Day: February 12, 2021

COURT CIRCULAR

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พระที่นั่งเวหาศจำรูญ มีนามตามภาษาจีนว่า “เทียน เหมง เต้ย” แปลว่า พระที่นั่งฟ้าสว่าง เป็นพระที่นั่งสองชั้น ศิลปะแบบจีน สร้างแล้วเสร็จในปี 2432 ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีน เรียกว่า “กรมท่าซ้าย” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เสด็จพระราชดำเนินมาประทับในฤดูหนาว และใช้ออกว่าราชการ ภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งฯ เป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีน ทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว ส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักลายเป็นรูปกิเลน มีบานประตูไม้ฉลุลาย สามารถเปิด-ปิดได้ 3 คู่ โดยคู่ที่ 1 ภายในพระวิมานด้านซ้าย ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน จารึกตัวทองพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายปี 2433 คู่ที่ 2 ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้าย และคู่ที่ 3 ภายในพระวิมานด้านขวา ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน จารึกตัวทองพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายในปี 2470

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

เวลา 17.53 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนที่หอพระ พร้อมกับทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนที่หอพระ บ้านหม่อมหลวงสราลี กิติยากร แล้วเสด็จไปยังศาลพระภูมิ ทรงผูกผ้าสีชมพู ทรงคล้องพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะ ทรงคม แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ทรงจุดประทัด จากนั้น เสด็จไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงหน้าพระตำหนัก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเทียนแดง และทรงจุดธูปหาง ปักที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ทรงกราบ แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และทรงจุดประทัด

วันตรุษจีน ถือเป็นวันสำคัญของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน มีการประกอบพิธีตามประเพณี เพื่อสักการะเทพเจ้า และอุทิศแด่บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจน ขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ค้าขายรุ่งเรือง มีกิน มีใช้ ตลอดทั้งปี มีการถือปฏิบัติ 3 วัน คือ วันจ่าย หรือ ก่อนวันสิ้นปี นิยมซื้ออาหารคาวหวาน ขนมมงคล ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งล้วนมีความหมาย เป็นสิริมงคลต่อชีวิต, วันไหว้ หรือ วันสิ้นปี มีการไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีน และวันขึ้นปีใหม่ หรือ วันเที่ยว ที่นิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

COURT CIRCULAR

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้

ค่ำวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” ช่วง “TALK TO THE PRINCESS” ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมี นายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์, นายพงศภัค อุดมโภชน์ และ นางสาวแคริส เจน สมิท เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วัน กับสมาชิกฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30-21.30 น.

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868409