Day: January 18, 2021

COURT CIRCULAR

คณะบุคคล และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ ชมรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, กลุ่มสตรีพัฒนา, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1, มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิออทิสติกไทย, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง, คณะครูโรงเรียนจิตรลดา, มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, การกีฬาแห่งประเทศไทย, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), สภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร และข้าราชการ ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 135 total views

COURT CIRCULAR

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

วันนี้ ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน โดยมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารฯ ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 คน ได้โลหิตรวม 67,050 ซีซี ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน และทำความดีเพื่อส่วนรวม

 139 total views

COURT CIRCULAR

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสบภัยหนาว

ที่ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษที่ประสบภัยหนาว โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีฯ มอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ 200 ผืน, อำเภอยางชุมน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอวังหิน อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอพยุห์ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอศิลาลาด อำเภอละ 100 ผืน รวม 1,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นในปี 2563 จำนวน 167,701 ครัวเรือน 208,332 คน ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้วกว่า 3,000 ผืน

 121 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล” พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 10 ชุด เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานต่างชาติและคนไทยได้รับเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวานนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการตรวจพบเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 1,003 คน และผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพบเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก จำนวน 3,676 คน และได้ดำเนินการรักษาผู้ป่วยหาย รวมถึงสังเกตอาการผู้ป่วยจนพ้นระยะติดต่อของโรคแล้ว 3,059 คน

สำหรับหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมกลุ่มสตาร์ทอัพ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันพัฒนาขึ้น และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ซึ่งการได้รับพระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากคนไข้สู่บุคลากรทางการแพทย์ สร้างระบบเครือข่ายในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 120 total views

COURT CIRCULAR

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมจุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชให้กับปวงชนชาวไทย ซึ่งวันที่ 18 มกราคม เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เมื่อปี 2135

 118 total views

News

” จิตอาสาขอฟื้นฟู ” นฝ.นศท.มทบ.37 เข้าพัฒนาซ่อมแซมโรงเรียนร้าง ณ โรงเรียนบ้านแม่มะ ใน จ.เชียงราย

“Volunteer Minds for Recovery” NAD. Developed to repair an abandoned school at Ban Mae Ma School in Chiang Rai Province.

#นฝ.นศท.มทบ.๓๗#
#จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านแม่มะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
……………………………………………..

เมื่อ 17 ม.ค.64 เวลา 0900 – 1600 พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 ได้จัดกำลังพลครู และนศท.จิตอาสาพระราชทาน รร.เชียงแสนวิทยาคม ร่วมกับ ร้อย มทบ.37 จำนวน 45 นาย ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนร้าง ในวันที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านแม่มะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร. เพื่อให้เป็น รร.สอนธรรมมะ ให้แก่สามเณรผู้ด้อยโอกาส ในการนี้ นายสุบิน วนัสพิทักษกุล กรรมการบริหารบริษัทชาฉุยฟง พร้อมคณะ และผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 116 total views

News

” เราคือครอบครัว ” กรมทหารพรานที่ 26 ลงพื้นที่ ติดตามโครงการ เลี้ยงกระบือพื้นเมือง ที่เสริมรายได้แก่กำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“We Are Family”, the 26th Ranger Regiment, went to the area to monitor the project Raising native buffaloes That added income to personnel who were disabled, handicapped For a better quality of life.

“งดพักแต่ไม่งดเยี่ยม” เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 26
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ดำเนินการติดตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ตามมาตรา 35 ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ของ อส.ทพ.หญิง น้อย ยางนอก ดำเนินโครงการเลี้ยงกระบือพื้นเมือง ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อย เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลมีขวัญและกำลังใจรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 121 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734684