Day: January 15, 2021

COURT CIRCULAR

คณะบุคคล และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน, โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ, สมาชิกราชสกุลดิศกุล, สำนักจุฬาราชมนตรี, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ส่วนช่วงบ่าย มีคณะธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ, คณะกรรมการวัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร, นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 38, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน ตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ทั้้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 125 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แก่ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าศิลปาชีพจาก 7 อำเภอ รวม 22 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอเมือง อำเภอสุคิริน อำเภอบาเจาะ อำเภอตากใบ และอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อใช้เป็นต้นแบบนำไปจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย ช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

สำหรับ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายพระราชทานช่างทอผ้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งลายที่ทรงออกแบบมีความหมาย อาทิ ลาย S มาจาก Sirivannavari ในภาษาอังกฤษ หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน

 135 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 1,000 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี มีนายอำเภอ 5 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอตากใบ, อำเภอยี่งอ, อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอบาเจาะ ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัย หลังจังหวัดนราธิวาส เกิดอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ 70 ตำบล 620 หมู่บ้าน 37 ชุมชน มีผู้ประสบอุทกภัย 91,099 คน จาก 25,211 ครัวเรือน

โดยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัย และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

ส่วนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเชิญถุงยังชีพพระราชทานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง

จังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 รวม 8 อำเภอ 44 ตำบล 174 หมู่บ้าน 26 ชุมชน มีผู้เดือดร้อน 21,423 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 คน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ และด้านอื่น ๆ พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

 113 total views

News

พร้อมบรรเทาทุกข์ประชาชน หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เข้าซ่อมแซมที่พักที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ อ.บังนังสตา จ.ยะลา

Ready to relieve people’s suffering, The Peaceful Task Force To repair housing in the area of ​​Bangnangsta, Yala Province

“ช่วยเหลือประชาชน”
ชุดทักษิณสัมพันธ์ เข้าซ่อมแซมหลังคาบ้าน ของ นางปรุง บุญประเสริฐ และครอบครัว ที่ประสบปัญหาเมื่อฝนตกน้ำฝนซึมจากหลังคาเข้าในตัวบ้าน เพื่อลดความเดือดร้อน ชุดฯ จึงเข้าปรับปรุงซ่อมแซมให้อย่างสมบูรณ์ ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 2 อ.บังนังสตา จ.ยะลา
#พลังเงียบเฉียบขาด
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 88 total views

News

ป้องกันผืนป่า กองพันทหารราบที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ ทำแนวป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ จ.ศรีษะเกษ

Protect the forest, The 3rd Infantry Battalion with government agencies Make a forest fire prevention line in the Sisaket Province area.

“..ร่วมใจ สร้างแนวกันไฟ  ป่าชุมชน …”
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดยกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี กำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนบ้านเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย อำเภอกัณทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟรอบพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เนื่องจากห้วงต่อไปจะเข้าสู่ฤดูแล้ง และมีเหตุไฟไหม้ป่าบ่อยครั้ง
#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8
#กองพลทหารราบที่3
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 82 total views

News

เสริมสร้างวิชาชีพติดตัว กรมทหารราบที่ 8 เชิญวิทยากรมาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ น้องพลทหาร ก่อนปลดประจำการ

Strengthen your professional career. The 8th Infantry Regiment invites guest speakers to provide professional training for the younger soldiers before their discharge.

” ก่อนปลดประจำการ..ต้องมีวิชาชีพติดตัว..”
กรมทหารราบที่ 8 ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และ 1/63 ในการฝึกอบรมวิชาชีพของน้องๆพลทหาร โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น อบรมฝึกวิชาช่างฝีมือไฟฟ้า เช่น การต่อแผงวงจรไฟฟ้า และ การต่อไฟฟ้าภายในอาคาร โดย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ได้ห่วงใยและเน้นย้ำให้กำลังพลเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ให้สามารถต่อยอด เป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวในอนาคต
#คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ
#กรมทหารราบที่8
#กองพลทหารราบที่3

 114 total views

News

พืชผักสวนครัวราคาถูก กองพันทหารราบที่ 3 เก็บพืชผักที่ปลูกเอง ออกจำหน่ายให้พี่น้องประชาชน ในราคาถูก

Cheap vegetable gardening plants, 3rd Infantry Battalion Collects Vegetables Released to the public at a cheap price.

“…พืชผักโรงเลี้ยง พอเพียงรับประทาน บริหารจัดการ ช่วยประชาชนรอบค่าย…”
โรงประกอบเลี้ยงกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 เก็บพืชผักสวนครัวที่ปลูกสำหรับประกอบเลี้ยงรับประทานเองภายในหน่วย โดยใช้พื้นที่ว่างรอบอาคารโรงเลี้ยง ซึ่งเหลือจากความต้องการประกอบเลี้ยงประจำวัน นำไปจำหน่ายหน้าค่ายราคาถูก ณ บริเวณหน้าค่ายสีหราชเดโชไชย ให้กับประชาชนรอบค่ายและประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณหน้าค่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชิ้อไวรัส covid -19 (ระลอกใหม่)
#จำหน่ายผักราคาถูกหน้าค่าย
#กองพันทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพบก
#ARMYSTRONG
#SMARTSoldiersStrongARMY
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 111 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734716