Day: January 17, 2021

COURT CIRCULAR

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ 17 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมีราชสกุล คณะบุคคล มูลนิธิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นำพวงมาลัย แจกันดอกไม้ และสิ่งของ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ

ราชสกุลไชยันต์ ราชสกุลเกษมสันต์ มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสวนเกษตรคุณพิชชานันท์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิอิศรางกูร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารและข้าราชการ สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์และครอบครัว คณะ World Food Programme สถาบันการสร้างชาติ ตลอดจนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ทราบข่าวจากการดูข่าวในพระราชสำนัก แล้วตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายาด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 133 total views

News

ช่วยกันรักษาผืนป่า กรมทหารม้าที่ 5 ร่วม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ พร้อม ประชาชน ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ใน อุทยานแห่งชาติผาแด จังหวัดเชียงใหม่

Help to save our forest, The 5th Cavalry Regiment joins the national park officials with the people to make a fire line to prevent forest fires in Pha Dae National Park Chiang Mai Province.

ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า
เมื่อ 15 มกราคม.64 ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ผาแดง, ,ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมูบ่้าน และราษฎร บ้านเมืองนะ,บ้านอรุโณทัย ทำการจัดทำแนวกันไฟป่า โดยรอบพื้นที่ปลูกป่าอุทยานแห่งชาติผาแดอำเภอ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ไร่ เพื่อแก้ไชไฟป่า หมอกควัน และลดภาวะทางอากาศ

 128 total views

News

มอบให้เพราะห่วงใย ทหารพรานที่ 32 ร่วมกับ อสม.บ้านแซว เข้ามอบเครื่องป้องกันภัยหนาว ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ.เชียงราย

Give it because we car, The 32nd Ranger Regiment, together with the volunteer school of Ban Saew, to give protection against cold For the poor and bed-bound people in Chiang Rai Province.

ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ติดเตียง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 0830 ฉก.ม.3 โดย ร้อย.ทพ.3205 ฉก.ทพ.32 ร่วมกับ จนท. รพ.สต.ตำบลบ้านแซว และ อสม.บ้านแซว เข้าพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าห่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในห้วงฤดูหนาว จำนวน 10 ครัวเรือน ณ บ.แซว หมู่ 1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร.

 109 total views

News

ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กองพันทหารราบที่ 3 ลงพื้นที่เข้าซื้อไข่ไก่จากเกษตรกร เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาวเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

Help farmers Economic recovery, The 3rd Infantry Battalion enters the area to buy eggs from farmers. To help stimulate the agricultural economy Affected by the COVID-19 virus

“หน่วยทหารซื้อไข่ไก่  ช่วยรายได้เกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ”
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดยกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่ซื้อไข่ไก่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จาก สมคิด จันทร์มณีเลิศ ฟาร์ม อำเภอกัณทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนำมาประกอบอาหารให้กับกำลังพลของหน่วย
#กองพันทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย
#กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG
#SMARTSoldiersStrongARMY
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 103 total views

News

สร้างรอยยิ้มให้เด็ก พัน.สบร.24 จัดกิจกรรมวันเด็กเคลื่อนที่โดยการ แจกขนม ของขวัญ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็ก ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

Make children smile, The 24th Maintenance Battalion organized a mobile children’s day activity by distributing snacks, gifts and school supplies to children in Nakhon Si Thammarat Province.

“กิจกรรมวันเด็กเคลื่อนที่ พัน.สบร.24 บชร.4”
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 64, 0900
พ.อ.สิทธิชัย โกศล ผบ.พัน.สบร.24 บชร.4 พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ โกศล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พัน.สบร.24 บชร.4, กำลังพล และสมาชิกแม่บ้านฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 โดยมอบของขวัญ, ขนม และอุปกรณ์การเรียน ให้กับบุตรหลานของกำลังพลถึงหน้าบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถจัดงานเป็นส่วนรวมได้ ณ บ้านพักกำลังพล นขต.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 98 total views

News

โครงการ ทหารพันธุ์ดี บรรเทาทุกข์ นำผลผลิตจากโครงการ มาขายในราคาถูก เพื่อลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงวิกฤต Covid-19

The Taharn Phan Dee project brings products from the project. To sell for a cheap price. To reduce expenses for the people in the Covid-19 crisis.

ผลผลิตทางการเกษตรโครงการ ทหารพันธุ์ดี ช่วยเหลือประชาชนผ่านวิกฤตโควิด -19#
เมื่อ 16 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 นำผลผลิตจากโครงการฯ พืชผักสวนครัวมาวางจัดจำหน่ายให้กับประชาชน ที่เดินทางมาซื้อจับจ่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดคลองถม ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ซื้อผลผลิตพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
#กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23
#ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน
#เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

 108 total views

News

ไกลแค่ไหนเราก็จะไป หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขพร้อมหมอ ออกเดินเท้าเข้าชุมชน เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

How far? we will go, Peaceful Task Force with Doctors Set foot into the community to help people affected by flooding in Narathiwat Province.

“ห่วงใยประชาชน”
ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ ให้กับภายในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยให้การช่วยเหลือบริการยาเวชภัณฑ์ และแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน พร้อมช่วยเหลือ/มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
#พลังเงียบเฉียบขาด
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 100 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734698