Day: February 5, 2021

COURT CIRCULAR

คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันนี้ ซึ่งสำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันสุดท้าย มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ  คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์, โรงเรียนชิโณรสวิทยาลัย, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนสวัสดี และคณะกรรมการชุมชนสวัสดี สภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ จังหวัดเชียงราย, สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ, คณะอาจารย์สถาบันขงจื้อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย, ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการ, มณฑลทหารบกที่ 16, ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม, มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระราชินูปถัมภ์, สมาคมแม่บ้าน สาขากรมแพทย์ทหารบก, เจ้าอาวาสวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดโคนอน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิใบไม้เขียว, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันพระปกเกล้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี, สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่, ราชสกุลอิศรางกูร, ชมรมอาสาสมัครยุวกาชาด กศน. เขตดุสิต, ราชสกุลกัลยาณวงศ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ราชสกุลมนตรีกุล, โรงพยาบาลสงฆ์, มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย

 206 total views

COURT CIRCULAR

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 4

ตามที่ สำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ และการถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกำลังพระวรกายเป็นไปด้วยดีตามลำดับ คณะแพทย์ฯ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า บัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้น และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ วังสระปทุม ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อนึ่ง สำนักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพร ถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เวลา 16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

 230 total views

COURT CIRCULAR

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน หลวงพ่อวิริยังค์

5 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ข้อความและภาพ มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. การแต่งกาย : เครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

 159 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868447