Day: February 10, 2021

News

“ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.31 และชุดแพทย์ รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนที่ประสบอุบัติเหตุ” พื้นที่ อ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี

– The Royal Volunteer Center of 31st Army Circle and Jiraprawat Camp Hospital Medical Kit He entered to help urgent people who had an accident. ”Ban Rai District, Uthai Thani Province

“ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.31 และชุดแพทย์ รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนที่ประสบอุบัติเหตุ” พื้นที่ อ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.31 และชุดแพทย์จาก รพ.ค่ายจิรประวัติ ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างที่หน่วยกำลังเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมมอบผ้าห่มและตรวจสุขภาพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนอาการปลอดภัย ทั้งนี้ได้ประสานกับทางรถฉุกเฉิน รพ.อุทัยธานี และ จนท.ตำรวจเข้ามาดำเนินการต่อไป

News

“หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟู เศรษฐกิจ” รถสายัณห์ มทบ.210 ออกเดินสายซื้อพืชผักชาวบ้าน ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

– The 210th Army Circle went on a road trip to buy vegetables for the villagers in Tha Kho Subdistrict, Mueang District, Nakhon Phanom Province.

“หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟู เศรษฐกิจ” รถสายัณห์ มทบ.210 ออกเดินสายซื้อพืชผักชาวบ้าน ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

รถสายัณห์ มทบ.210 ออกเดินสายซื้อพืชผักชาวบ้าน ตามโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟู เศรษฐกิจ” ในการช่วยเหลือประชาชนในห้วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ มทบ.210 จัดรถสายัณห์และกำลังพลจิตอาสา พร้อมชุดขุนภักดี 210 ลงพื้นที่รับซื้อสินค้าและผลผลิตการเกษตรของพ่อค้าแม่ค้า ตามโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ”  เพื่อนำมาทำเมนูอาหารประกอบเลี้ยงให้แก่น้องๆทหาร โดยเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สามารถขายสินค้าของตนเองได้ตามปกติในห้วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่  เป็นการกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่นและการอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชน  โดยวันนี้ได้เข้ารับซื้อผักถึงสวนของประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

ซึ่งเป็นครอบครัวของน้องทหารกองประจำการภายในหน่วย จึงได้นำน้องทหารเข้าเยี่ยมครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่น้องทหารและครอบครัว ในโอกาสนี้ ชุดขุนภักดี210 ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ  และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะให้แก่ประชาชนในพื้นที่

News

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์“และปล่อยแถว Army delivery โดย ปตอ.1 ณ จังหวัดนนทบุรี

– The Royal Activity and Army delivery line in Nonthaburi province.

ปตอ.1 เรื่องกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์“และปล่อยแถว Army delivery จว.นนทบุรี

พล.ท.วิรัตน์ นาคจู ผบ.นปอ.กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณลานกิจกรรมท่าน้ำนนทบุรีและพื้นที่โดยรอบ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ และผู้แทนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย การล้างสิ่งปนเปื้อนในพื้นที่สาธารณะ, โรงครัวแจกจ่ายอาหาร, กิจกรรม Army delivery และการมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ใกล้เคียง

News

“เยี่ยมครอบครัวน้องทหารชายแดน ,ผู้ป่วยติดเตียง และมอบอุปกรณ์กีฬา”  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ พื้นที่ชายแดน จ.บุรีรัมย์

– “Visiting the family of the border soldiers , Bed-bound patients And give sports equipment. ”Royal Thai Army School Buriram border area.

“เยี่ยมครอบครัวน้องทหารชายแดน ,ผู้ป่วยติดเตียง และมอบอุปกรณ์กีฬา”  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ พื้นที่ชายแดน จ.บุรีรัมย์

พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเข้าเยี่ยมครอบครัวน้องๆพลทหารกองประจำการ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้น้องๆทหารหมดห่วง มีความสบายใจ ตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกองประจำการ ซึ่งครอบครัวของน้องทหาร มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน และให้ความสำคัญ  ทั้งยังกำชับหน่วยในพื้นที่ ให้ดูแลครอบครัวน้องๆ พลทหาร ให้เหมือนคนในครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สมกับที่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ชาติ

News

“ชุดครูทหารพันธุ์ดี ฉก.ทพ.33 ร่วมกับคณะครูและนักเรียนร่วมกันขึ้นแปลงปลูกพันธุ์ผัก เพื่อเป็นการฝึกสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมกับการปฏิบัติ (Learning by Doing)”

– The 33rd Ranger Special Task Force Regiment together with teachers and students together to grow vegetables. To train students to learn along with practice.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการทหารพันธุ์ดี จากกองร้อยทหารพรานที่ 3305 สนับสนุนโรงเรียนบ้านสบปืน เพื่อร่วมกับคณะครูและนักเรียน ดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนบ้านสบปืน  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีปฏิบัติที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ การร่วมกันขึ้นแปลงเพื่อปลูกพันธุ์ผักสวนครัว ได้แก่ มะเขือเทศ ผักกาด และ ผักสลัด พร้อมทั้งร่วมกันถอนกำจัดวัชพืชในแปลงผัก และรดน้ำแปลงผักตามวงรอบประจำวัน ซึ่งเป็นการฝึกสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมกับการปฏิบัติ (Learning by Doing)

News

“ช่วยเหลือผู้ยากไร้” ฉก.ทพ.44 ร่วมสนับสนุนกำลังพล ซ่อมแซมบ้านเรือน ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

– The 44th Ranger Regiment went to repair house Taloh Dueraman Sub-district, Kapo District, Pattani Province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 โดย จ่าสิบเอกภาสกร เพ็ชรแสง หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ, ช่างโยธาส่วนตำบลตะโละดือรามัน, ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน และผู้นำท้องที่ เดินหน้าช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่พักอาศัย ตามโครงการ “ช่วยเหลือผู้ยากไร้” ให้แก่ นายซาการียา อะแด อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 90 บ้านโตะแน หมู่ 9 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ผู้ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยในขั้นต้น สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางด้าน นายซาการียา  มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณทุกส่วนราชการในพื้นที่ ที่คอยให้การช่วยเหลือที่ดีเสมอมา

News

“ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ กองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร” ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

– “The soldiers are full. The farmers are satisfied, the Army helps the farmers ”, Pak Duk subdistrict, Lom Sak district, Phetchabun province.

“ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ กองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร” ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ดำเนินการลงพื้นที่พบปะพูดคุยพี่น้องเกษตรกร พร้อมทั้งได้รับซื้อผลผลิตพืชผัก “กระหล่ำดอก” จำนวน 150 กิโลกรัม และ “ถั่วฝักยาว” จำนวน 35 กิโลกรัม จากพี่น้องเกษตรกรถึงสวน เพื่อนำมาประกอบอาหารโรงประกอบเลี้ยงให้กำลังพลของหน่วยได้รับประทาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบของเกษตรกรจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน#

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734683