Day: February 5, 2021

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันนี้ ซึ่งสำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันสุดท้าย มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ  คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์, โรงเรียนชิโณรสวิทยาลัย, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนสวัสดี และคณะกรรมการชุมชนสวัสดี สภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ จังหวัดเชียงราย, สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ, คณะอาจารย์สถาบันขงจื้อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย, ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการ, มณฑลทหารบกที่ 16, ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม, มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระราชินูปถัมภ์, สมาคมแม่บ้าน สาขากรมแพทย์ทหารบก, เจ้าอาวาสวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดโคนอน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิใบไม้เขียว, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันพระปกเกล้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี, สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่, ราชสกุลอิศรางกูร, ชมรมอาสาสมัครยุวกาชาด กศน. เขตดุสิต, ราชสกุลกัลยาณวงศ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ราชสกุลมนตรีกุล, โรงพยาบาลสงฆ์, มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย

 80 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 4

ตามที่ สำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ และการถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกำลังพระวรกายเป็นไปด้วยดีตามลำดับ คณะแพทย์ฯ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า บัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้น และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ วังสระปทุม ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อนึ่ง สำนักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพร ถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เวลา 16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

 80 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน หลวงพ่อวิริยังค์

5 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ข้อความและภาพ มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. การแต่งกาย : เครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

 80 total views

News

” มีผลผลิตขายทั้งปี ไปได้ดีไม่มีจน ” กรมทหารม้าที่ 6 เข้ารับซื้อผักและผลไม้ จากเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์โควิด -19

The 6th Cavalry Regiment bought fruits and vegetables from farmers to help the affected people. Affected by the COVID-19 situation.

5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ทำการรับซื้อผักและผลไม้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้สินค้าส่งขายตามท้องตลาดไม่ได้ ณ บริเวณพื้นที่รอบค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับน้องทหารกองประจำการของหน่วย ได้รับประทานผักและผลไม้สดจากไร่

 63 total views

News

” มอบด้วยความห่วงใย ” พล.ม.2 รอ. เข้ามอบเตียงพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ. อยุธยา

“Giving with care” 2nd Cavalry Kingsguard Division provides beds with facilities to bed-bound patients in the Ayutthaya area.

พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. ส่งมอบน้ำใจให้ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง โดยได้มอบเตียงปรับระดับได้ พร้อมทั้งดำเนินโครงการ Army​Delivery มอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นครอบครัวของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ อ.ภาชี จ.อยุธยา จำนวน 4 ราย​ บรรยากาศ​เต็มไปด้วยความอบอุ่น

 57 total views

News

” ซื้อปลาช่วยเกษตรกร ” กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เข้ารับซื้อปลาจากเกษตรกร ในพื้นที่ กระชังปลาชาวบ้านริมแม่น้ำปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

“Buy Fish for helps” The 2nd Infantry Kingsguard Division buy fish from farmers in the fish cage area, villagers along the Prachinburi River, Prachinburi Province.

5 ก.พ.64 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  จัดกำลังพลและจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่ซื้อปลากระชังชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -​19) เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลพลทหารของหน่วย ณ กระชังปลาชาวบ้านริมแม่น้ำปราจีนบุรี ​ต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี

 59 total views

News

” เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ” กองพลพัฒนาที่ 2 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ นำส่งโรงพยาบาล บริเวณ ขาออกโคราช ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

“Accelerate the wounded” 2nd Development Division to help the injured in a car accident Delivered to the hospital in the Korat outbound area, Surathampitak Camp.

ในยามคับขัน เสี้ยววินาทีชีวิต

สิ่งที่ได้ฝึกฝนมา ไม่สูญเปล่า

“เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุรถชน”

เมื่อ 5 ก.พ.64 เวลา 0800 ทหารโคราช จ.ส.อ.เริงณรงค์ ปะโมนะตา สังกัด กองพลพัฒนาที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ ฮุก31 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์ เหตุเกิดบริเวณถนน 304 ขาออกโคราช เลยค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ประมาณ 500 เมตร เบื้องต้น ผู้บาดเจ็บเบื้องต้นเป็นผู้หญิง 1 ราย ซึ่งนำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 59 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0663006