Day: January 25, 2021

COURT CIRCULAR

คณะบุคคล​ หน่วยงาน และประชาชน​ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง​ ตลอดทั้งวัน มีคณะบุคคล​ หน่วยงาน​ และประชาชน​ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร​ อาทิ พันเอก​ ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า​ จังหวัดนครนายก, สมาคมศิษย์เก่าสาธิต​ ปทุมวัน, โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย, บริษัท​ รถไฟฟ้า​ ร.ฟ.ท. จำกัด, สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ศิริราชมูลนิธิ, ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ​ จังหวัดอ่างทอง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์​ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, บริษัท​ ขนส่ง​ จำกัด, มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์,​ บริษัท​ เอม​ สตาร์​ เน็ทเวิร์ค​ จำกัด, ราชสกุลกิติยากร, กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, บริษัท​ รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม​สามสนามบิน​ จำกัด​

ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี, กรมการปกครอง,  หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ และคณะ, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา,​ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, ชมรมนักศึกษา​หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์​ระดับผู้บริหาร​ กองทัพเรือ, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, เทศบาลตำบลสรรพยา, กรมสรรพาวุธทหารบก, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาตามแผนกพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนนนทรีวิทยา, สำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 198 total views

News

“สกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมาย” หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณจุดตรวจร่วมสะพานรันตี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

“Block illegal labor” Lad Ya Task Force together with the police and the administrative department Arresting smugglers bringing foreign workers into the city illegally At the checkpoint area at Rantee Bridge, Nong Lu Subdistrict, Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Province.

“สกัดกั้นทุกช่องทาง” จับกุมผู้กระทำผิดลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
กองกำลังสุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า ร่วมกับ ร้อย.ตชด.134, สภ.สังขละบุรี และ ฝ่ายปกครอง อ.สังขละบุรี ทำการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถจับกุมเเรงงานต่างด้าวจำนวน 7 คน (ช.3, ญ.4) ผู้นำพาจำนวน 10 คน เเละรถยนต์จำนวน 3 คัน ณ บริเวณจุดตรวจร่วมสะพานรันตี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผู้กระทำผิดพร้อมของกลางนำส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 139 total views

News

“สกัดกั้นยาเสพติด” กองกำลังสุรสีห์ จับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 7,878เม็ด, ยาไอซ์ น้ำหนัก 6 กรัม เเละรถยนต์จำนวน 1 คัน ณ บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

“Block drugs” Surasi Task Forces Arrest the culprit Drug Act With 7,878 tablets of methamphetamine, 6 grams of ice pill and 1 vehicle at the joint checkpoint, Nong Lu Sub-district, Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Province.

กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า ทำการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 7,878เม็ด, ยาไอซ์ น้ำหนัก 6 กรัม เเละรถยนต์จำนวน 1 คัน ณ บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผู้กระทำผิดพร้อมของกลางนำส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 131 total views

News

“เปลวไฟมิได้เผาน้ำใจ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ในพื้นที่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

“The flames do not burn the spirit” The Special Task Force of 7th Infantry Regiment donated items to help families who suffered from home fire in the area of ​​Tambon Mok Champae, Muang District, Mae Hong Son Province.

ฉก.ร.7 มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 64 เวลา 0930 ผบ.ฉก.ร.7 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ครอบครัวที่ได้รับความเดือร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 1/ช ม.1 บ.หมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา
——————————————-
#กองกำลังนเรศวร
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#ทหารชายแดน

 155 total views

News

“โครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ” ชุดครูทหารพันธุ์ดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่ ตำบลขุนน่าน จังหวัดน่าน

“Community Food Program Model School”

“ชุดครูทหารพันธุ์ดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริฯ”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดชุดครูทหารพันธุ์ดี กองร้อยทหารพรานที่ 3304 ชุดสนับสนุนโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบฯ โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญประจำวันที่ 24 มกราคม 2564 ประกอบด้วย การปลูกกล้าพริกและมะเขือ, ร่วมกันขุดดินขึ้นแปลงผัก, ทำการปรุงดินพร้อมทั้งปูฟาง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน พร้อมทั้งเก็บผลผลิตมะเขือเทศ ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยฟอง หมู่ที่ 6 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็น ๑ ใน ๔ โรงเรียนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลสนับสนุนในการดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในการนำไปใช้ในการประกอบเป็นอาหารกลางวันภายในโรงเรียน อันจะทำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนมาศึกษานำไปปฏิบัติในชุมชนได้ต่อไป

 139 total views

News

“น้ำใจไม่เคยแห้ง” มทบ. 32 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ ให้การสนับสนุนน้ำ อุปโภคบริโภคแก่ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

The 32nd Army Circle organized manpower with water trucks Support water Consume Wat Samakkhi Bunyaram, Phrabat Sub-district, Mueang District, Lampang Province.

#น้ำแล้งน้ำลด เราเติมเพื่อความสุขของประชาชน โดยเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 รวมทั้ง พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน ฝ่ายเสธฯเวรประจำวัน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค จำนวน 18,000 ลิตร ให้แก่ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่สูง บนดอยเขาพระบาท และเมื่อเช้าสู่ฤดูแล้งมักประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค โดยในครั้งนี้ได้นำน้ำสะอาดไปใส่ในแท้งค์น้ำของวัดเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนและจะได้มีการประสานความข่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่อไป

 125 total views

News

“การช่วยเหลือจากฟากฟ้า” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปพื้นที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“Rescue from the Sky” Special Unit of 7th Infantry Regiment organized aircraft to support the dispatch of emergency patients to Sop Moei District, Mae Hong Son Province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 12.49 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้  พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายสุรพล  มานะบากบั่น อายุ 23 ปี ที่อยู่ 285/600 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เดินทางมาบ้านห้วยมะโอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะเนื่องจากถูกกระสุนปืนแก๊ปลั่นใส่ ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรับผู้ป่วย สนาม ฮ. ชั่วคราว บ้านห้วยมะโอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปส่งยังสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

 127 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734756