Day: February 6, 2021

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดทำค่ายเยาวชนจิตอาสา Love Camp เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนฝึกปฏิบัติและดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดทำค่ายเยาวชนจิตอาสา Love Camp เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนฝึกปฏิบัติและดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

 212 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายซาดีร์ จาปารอฟ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ฯพณฯ นายซาดีร์ จาปารอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ กรุงบิชเคก

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวคีร์กีซ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐคีร์กีซ จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 194 total views

News

” จิตอาสาขอเข้าพัฒนา ” มทบ.37 และ นฝ.นศท.มทบ.37 เข้าพัฒนาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาศาลา ภายใน วัดไม้ยาเก่า จ.เชียงราย

The 37th Army Circle went to repairing and replacing the roof of the pavilion inside the old Mai Ya Temple, Chiang Rai.

ฝ.นศท.มทบ.37
#จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดไม้ยาเก่า ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร.

********************

เมื่อ 5 ก.พ.64 เวลา 0900 – 1600 น.
พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (กิจกรรมวันที่ 4) เพื่อพัฒนาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญวัดไม้ยาเก่า ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร. โดยจัดกำลังพลประกอบด้วย กำลังพล นฝ.นศท.มทบ.37 , กำลังพล ร้อย มทบ.37, และราษฎรจิตอาสา บ.ไม้ยา จำนวน 25 คน ดังนี้.-
1. ขนเศษปูนถมเป็นพื้นฐานเพื่อรอการปรับพื้น
2. ทำการวางแนวเพื่อหล่อปูนเพื่อทำศาลาเพิ่ม
3. ปรับพื้นที่ข้างศาลาเพื่อทำการต่อเติม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 94 total views

News

” เร่งช่วยเหลือ น้ำประปาขัดข้อง ” กองพันทหารม้าที่ 25 พร้อมรถบรรทุกน้ำ เข้าการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ใน บ้านป่าไม้พระฉาย จ.สระบุรี เหตุ น้ำแรงดันต่ำไปไม่ถึงหมู่บ้าน

The 25th Cavalry Battalion with water trucks to distribute water to people in Ban Phrachai Forest, Saraburi Province due to the low pressure water not reaching the village

ล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้บอกพี่ทหาร!!
กองพันทหารม้าที่ 25 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ พร้อมกำลังพลจิตอาสาและรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ณ บ้านป่าไม้พระฉาย หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากประปาหมู่บ้านมีแรงดันน้ำต่ำทำให้ส่งน้ำให้บ้านที่อยู่ไกลจากสถานีส่งน้ำไม่ทั่วถึง
#ทหารมีไว้ทำไม

 104 total views

News

” มื้อนี้เต็มไปด้วยความสุข ” ฉก.ทพ.23 เข้าจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในโรงเรียนบ้านน้ำเย็น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

“This meal is full of happiness”, The 23rd Ranger Task Force Regiment organized a lunch for the children in the school, the water house And child development center in the area of ​​Sisaket Province.

นี้พี่เลี้ยงน้อง
ผบ.ฉก.ทพ.23 เลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พันเอก ภคพล มีทิพย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีกิจกรรม มอบนมกล่อง บริการตัดผม และเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน มีทั้งคณะครู นักเรียนร่วมสร้างความสุขให้เด็กๆ ทั้งนี้คณะครู ได้กล่าวขอบคุณ ทุกท่านที่จัดกิจกรรม
ในวันนี้ สังเกตได้ว่า เด็กนักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีความสุข ณ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
#เรียกได้ว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจเลยทีเดียว
#ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า #เด็กเอ๋ยเด็กดี
#กรมทหารพรานที่23
#กองกำลังสุรนารี

 94 total views

News

” ช่วยเหลือผู้ยากไร้ สร้างรอยยิ้มให้ชาวบ้าน ” มณฑลทหารบกที่ 17 เข้ามอบ เครื่องอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียง ใน จ.กาญจนบุรี

“Helping the poor Create smiles to the villagers. “The 17th Army Territory provides the facilities For the poor and bed-bound people in Kanchanaburi Province.

“เราจะไม่ทอดทิ้งกัน”
กองทัพภาคที่ 1 โดย ชุดจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 17 ดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 3/13 หมู่6 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยซ่อมแซมเตียงของนายสมหวัง ชนะพาล (ผู้ป่วย)และมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 104 total views

News

” ให้เลือด ต่อชีวิต ” กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต ในโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

“Blood for life” Royal Ordnance Department Participate in blood donation activities To patients who have a need for blood In Pak Chong Nana Hospital, Nakhon Ratchasima Province.

บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ
กรมสรรพาวุธทหารบก โดยคลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาและทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยให้โลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต ณ ห้องธนาคารเลือด รพ.ปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ยอดบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 7,150 ซีซี

 98 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734762