Day: January 13, 2021

COURT CIRCULAR

พระบรมวงศ์ ราชสกุล และคณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ตลอดทั้งวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยความจงรักภักดี อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ, คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้บริหารร้านภูฟ้า พร้อมคณะ, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, สมาคมแม่บ้านทหารบก, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, ประธานศาลฎีกา, มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ในตอนบ่าย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ รวมถึง พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล, นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมคณะ, ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน พร้อมคณะ และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 158 total views

COURT CIRCULAR

ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปมอบแก่ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มอาชีพทอผ้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบนำไปจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ประธานกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดกระบี่, ผู้แทนกลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา, ผู้แทนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเกาะปู หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และให้กลุ่มอาชีพทอผ้าสามารถนำไปใช้ทอผ้า สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้พระราชทานแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายในงาน OTOP CITY 2020

ส่วนที่ห้องโถงหน้าห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทย ซึ่งลายที่ทรงออกแบบมีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุข ให้ชาวไทยทุกคน เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้า ออกแบบให้ร่วมสมัย ใช้ได้จริงในหลายโอกาส

และที่ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ตัวแทนกลุ่มทอผ้าทั้ง 8 อำเภอในจังหวัด อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ อำเภอเมือง, กลุ่มทอผ้าบ้านคำสมบูรณ์ อำเภอบึงโขงหลง และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร อำเภอเซกา รวม 10 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มทอผ้าฯ จะนำลายผ้าพระราชทาน ไปพัฒนาใช้กับผ้าทอทุกชนิด โดยลายที่ทรงออกแบบมีความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ พระราชทานพร

 188 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนจังหวัดเชียงราย

ณ ลานอเนกประสงค์บ้านจะพือ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่ประชาชน จำนวน 80 ครัวเรือน ซึ่งผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่ดี มีความทนทานต่อโรคและแมลง และให้ผลผลิตสูง เพื่อให้ประชาชนนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหาร รวมทั้ง สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ด้วย

 160 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิฯ จำนวน 3,500 ผืน ไปมอบแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และอำเภอเชียงแสน ทั้งนี้ เนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นลง มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8-14 องศาเซลเซียส มาตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยจากผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำปี 2563 มีประชาชนขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 270,000 คน

ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนอำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร รวม 2,000 ผืน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ 9-10 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำโขง ได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากมีลมกระโชกแรง

 138 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ จังหวัดน่าน

ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 บ้านผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยเลา อำเภอนาน้อย, ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำปูน และฐานปฏิบัติการบ้านสว่าง อำเภอแม่จริม รวมทั้ง หน่วยกรมทหารพรานที่ 32 ฐานแสงเพ็ญ อำเภอภูเพียง รวม 90 ถุง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ

จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสบขุ่น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ รวมทั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,300 ถุง พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็ก เพื่อบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อน

โอกาสนี้ ได้ร่วมหารือเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาจัดสร้างฝาย และพื้นที่การทำนาขั้นบันไดให้สอดคล้องเหมาะสมกัน, การพัฒนาให้ผลผลิตกาแฟสามารถจำหน่ายได้ราคาดี โดยองคมนตรียังเน้นย้ำให้ประชาชนร่วมกันรักษาป่า เพื่อรักษาแหล่งน้ำ ทั้งนี้ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ราษฎรบ้านสบขุ่น และบ้านดอยติ้ว เข้าไปเรียนรู้ทำการเกษตรที่สูงอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่ผ่านมาได้อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพสมบูรณ์ และฟื้นฟูบำรุงรักษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรม รวมพื้นที่ 10,620 ไร่ รวมทั้ง จัดทำระบบพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร, ตั้งกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน อาทิ กลุ่มอาชีพผู้ปลูกป่าสร้างรายได้ มีผลผลิตกาแฟ ซึ่งภาคเอกชนรับซื้อผลผลิต และส่งเสริมการทำระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำกลับคืนความสมบูรณ์ ชุมชนมีแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี และมีผลผลิตสร้างรายได้ โดยเฉพาะ ต๋าว ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 2.4 ล้านบาท ในปี 2562

 154 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านมอบแก่ นายบุญญสิทธิ์ และ นางถนอม ทิพคูนอก สามีภรรยา ประกอบอาชีพทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบอุทกภัยบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ ซึ่งกำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทิพคูนอก ที่ห่างออกมาจากบริเวณบ้านหลังเดิมเล็กน้อย โดยขณะนี้มีการปรับพื้นที่เพื่อให้ดินแน่น และเมื่อมีสภาพพร้อมก็จะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้าน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป การได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวทิพคูนอก อย่างหาที่สุดมิได้

 117 total views

คลิปวีดีโอ

ขุ่นแม่แชร์โล EP.14 │ ประชันการเป็นคอนดักเตอร์ งานนี้ใครจะมั่ว เอ๊ย ใครจะชนะ ต้องดู!!

ขุ่นแม่แชร์โล รัศมีแขพาไปแชร์โลเคชั่น
SEASON 2 On Air มากกว่าเดิม !!
ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 19.00 น.
ติดตามได้ทุกช่องทางแล้ววันนี้
Thanks to
@rusameekae
@sindy_pwoong

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0774226