Day: December 16, 2020

News

พล.ร.4 พัน 4 เปิดฟาร์มแกะ ต้อนรับนักเรียน โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ฟาร์มแกะทหารช่าง Engineer sheep farm
กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เปิดกิจกรรมฟาร์มแกะฟันนี่ Engineer sheep farm funny ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ลงมือทำกิจกรรม จำนวน 6 สถานี เช่น
• สถานีแรก ระบายสีตุ๊กตา
• สถานีที่ 2 อาบน้ำให้น้องแกะ
• สถานีที่ 3 ปลูกต้นไม้ในขวดสุญญากาศ
• สถานีที่ 4 ทำไข่เค็มลายพราง
• สถานีที่ 5 ยิงธนู ปืนบีบีกัน
• สถานีสุดท้าย ดำนา จับปลา
สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองกองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 มีเด็กนักเรียนมาเข้าทำกิจกรรม จำนวน 175 คน
ผลการสอบถามถึงความรู้สึก น้องๆมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น จนลืมเปื้อน ยังบอกอีกว่า พี่ทหารๆมีความน่ารัก ห่วงใย มีการสอดแทรกแนวคิด การใช้ชีวิต ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
และยังขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ฟาร์มแกะทหารช่าง
ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
#สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างชีวิต
#เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
#โครงการทหารพันธุ์ดี
#ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
#โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

News

ศฝ.นศท.มทบ.33 นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

นศท.จิตอาสาพระราชทาน ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33 โดย โรงเรียนเมธีวุฒิกร ได้นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยลูกเสือและเนตรนารี ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์​ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จว.ลำพูน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

News

กองทัพบก โดย มทบ.37 ร่วมมือกับ ภาคเอกชน มอบผ้าห่มกันหนาว แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จ.เชียงราย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมมือกับ ภาคเอกชน มอบผ้าห่มกันหนาว แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในกิจกรรมโครงการ “กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว”
พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37(1) เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว” มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 37 (ในนามกองทัพบก) ร่วมกับ บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด, โครงการ บ้านจัดสรรนอร์ทวินด์ และสมเกียรติพืชไร่ ในการระดมทุนจัดหาและนำผ้าห่มกันหนาว ส่งมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่สรวย ซึ่งประสบภัยหนาวในทุกๆ วงรอบฤดูหนาวของปี สร้างความทุกข์ยากต่อความเป็นอยู่ โดยความมุ่งหวังในการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุข แบ่งปันรอยยิ้ม ให้หน้าหนาวอยู่สุขใจ คลายความเหน็บหนาว ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้บังคับบัญชาในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 37, เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงานในส่วนของภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด, โครงการ บ้านจัดสรรนอร์ทวินด์, สมเกียรติพืชไร่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมส่งมอบความสุข และความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนอย่างพร้อมเพรียง และมีการตรวจคัดกรองสำหรับผู้เข้ากิจกรรม และกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมกันนี้ พันเอก สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37(1) ได้กล่าวแสดงความห่วงใยกับประชาชนที่มาร่วมรับเสื้อกันหนาว การป้องกัน COVID-19 ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข ทหารจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป
#พิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดิน
#กองทัพบกเพื่อประชาชน
#กองทัพภาคที่3
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่3
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
#กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว

News

ทหารพราน 42 คืนความสุข สร้างร้อยยิ้ม ร่วมปักดำนา ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ จ.ปัตตานี

ทหารพราน คืนความสุข สร้างร้อยยิ้ม ร่วมปักดำนา ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่
ที่ แปลงนาบ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 4 บ้านแฆแฆ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกันลงแขกปักดำนา เพื่อช่วยเหลือ นางแอเสาะ สาเมาะ ซึ่งเป็นชาวนาที่มีฐานะยากจน และขาดแรงงานในการปักดำนา เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับชาวนาในพื้นที่ เป็นการคืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อีกด้วย
สำหรับการลงแขกดำนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ชาวบ้านเกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ในชุมชนท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีการลงแขกดำนา พลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ถามไถ่ปัญหาสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งประชาชนรู้สึกดีใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
#อะไรก็ได้ที่ทำแล้วประชาชนมีความสุขเราก็จะทำ
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ทหารมีไว้ทำไม
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

นฝ.นศท.มทบ.43 นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ทำความสะอาด วัดเขากลายหลังเกิดอุทกภัย ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาวิชาทหารสังกัด นฝ.นศท.มทบ.43 นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาทำความสะอาดวัดเขากลายหลังเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ณ วัดเขากลาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

News

พล.ร.3 โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เข้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นห้วงฤดูหนาว ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ

กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส
พล.ร.3 โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 / หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรสมาชิกโครงการเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นห้วงฤดูหนาว
#ร13พัน3ทหารเสือพระองค์ดำ
#กองพลทหารราบที่3
#3INFDIV
#ARMYSTRONG
#เรารักกองทัพบก
#คนไทยไม่ทิ้งกัน

 

News

พล.ร.2 รอ. โดย ร.2​ พัน.1​รอ. เข้าสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

พล.ร.2 รอ. โดย ร.2​ พัน.1​รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วม จัดกิจกรรม”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ช่วยขึ้นหลังคาสร้างบ้านให้กับบ้านเกิดเหตุอัคคีภัย​ของนางอุไร​ สิงห์ทอง​ อายุ 60 ปี ณ​ บ้านเลขที่​ 53/1​ หมู่​7​ ต.ไม้เค็ด​ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439

Where are we?

Total Visitors

0669520