Day: January 8, 2021

News

กองทัพบก โดย กองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น

The 3rd Cavalry Division, together with teachers and students, cleaning and spraying COVID-19 disinfectant in Phang Thuyaphat Suksa School, Khon Kaen Province.

#กองพลทหารม้าที่ 3
#คุมเข้มมาตราการป้องกันและเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
****************************
กองพลทหารม้าที่ 3 โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในบริเวณโรงเรียนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยทำความสะอาดห้องเรียน,ห้องสมุด,ห้องอาหาร,ห้องพักครู,ห้องประชุม,โต๊ะ, เก้าอี้ และภายในอาคารเรียน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตน ให้ถูกต้องตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
สำหรับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีจุดสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน กำหนดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การติดป้ายรณรงค์ในบริเวณอาคารเรียน และการเว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
.
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน
#RoyalThaiARMY
กองพลทหารม้าที่ 3

 190 total views

News

กองทัพบก โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับส่วนราชการ ลง พื้นทำความสะอาดพื้นถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

The 2nd Battalion of 8th Infantry Regiment, in collaboration with government agencies, went down the ground, cleaned roads and improved the landscape in Phu Pha Man District, Khon Kaen Province.

สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา #ปกป้องประชา
08/01/64 : “ทหารจิตอาสา” โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอภูผาม่านเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ชะล้างพื้นถนน/ลานพื้นแข็ง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชนในทุกด้าน ณ ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหาราชเดโชไชย
#กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG
#SMARTSoldiersStrongARMY
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

 101 total views

News

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ​จัดกำลังพล พร้อมเรือท้องแบน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

The 30th Ranger Special Task Force organized personnel with a barge with community leaders to help flood victims and help to move things up high in the area of ​​Bannang Sata District, Yala Province.

เป็นมากกว่าทหาร เป็นด้วยจิตวิญญาณ​ เพราะเราคือทหารของประชาชน
เมื่อ 7 มกราคมค 2564 พันเอก ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 (หน่วยปกติ กรม ทพ.31)​จัดกำลังพล ชป.บรรเทาสาธารณะภัย พร้อมเรือท้องแบน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และลูกจ้างฯ เข้าให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชน ออกมาพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และขึ้นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งความลึกของน้ำประมาณ 1 -​1.5 เมตร บริเวณ บ้านปาโล๊ะ หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จากการตรวจสอบมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ประมาณ 29 หลังคาเรือน เนื่องจากน้ำไหลค่อนข้างแรง ทำให้การปฏิบัติงานต้องใช้ความระมัดระวังสูง ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัว หน่วยยังคงเข้าให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
#เพราะเราคือครอบครัว​เดียวกัน
#ทหารเป็นที่พึ่งของ​ประชาชน​ใน​ทุก​โอกาส​

 122 total views

News

กองทัพบก โดย กรมทหารพรานที่ 32 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน

The 32nd Ranger regiment assisted fire victims. Along with giving blankets to prevent colds in the Phu Pieng District, Nan Province.

*ทหารพรานร่วมใจ มอบผ้าห่มเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบเหตุ***
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
กรมทหารพรานที่ 32 นำผ้าห่มกันหนาวเข้ามอบให้ นาย อินคำ อนันต๊ะ และครอบครัว บ้านเลขที่ 83 หมู่ 10 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง​ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคี​ภัย กรณีไฟไหม้บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลัง เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุ​เกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร​ และได้ประสานกับ นาย เชิด ธินาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมการสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อไป

 111 total views

News

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลให้การ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดยะลา

The 47th Ranger Special Task Force organized personnel serving Help people Affected by the flood in Yala province.

เราพร้อมช่วยเหลือทุกชีวิต เพราะเราคือ…ทหารของประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ในระหว่างเดินทางเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นวัวลอยคอตามน้ำมา จึงได้เข้าให้การช่วยเหลือทันที เพื่อช่วยชีวิตวัวตัวนั้นให้รอดปลอดภัย

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดกำลังพลคอยสังเกตการณ์ระดับน้ำ ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมหากระดับน้ำในพื้นที่สูงขึ้น

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

 109 total views

News

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 152 จัดกำลังพล และยานพาหนะ ช่วยเหลือรับ-ส่ง เด็กนักเรียนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ เนื่องจากน้ำท่ม ในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

The Disaster Mitigation Center of 152nd Infantry Regiment organizes personnel and transport assistance vehicles. School children who cannot go home Due to flooding in the area of ​​Yarang District, Pattani Province.

“น้องๆพี่มาช่วยแล้วครับ”
ศบภ.ร.152 จัดกำลังพล และยานพาหนะ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนรอบค่าย ซึ่งรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนไม่สามารถไปส่งที่บ้านได้ เนื่องจากน้ำท่วมถนนเข้าหมู่บ้าน โดยได้จัด รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) นำเด็กนักเรียน จำนวน 14 คน และคุณครู 1 คน ไปส่งที่บ้าน ณ บ้านกูแบรูซอ หมู่ที่ 1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

 

 134 total views

News

กองทัพบก โดย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จาก มทบ.35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

The Pichai Dab Hak Camp Hospital organized a mobile medical kit Providing examination and treatment services for bed-bound patients in needy people in the area of ​​Muang District, Uttaradit Province.

“ดูแล และช่วยเหลือ ด้วยความห่วงใยประชาชน ไม่ทอดทิ้งแม้อยู่ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-10 ณ บ้านปางฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน มีการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้ป่วยดังกล่าวอีกด้วย

#ปกป้องประชา
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส
#โรงพยาบาลทหารบกเพื่อประชาชน

 223 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734784