Day: December 25, 2020

News

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย​ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ดับไฟ เข้าดับไฟป่า ในพื้นที่ อำเภอพิชัย​ จังหวัดอุตรดิตถ์

Disaster Mitigation Center 20th Battalion of 21st Artillery Regiment organized personnel with fire fighting equipment to extinguish forest fires in Phichai District, Uttaradit Province.

#กองทัพบก รวมใจประชา พิทักษ์ผืนป่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย​ กองพันทหารปืนใหญ่ที่20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่21 ได้รับแจ้งเหตุจาก ตำบลนายาง​ อำเภอพิชัย​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ป่ากำลังลุกลามขยายพื้นที่เข้าสู่ไร้สวนของประชาชน เขตพื้นที่​ หมู่ 1 และหมู่2 ตำบลนายาง​ อำเภอพิชัยฯ กองพันทหารปืนใหญ่ที่20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่21 จึงทำการจัดกำลังพล จำนวน 30​ นาย พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า ร่วมกับ ป้องกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์, หมวดการทาง, ผู้นำหมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตพื้นที่​ ตำบลนายางฯ ลงพื้นที่เข้าดับไฟป่า บริเวณพิกัด 47QPV 308 216 ขณะนี้สถานการณ์ยังมีการปะทุเกิดขึ้นเป็นบางจุด โดยทางหน่วยได้ประสานผู้นำหมู่บ้านจัดชุดเฝ้าระวัง พร้อมทั้งได้ทำแนวกันไฟร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นอีก โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่สังเกตุเหตุการณ์ไฟป้าในครั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734818