Day: January 9, 2021

คลิปวีดีโอ

CRMA SAYS Season 1 “ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด” กลุ่ม four O one รองชนะเลิศอันดับสาม ชั้นปี 4

ท่านคิดว่า สิ่งใดกัน คือเหตุผลที่ทำให้บางสปีชี่ส์ รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ อะไรในโลกนี้บ้าง ที่ยอมปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แล้วมนุษยชาติล่ะ???

#CRMAsays

#SMARTSoldiersStrongArmy

คลิปวีดีโอ

CRMA SAYS Season 1 “พลังของการตั้งคำถาม” กลุ่ม Say What รองชนะเลิศอันดับสอง ชั้นปี 4

“ผมแค่มาตั้งคำถามบางคำถามที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในอีก 20 ปีข้างหน้า” คุณเชื่อในพลังของการตั้งคำถามไหมครับ คำถามบางคำถาม อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนบางคนได้ไปตลอดกาล การแข่งขัน CRMA says ครั้งนี้ ทีมเราไม่ได้มาบอกอะไรเกี่ยกับโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่จะมาตั้งคำถามบางคำถามที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกอีก 20 ปีข้างหน้าของคุณโดย นนร.พงศ์พิเชฐ เจริญใจ

#CRMAsays

#SMARTSoldiersStrongArmy

คลิปวีดีโอ

CRMA SAYS Season 1 “พลังของวัฒนธรรม” You got me feeling like a Psycho รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชั้นปี 4

วัฒนธรรมมีที่มาอย่างไร ? วัฒนธรรมของเราดีงามจริงหรือไม่ ? เรากำลังโดนคุกคามทางวัฒนธรรมอยู่หรือไม่ ? สิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” ที่คุณชื่นชอบ ที่คุณหวงแหน หรือแม้กระทั่งที่คุณรังเกียจ สิ่งเหล่านั้น คืออะไรกันแน่ ? แล้วสิ่งเหล่านี้ คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่กำลังกลืนกินเราโดยไม่รู้ตัวอยู่ ใช่หรือเปล่า ? มาร่วมฟังกันครับ สำหรับ CRMA Says ในเรื่อง “พลังของวัฒนธรรม” โดย นนร.วงศ์สวัสดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

#CRMAsays

#SMARTSoldiersStrongArmy

คลิปวีดีโอ

CRMA SAYS Season 1 WeStrongTogether กลุ่มsolo รองชนะเลิศอันดีบสี่ ชั้นปีที่ 3

” WeStrongTogether ” ความขัดเเย้ง ปัญหา อคติ ความเกลียดชัง คำสั้นๆที่กลายเป็น กำเเพงที่สร้างความเเตกเเยกให้กับคนต่างกลุ่ม ในขณะที่การร่วมมือกันเเก้ปัญหา เป็นสิ่งที่เป็นจุดกำเนิดของการเเก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในตอนนี้เรากลับถูกกำเเพงที่เรียกว่าความเกลียดชัง ทำให้เราเลือกที่จะ ทะเลาะกันเอง เหมือนกับลูกศรที่พุ่งสวนทางกันอยู่ จนลืมไปว่า สามัคคี เเม้จะเป็นคำสั้นง่ายๆที่ใช้กันตั้งเเต่เด็ก เเต่ก็เป็นคำที่มีพลัง

#CRMAsays

#SMARTSoldiersStrongArmy

คลิปวีดีโอ

CRMA SAYS Season 1 การพัฒนากองทัพ กลุ่ม ThaiX รองชนะเลิศอันดับสอง ชั้นปีที่ 3

ปัจจุบันทางกองทัพมีความต้องการพัฒนากองทัพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถทัดเทียมกับนานาชาติได้ แต่การพัฒนานั้น กองทัพจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ แล้วเราจะทำอย่างไรให้การพัฒนานั้นได้ประโยชน์มากกว่าเพียงแค่การพัฒนากองทัพ

#CRMAsays

#SMARTSoldiersStrongArmy

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734702