Day: January 12, 2021

COURT CIRCULAR

พระบรมวงศานุวงศ์ โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

นอกจากนี้ มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี อาทิ ประธานรัฐสภา, อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ราชินีมูลนิธิ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนจิตรลดา, ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันนี้วันเดียว

ในช่วงบ่าย สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์

นอกจากนี้ มีคณะบุคคล อาทิ นายเกษม วัฒนชัย, นายจรัลธาดา กรรณสูต, นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี, พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ, ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ, ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ, ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ราชสกุลอาภากร, นายสุรเกียรติ เสถียรไทย, ประธานวุฒิสภา, มูลนิธิรัฐบุรุษ, สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระทรวงคมนาคม, อักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปลงนามถวายพระพรด้วย

 218 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แก่ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มอาชีพทอผ้าจังหวัดอ่างทอง และสมุทรปราการ

ที่ศาลาไทย ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ 7 อำเภอ และกลุ่มอาชีพทอผ้า รวม 17 ชุด ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทย โดยทรงออกแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พระราชทานช่างทอผ้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งลายที่ทรงออกแบบมีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุข ให้ชาวไทยทุกคน เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้า ออกแบบให้ร่วมสมัย ใช้ได้จริงในหลายโอกาส

ส่วนที่ศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มทอผ้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบนำไปจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย อันจะช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยลายที่ทรงออกแบบมีความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน

 135 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ผู้แทนท้องถิ่น สำหรับนำไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

สำหรับจังหวัดลำพูน เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม และจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่หลายอำเภอได้รับผลกระทบ การได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

 116 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และยะลา

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอยะรัง เพื่อบรรเทาทุกข์

จังหวัดปัตตานี เกิดฝนตกหนักระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2564 ประกอบกับมีมวลน้ำจากจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสเข้ามาสมทบ ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 8 อำเภอ 30 ตำบล 161 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัย 57,432 คน จาก 14,281 ครอบครัว ที่ผ่านมา จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอและท้องถิ่น รวมทั้งตำรวจและทหารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งการได้รับพระราชทานถุงยังชีพในครั้งนี้ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําจังหวัดยะลา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 4,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ โดยมอบผ่านนายอำเภอทุกอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง 1,000 ชุด, อำเภอบันนังสตา 700 ชุด, อำเภอรามัน 500 ชุด, อำเภอยะหา 600 ชุด, อำเภอเบตง 300 ชุด, อำเภอธารโต 300 ชุด, อำเภอกรงปินัง 300 ชุด และอำเภอกาบัง 300 ชุด ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน

จังหวัดยะลา มีฝนตกครอบคลุมทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยเฉพาะวันที่ 4 มกราคม 2564 เกิดเหตุอุทกภัยทั้งจังหวัด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 55 ตำบล 306 หมู่บ้าน 18 ชุมชน มีผู้ประสบภัย 67,044 คน จาก 17,218 ครัวเรือน มีผู้อพยพ 316 คน จาก 123 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 2 คน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำและติดกับลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

 145 total views

News

เดินเท้า แจกผัก ป้องกันโควิด-19

Soldier give vegetables to prevent COVID-19.

เดินเท้าเคาะประตูบ้าน ” เพิ่มรัก เติมสุข ”
โครงการทหารพันธุ์ดี (ร.14 พัน.1) นำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการฯ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่าย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
เมื่อ 11 มกราคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เดินเท้าเคาะประตูบ้าน จัดกิจกรรม ” เพิ่มรัก เติมสุข ” ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่าย วชิรปราการ โดยการนำพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี ” บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” มาแบ่งปันให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ และชี้แจงประชาสัมพันธ์/สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ รวมทั้งได้ ล้างมือ,วัดไข้ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน

 133 total views

News

เกษตรกรแย่ พิษโควิด-19 ระบาด ทหารรีบเข้าช่วยเหลือ

Farmers suffer from COVID-19 outbreak The soldiers rushed to help.

#กองทัพบก ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เมื่อ 11 มกราคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกผัก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในขณะนี้ โดยได้รับซื้อพืชผักจากเกษตรกร ในพื้นที่บ้านห้วยโปร่ง หมู่ 11 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ” ทหารอิ่มท้อง พี่น้องอยู่ได้ ” จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้ทางหน่วยได้นำพืชผักจำนวนดังกล่าว นำมาประกอบเลี้ยง เป็นเมนูอันเลิศรสให้กับกำลังพลภายในหน่วย ซึ่งสร้างความสุขใจอิ่มท้อง และมีโภชนาการให้กำลังพลทหารภายในหน่วยได้อย่างมาก รวมถึงได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้ร่วมผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดต่อครั้งนี้ไปด้วยกัน “ทหารพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ”

 106 total views

News

ล้างตลาด หยุดการแพร่เชื้อโควิด-19

Clean the Market and Stop the transmission of COVID-19.

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อสังคม เพื่อชาติ และประชาชน
วันที่ 11 มกราคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณตลาดสดอำเภอเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและประชาชนร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดเทศบาลเมืองและตลาดเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19
#จิตอาสาต้านโควิด -19

 123 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0774237