Day: January 4, 2021

News

มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าอำนวยความสะดวก ตรวจวัดอุณหภูมิ, แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์, ให้กับประชาชน ที่เดินทางจากภูมิลำเนากลับ​ กทม.

The 36th Army Circle with the 1st Cavalry Division, facilitates Measure temperature, distribute a mask And alcohol gel, to the public Traveling from domicile back to Bangkok.

“ มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ กองพลทหารม้าที่ 1, นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสา บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับ​ กทม. และจังหวัดใกล้เคียง”
มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ กองพลทหารม้าที่ 1 , นักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสา บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่​ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางจากภูมิลำเนากลับ​ กทม. และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ตามมาตรการการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ, การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์, การปฐมพยาบาล​ รวมถึงการให้คำแนะนำในการระวังป้องกันโควิด – 19​ ให้กับประชาชน ทั่วไป​ รวมทั้งผู้ประ​กอบอาชีพมอเตอร์​ไซค์รับจ้าง คิวรถแท็กซี่ และรถสาธารณะอื่นๆ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนและมีความตื่นตัว ในเรื่องมาตรการป้องกันโควิค-19

News

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ โดย ม.พัน.29 รอ. ดำเนินการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาดวัดทองบางเชือกหนัง เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

The 2nd Cavalry Kingsguard Brigade to perform public service and landscape adjustments By cleaning at Thong Bang Chueak Nang Temple , Phasi Charoen District, Bangkok Province.

พล.ม.2 รอ. โดย ม.พัน.29 รอ. จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาดวัดทองบางเชือกหนัง เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

News

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย ร.2 พัน.1 รอ. เข้าแจกแมสปิดจมูกให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด19​

The 2nd Infantry Brigade distributed masks to the people. And publicize pamphlets on the prevention of COVID-19.

พล.ร.2 รอ. โดย ร.2 พัน.1 รอ. จัดกำลังพล ชุด​ชป.กร.และจิตอาสาของหน่วยจำนวน​ 6 นาย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด19​”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และแจกแมสปิดจมูกให้กับประชาชนในพื้นที่​ ตำบลหน้าเมือง, ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

News

กองพลทหารม้าที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพ ในพื้นที่บ้านโคกเล้า จ.ขอนแก่น

The 3rd Cavalry Brigade provides warm blankets to the elderly. Bed-bound patient And people with disabilities In Ban Khok Lao area, Khon Kaen Province.

” มอบผ้าห่มไว้คลายหนาว ทหารเดินเท้าส่งมอบความอบอุ่นถึงบ้านเรือน ”
# พล.ม.3 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นรอบค่ายฯ
กองพลทหารม้าที่ 3 โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้จัดชุดกิจการพลเรือนเดินเท้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพ จำนวน 50 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านโคกเล้า ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
สำหรับผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา หน่วยได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 170 ครัวเรือน ชึ่งชาวบ้านต่างประทับใจที่ทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทาง

News

กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับส่วนราชการ ตั้งจุดบริการให้กับประชาชน ณ บริเวณเส้นทางถนนหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)

The 4th Special Combat Department Sarit Sena Camp Arrange the staff caring with government agencies Set up service points for people at Route 12 (Phitsanulok-Lom Sak) area.

ศบภ.รพศ.4 ผู้แทนแม่บ้านค่ายสฤษดิ์เสนา , จนท.เสนารักษ์ รพศ.4 , ผู้แทนทหารกองประจำการ รพศ.4 และ ผญบ.หมู่ 19 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พ.ล ร่วมมอบน้ำดื่ม , กาแฟกระป๋อง , ผ้าเย็น , ลูกอม และแอมโมเนีย ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ณ จุดบริการประชาชน รพศ.4 ช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าค่ายสฤษดิ์เสนา เส้นทางถนนหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับมอบสิ่งของมอบให้ระหว่างจุดพักรถ ด้วยความประทับใจ และส่งมอบความสุขให้เดินทางอย่างปลอดภัย ตามที่กองทัพบก ห่วงใยประชาชน

 

News

มทบ.33 จัดกำลังพลเสนารักษ์ อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่

The 33rd Army Circle organized combat medic for people who returning to their domicile at the bus terminal Chiang Mai Province.

“กองทัพบกห่วงใยประชาชน”
มณฑลทหารบกที่ 33 จัดนายสิบเสนารักษ์พร้อมทั้งจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการระวังป้องกัน Covid-19
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

News

กองทัพบก โดย หน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมประชาชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ จ.ยะลา

The Yala Special Task Force Visit the area to visit people As well as providing assistance and donation bags in the Yala Province area.

ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมประชาชน “โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”
ผบ.ฉก.ยะลา/หน.จิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย กำนันตำบลท่าสาป, ผู้นำหมู่บ้าน และ กลุ่ม อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ครัวเรือน ในพื้นที่ ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ทั้งในด้านความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น ประกอบกับสถานะทางครอบครัวมีความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลเข้าถึงการรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือที่เหมาะสม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เเละเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
“เมื่อผู้รับมีความสุข เราผู้ให้ก็มีความสุขไปด้วย”

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762902