Day: February 9, 2021

News

“ กำจัดฝุ่น PM. 2.5 ” พล.ร.2 รอ. เข้า ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ในโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย จ.สระแก้ว

– 2nd Infantry Division spraying water to reduce PM 2.5 dust in Sri Aranyotai Kindergarten, Sakaeo Province.

“ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พล.ร.2 รอ. โดย ร.12 พัน.3 รอ. ร่วมจัดกิจกรรมจิอาสาพัฒนาฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ร.ร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสา ฯ จำนวน 10 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันนี้ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาดสนามกีฬาภายในโรงเรียน และฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดปรมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM. 2.5 บริเวณ ร.ร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

News

“ ให้เป็นหน้าที่ของเรา ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 เข้าลาดตระเวน เฝ้าระวังไฟป่าของหมู่บ้าน ในพื้นที่ จ.ลำปา

– The Disaster Mitigation Center of 32nd Army Circle went to patrol Watch out for forest fires in the area of ​​Lampang Province.

“การลาดตระเวนไม่มีวันหยุด  แม้ในวันที่สภาพอากาศมีลมเย็นๆพัดพา แต่การดับไฟป่า” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าของหมู่บ้าน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32  ยังคงจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวน/ดับไฟป่า  เข้าพื้นที่เป็นประจำ   โดยชุดลาดตระเวน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32  ร่วมกับ นายเสริม เตชะสืบ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านไร่ศิลาทอง  หมู่ 10 ตำบลพิชัย   และอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าของหมู่บ้าน  ร่วมทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ/แสดงกำลัง  บริเวณพื้นที่บ้านไร่ศิลาทอง – บ้านต้นต้อง  ตำบลพิชัย  ,  พบปะผู้นำชุมชน นายเกรียงไกร แสงสุริยะ ผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 ตำบลพิชัย/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าของหมู่บ้าน ณ จุดเฝ้าระวังของหมู่บ้าน  โดยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ,    ชุดลาดตระเวน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  ร่วมกับ ชป.เหยี่ยวไฟป่าแม่ทะ และหน่วยป้องกัน นปพ.แม่ทะ  ทำการลาดตะเวน เพื่อสำรวจการลุกไหม้ของไฟป่า “ผลตรวจพบร่องลอยไฟไหม้  แต่ไม่มีการลุกลาม  บริเวณป่าชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ”   โดยรวมแล้วไม่มีสิ่งผิดปกติอย่างใด

News

“ ซื้อผลผลิต ช่วยเกษตรกร ” ร.8 พัน.3 ลงพื้นที่รับซื้อฝรั่งจากเกษตรกร ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

– The 3rd Battalion of 8th Infantry Regiment visit the area to buy guava from farmers in Khon Kaen province.

“…ช่วยลุงซื้อฝรั่ง จากสวนเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร..” ร.8 พัน.3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อฝรั่งนำมาเพิ่มในเมนูอาหารประกอบมื้อหลัก ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สูทกรรรมกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8  ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการรับซื้อฝรั่ง แล้วนำมาเพิ่มในเมนูอาหารประกอบมื้อหลัก โดยการใช้งบประมาณของหน่วยที่มีในการซื้ออาหาร ณ บ้านบึงฉิม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มรายได้ในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 (ระลอกใหม่)

News

”Army Barber” กองพันทหารราบที่ 3 เข้าให้บริการตัดผมฟรี ให้กับนักเรียน และผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านเสาธงชัย จังหวัดศรีสะเกษ

The 3rd Infantry Battalion, offers a free haircut. To students And the elderly In the area of ​​Ban Sao Thongchai Sisaket Province.

“Army Barber ตัดผมฟรี ให้พี่น้องประชาชน”
ทหารจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกิจกรรม”Army Barber” ออกให้บริการ
ตัดผมฟรี ให้กับน้องๆนักเรียนและประชาชน ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านเสาธงชัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ลดค่าใช้ในจากการเข้ารับบริการตัดผม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
#Armybarber

 76 total views

News

กองกำลังเทพสตรี เข้าสกัดจับชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่​ จ.ระนอง

Thepsatree Task Force intercept and arrest the Myanmar people who have escaped into the city illegally in Ranong province.

กกล.เทพสตรี (ฉก.ร.25) จัดกำลังพล 1 ชป. ทำการลาดตระเวนสำรวจช่องทางข้ามทางธรรมชาติตามแนวชายแดน
เมื่อ 1000 – 1800 08 ก.พ.64
ชป.(ร้อย.ร.2521)จัดกำลังพล 1 ชป. ทำการลาดตระเวนสำรวจช่องทางข้ามทางธรรมชาติตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ​ ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมา ซึ่งในขณะนี้ ประเทศเมียนมามีสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรน่า 19 ในประเทศอย่างรุนแรง และการกระทำสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ

 86 total views

News

” โครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี ” มทบ.210 เข้าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ชาวเกษตรกร ใน บ้านดอนแดง จ.นครพนม

The 210th Army Circle drilling wells to solve drought problems For farmers in Ban Don Daeng, Nakhon Phanom Province.

มทบ.210 เข้าขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
มณฑลทหารบกที่ 210 จัดช่างเฉพาะกิจ มทบ.210 ลงพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล สนับสนุน “โครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม” ณ บ้านดอนแดง ม.2 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม ขุดเจาะจำนวน 2 บ่อโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในลักษณะประชารัฐสามัคคี เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านดอนแดง ให้มีความพร้อมสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในห้วงฤดูแล้ง

 92 total views

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เข้าสกัดจับยาบ้า นับ ล้านเม็ด ในพื้นที่ จ.นครพนม

Surasak Montri Forces Extraction of millions of methamphetamine tablets in Nakhon Phanom Province.

ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี สกัดกั้นการลักลอบของขบวนการค้ายาเสพติด ยาบ้าประมาณ 1.3 ล้านเม็ด ในพื้นที่ จ.นครพนม
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 01.00 น. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองบังคับควบคุมที่ 1 กองกำลังสุรศักดืมนตรี ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว (ขอสงวนนาม) ว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่ บ.หาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จึงจัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 12 นาย ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามพื้นที่เพ่งเล็ง สามารถตรวจยึดยาบ้า จำนวน 4 กระสอบ ประมาณ 1.3 เม็ด (เม็ดสีแดง ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านมีอักษรภาษาอังกฤษ WY, เม็ดสีเขียว ด้านหนึ่งมีอักษรภาษาอังกฤษ A อีกด้านมีอักษรภาษาอังกฤษ Y1) จึงได้นำของกลางทั้งหมดมายัง กองบังคับควบคุมที่ 1 เพื่อรอดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 118 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734726