News

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

“นำความห่วงใย กองทัพบก มอบความอบอุ่นให้ประชาชน”
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21, ชุดปฏิบัติการพลเรือน และเจ้าหน้าที่หมู่เสนารักษ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ้านห้วยใต้ หมู่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อบรรเทาผ่อนคลายความหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว และบ้านห้วยใต้ตั้งอยู่ในพื้นที่สวน และป่าเขา ทำให้มีอากาศช่วงเช้า และช่วงกลางคืนมีอากาศที่เย็นมาก อุณหภูมิประมาณ 12 – 14 องศา ทางหน่วยจึงได้จัดกิจกรรมมอบความอบอุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30 ผืน และเจ้าหน้าที่หมู่เสนารักษ์ ของหน่วยทำการตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ ประชาชน บ้านห้วยใต้ รู้สึกดีใจ และปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมากที่ “ทหารได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส”

News

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 112 ลงพื้นที่ตัดผมฟรีให้กับประชาชนและเด็กนักเรียน ณ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

“Army Barber Delivery”
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 112 ได้ดำเนินโครงการ “Army Barber Delivery” โดยจัดชุดจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนและเด็กนักเรียน ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ ชุดจิตอาสาของหน่วยได้เข้าบริการตัดผมฟรี ในพื้นที่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส

News

กองทัพบก โดย ศฝ.นศท.มทบ.41 จัด รด.จิตอาสา จัดกิจกรรม big cleaning day ในพื้นที่ ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช

กองทัพบก โดย ศฝ.นศท.มทบ.41 จัด รด.จิตอาสา จัดกิจกรรม big cleaning day ในพื้นที่ ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช

News

กองทัพบก โดย ศฝ.นศท.มทบ.32 พร้อมด้วยกำลังพล และ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่ จว.ลำปาง

นศท.จิตอาสาพระราชทาน ศฝ.นศท.มทบ.32
.ศฝ.นศท.มทบ.32 ผู้แทน ผบ.มทบ.32 พร้อมด้วยกำลังพล , สัสดีอำเภอแม่ทะ และ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.นาครัว และ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จว.ลำปาง จำนวน 22 ราย ทั้งนี้ ผบ.มทบ.32 ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ผลการปฏิบัติได้รับการขอบคุณจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

News

กองทัพบก โดย ร.14 พัน 1 จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือครอบครัว ของน้องพลทหาร ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ จ.ตาก

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
เมื่อ 9 ธันวามคม 2563 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพลพร้อมสิ่งอุปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวของ พลทหาร สงกรานต์ สุขศาสตร์ สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ 8 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งทางครอบครัวได้ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน (ไฟฟ้าลัดวงจร) ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีคนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยหน่วยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รายละเอียด ดังนี้
1. จัดกำลังพล พร้อมสิ่งอุปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพ, แจกยา และเวชภัณฑ์ให้กับคนในครอบครัวของกำลังพล และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุ รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต
3. ผบ.ร.14 พัน.1 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า และข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับคนในครอบครัวของกำลังพลในเบื้องต้น
4. ประสานการปฏิบัติให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ อบต.สมอโคน, กำนัน ต.สมอโคน, ผู้ใหญ่บ้าน บ.สระทอง หมู่ 8 ต.สมอโคน และ สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จว.ต.ก. ร่วมบูรณาการเข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมหารือกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวของกำลังพล โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการออกแบบ/เขียนแปลนบ้าน และจัดทำประมาณการงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ของ อบต.สมอโคน
6. ประสานการปฏิบัติให้กำนัน ต.สมอโคน และผู้ใหญ่บ้าน บ.สระทอง หมู่ 8 ต.สมอโคน ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของกำลังพล
7. จัดเตรียมกำลังพลชุดช่างของหน่วย สนับสนุนการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของกำลังพล ในห้วงต่อไป
#พิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดิน
#กองทัพบกเพื่อประชาชน
#กองทัพภาคที่3
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่3
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0774242