Day: December 20, 2020

News

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 11 เข้าตรวจสุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงบริการตัดผมให้ฟรี ในพื้นที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

The 11th Infantry Brigade to conduct health checks for people. Including a free haircut service in the area of Plaeng Yao District, Chachoengsao Province.

“ทหารดูแลประชาชนในทุกโอกาส”
กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 11 (กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 112) จัดกำลังพลจิตอาสาออกให้บริการประชาชนในโครงการ “Army Medical Deliverly” และ”Army Barber Delivery” ได้แก่ การตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุและเด็ก รวมถึงบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 “การ์ดอย่าตก” ในพื้นที่ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา

News

กองทัพบก โดย ม.พัน.29 รอ. เข้าพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดกำแพง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

The 29th Cavalry Battalion develop and improve the landscape at Wat Kamphaeng, Phasi Charoen District, Bangkok.

พล.ม.2 รอ. โดย ม.พัน.29 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และทำความสะอาดศาสนสถานภายในวัดกำแพง เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ วัดกำแพง แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

News

กองทัพบก โดย กรมพัฒนาที่ 1 เข้ากันทำแนวกันไฟ ในพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ จ.เพชรบุรี

The 1st Development Department together to make a fire barrier In the area at risk of Ban Huai Phai Community Forest, Phetchaburi Province.

“จิตอาสาฯ ร่วมมือกันทำแนวกันไฟ ในพื้นที่จุดเสี่ยง”
กรมพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน บ้านห้วยไผ่ ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ไม่ให้ไฟลุกลามไปยังชุมชน ณ บ.ห้วยไผ่ ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

News

กองทัพบก โดย พล.ม.2 รอ. ลงพื้นที่เข้าป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ บริเวณ พิพิธภัณฑ์รถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

The 2nd Cavalry Division went to prevent and solve the problem of small dust PM 2.5 at the Railway Museum, Chatuchak District, Bangkok.

พล.ม.2 รอ. ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำวันที่ 19 ธ.ค. 63 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้.-เมื่อ 19 ธ.ค.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ บริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑ์รถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

News

ทหารพราน 42 นำนักเรียนตาดีกา เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส

The 42nd Ranger Force lead students Tadika take a field trip to the Pikunthong Royal Initiative Development Study Center, Muang District, Narathiwat Province.

ทหารพราน 42 นำนักเรียนตาดีกา ตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” เดินทางไปทัศนศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส, มัสยิดตะโละมาเนาะ (มัสยิด 300 ปี) และน้ำตกปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วย ได้นำนักเรียนตาดีกาพร้อมคณะครูโรงเรียนตาดีกาบ้านท่าน้ำ หมู่ 2 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน”
เดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาอิสลามจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ผลจากการทัศนศึกษาดูงาน ทำให้นักเรียนและคณะครู ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม เกิดความรัก และเข้าใจในพระราชกรณียกิจที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ทุ่มเททรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
#ตาดีการักษ์สถาบัน
#ทรงพระเจริญ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

News

กองทัพบก โดย ม.2 พัน.10 จัดโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริฯ ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

The 10th Battalion of 2nd Cavalry Regiment organized a model school community food project according to the royal initiative. Together with students at Ban Sawa School, Bo Kluea District, Nan Province.

“ผักกับไข่ อาหารมื้อเย็น”
ม.2 พัน.10 โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริฯ ม.2 พัน.10 ชุดทหารพันธุ์ดี ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เด็กๆมีความสุขได้เก็บผลผลิต จากโครงการ ผักและไข่ กับอาหารมื้อเย็นสุดอร่อย
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

News

ทหารพราน 42 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เด็กกำพร้า เด็กยากจน) ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

The 42nd Ranger Force attended the opening ceremony of the Quality of Life Development Project (Orphans, Poor Children) in Pattani Province.

ทหารพราน 42 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เด็กกำพร้า เด็กยากจน) ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีที่ โรงเรียนตาดีกาดารุลอิกรอม (ซูปัน) หมู่ที่ 3 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พันเอก สมคิด คงแข็ง ผบ.ฉก.ทพ.42 พร้อมด้วย ผบ.ร้อย.ทพ.4203 ชป.กร.ร้อย.ทพ.4203 ร้อย.ร.เชิงรุก ร่วมกับ คณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ พันเอก กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ รอง ฉก.ปัตตานี (3) ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เด็กกำพร้า เด็กยากจน)
โดยหน่วยฯได้ดำเนินการ พบปะคณะครูนักเรียน พร้อมมอบธงชาติผืนใหม่ จัดเลี้ยงขนมและเครื่องดื่ม บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน ตามโครงการเกศาสานใจ ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับคณะครูนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับคณะครูนักเรียน และประชาชนในพื้นที่
#แบ่งปันความสุขสร้างรอยยิ้ม
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

 

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0663459