Day: December 30, 2020

News

กองทัพบก โดย ร.15 พัน.1 ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

The 15th Infantry Regiment joins landscape improvement activities And cleaning Mai Khao Beach, Thalang District, Phuket Province.

ร.15 พัน.1 ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดหาดไม้ขาว
พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดหาดไม้ขาว โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้สะอาดและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะสถานที่นี้ เป็นจุดยอดฮิตในการดูเครื่องบินแลนด์ดิ้งแบบใกล้ๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมมาถ่ายรูป ณ หาดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

News

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ กับกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

The 4th Artillery Regiment Survey the suffering of the people. Along with giving blankets to prevent the cold and a survival bag With the elderly And patients with beds in the Wang Thong district, Phitsanulok province.

ส่งมอบ ความห่วงใย และกำลังใจ จาก กองทัพบก กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 สำรวจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น ในพื้นที่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พันเอก เสมอ แจ่มใส ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 4 มอบหมายให้ ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ยศสมบัติ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับนางอัญชนา ทองนิ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบล วังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ นาง พีรกานต์ ทองเชื้อ นำทีม อสม.ม.3 พบปะ เยี่ยมเยียน ประชาชน ป่วยทุพพลภาพ/ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทา/คลายความเดือดร้อน เบื้องต้น จำนวน 8 ราย

ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือฝากขอบคุณกองทัพบกมา ณโอกาสนี้ และกล่าวว่า”พวกเรารักทหาร

News

กองทัพบก โดย มทบ.38 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มคลายหนาว ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

The 38th Army Circle went to the area to give blankets to relieve the cold For the faculty and students of Ban Khun Nam Nan School Chalerm Phra Kiat District, Nan Province.

กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มคลายหนาว ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ..สร้างรอยยิ้ม..สร้างความอบอุ่นและมิตรภาพ
พลตรี รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย คุณเขมิสินี จิณเสน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 38 มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 94 ผืน ให้กับคณะครูและนักเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มีความห่วงใย เนื่องจากห้วงนี้เป็นฤดูหนาว ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านเป็นพื้นที่สูง อากาศโดยรวมค่อนข้างหนาวเย็น จึงได้จัดผ้าห่มกันหนาวมามอบให้ในครั้งนี้ด้วยความห่วงใย

News

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื้นที่ จ.พะเยา

The 17th Battalion of 7th Infantry Division with community leaders Go down to the area, give blankets to prevent cold And a survival bag for bed-bound patients and the disabled in Phayao Province.

” ทหารเคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะส่งมอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชน”
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมด้วยคณะนายทหารได้มอบผ้าห่มกันหนาวข้าวสาร และถุงยังชีพ ให้กับราษฎรบ้านผาแดง โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร 70 ครอบครัวและมอบข้าวสาร ถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการโดยกำเนิด ณ บ้านผาแดง หมู่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงและราษฎรในพื้นที่รู้สึกดีใจและปลื้มยินดีที่ยังมีทหารคอยดูแลห่วงใยราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและเป็นที่พึ่งได้ทุกโอกาส

News

กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับเหล่ากาชาด จัดกิจกรรมมอบชุดบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

The 5th Battalion of 7th Infantry Regiment, with the Red Cross Organized a relief kit to migrant families at Son Banthit Camp, Pai District, Mae Hong Son Province.

กิจกรรมมอบชุดบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ
กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จัดผู้แทนหน่วย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมมอบชุดบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ให้แก่นักเรียนจำนวน 102 คน ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน

News

กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 เข้าซื้อกุ้งขาวช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรคนเลี้ยงกุ้ง

The 3rd Infantry Division, 3rd Infantry Division buys white shrimp and helps farmers to alleviate problems and build morale for shrimp farmers.

“กำลังพลอิ่มท้อง พี่น้องคนเลี้ยงกุ้งอิ่มใจ”
#กินกุ้งช่วยชาติ
ส.พัน.3 พล.ร.3 ซื้อกุ้งขาวช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้ง ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ทั้งนี้ หน่วยได้นำกุ้งมาทำอาหารมื้อพิเศษ ให้กับทหารกองประจำการได้รับประทาน โดยได้ทำตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย” ตามนโยบายของกองทัพบก และกระทรวงสาธารณสุข
#กองพันทหารสื่อสารที่3
#กองพลทหารราบที่3
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

กองพลทหารม้าที่ 3 โดย กองพันทหารม้าที่ 6 นำขนมและหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้เด็กนักเรียน ในบริเวณชุมชนรอบค่าย

The 3rd Cavalry Division by the 6th Cavalry Battalion brought snacks and masks to the students. In the community surrounding the camp.

พล.ม.3 โดย ม.6 พัน.6
ดำเนินการโครงการ Army Delivery นำขนมสายไหมบรรจุแก้ว และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ไปแจกจ่ายให้กับเด็กในชุมชนรอบค่าย เพื่อเป็นการแบ่งปันรอยยิ้ม มอบความสุข และให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ให้ทั่วถึงให้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762873