Day: February 13, 2021

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564

เวลา 21.08 น. วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564 ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง

พิธีสังเวยพระป้าย คือ การถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีน เริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันไหว้ของจีน ส่วนในวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่จีน จะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยพระป้าย หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เกสิน” หมายถึง ป้ายชื่อของบรรพบุรุษ บุพการี ที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้าน ซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถาน มีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อ ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระ เหมือนกับพระสยามเทวาธิราช แต่พระพักตร์มีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีน ทำด้วยไม้จันทน์จำหลักลงรักปิดทอง จารึกพระปรมาภิไธยเป็นอักษรจีน ที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้ว มีฉัตรทอง 5 ชั้น 2 ข้าง

News

” การให้ไม่มีสิ้นสุด ” ร.13 พัน.2 เข้ามอบ เครื่องอำนวยความสะดวก พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

– The 2nd Battalion of 13th Infantry Regiment went to hand over facilities With sports equipment For the poor people Bed-in patients in Nakhon Ratchasima Province.

#กองทัพบกช่วยเหลือประชน

#ArmyDelivery

“ห่วงใยจากกองทัพบกที่มีให้กับประชาชน”

กองทัพบก โดย ร.13 (ร.13 พัน.2) นำเครื่องอุปโภคบริโภค, ผ้าห่มกันหนาว, ลูกฟุตบอล และแอลกอฮอล์  มอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้และขาดแคลน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  พร้อมทั้งจัดชุดหมอเดินเท้า เข้าให้การบริการและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.หนองบัว และ ต.โนนทัน อ.เมือง จว.น.ภ.

@กองทัพภาคที่ 2

#กรมทหารราบที่13

#3INFDIV

#กองพลทหารราบที่3

#ARMYSTRONG

News

” บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ ” มณฑลทหารบกที่ 36 พร้อม รด.จิตอาสาเข้าพัฒนา พื้นที่รอบ อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ จ.เพชรบูณ์

– 36th Army Circle went to develop the area around the memorial to the sacrifice of Khao Kho, Phetchabun Province.

มณฑลทหารบกที่ 36 นำนักศึกษาวิชาทหาร​ (รด.จิตอาสา)​ ของ​โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ร่วม​กิจกรรม​กับ ป.21 พล.ม.1, ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา​ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่โดยรอบ อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อำ​เภอ​เขาค้อ จังหวัด​เพชรบูณ์

News

” Army delivery  ”  กองพันทหารราบที่ 3  ช่วยลดภาระค่าครองชีพ เข้ามอบ สิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

– The 3rd Infantry Battalion reduces the cost of living by providing facilities For people in the area of ​​Khon Kaen Province.

Army delivery กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ, บรรเทาความเดือดร้อน, ช่วยลดภาระค่าครองชีพภายในครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid – 19 (ระลอกใหม่) ณ ชุมชนบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

#จิตอาสา #Armydelivery

#กองพันทหารราบที่3

#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย

#กองพลทหารราบที่3

#กองทัพบก

#ARMYSTRONG

#SMARTSoldiersStrongARMY

#กองทัพภาคที่2

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

” เสริมทักษะภาษาไทย เพื่อสร้างอนาคต ”  ฉก.ทพ. 47 เข้ามอบความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย ให้กับน้อง ๆนักเรียน ในพื้นที่ บ้านแปแจง  จ.ยะลา

– The 47th Ranger Task Force Regiment provides knowledge on the use of Thai language to students in Ban Paeeng area, Yala Province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และการกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถนำภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านสันติวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านแปแจง ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว น้องๆ นักเรียนต่างมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งหวังให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้สึกน่าสนใจ และกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่อไป…

#ทหารพรานคือลูกหลานของประชาชน

#เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว… หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47

News

” สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ” ศบภ.มทบ.32  ออกลาดตระเวน เข้าพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า ทั้งพื้นราบและแนวสันเขาสูง ในพื้นที่ ต.เสด็จ  จ.ลำปาง 

– Disaster Mitigation Center of 32nd Army Circle patrolled areas at risk of forest fire. Both flat and high ridges in the area of ​​Sadet Subdistrict, Lampang Province.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32  ได้จัดชุดลาดตระเวน/ดับไฟป่า ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน/พี่น้องจิตอาสา  เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง    โดยทำการลาดตระเวนด้วยเท้าเข้าพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า ทั้งพื้นราบและแนวสันเขาสูง เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟป่า ในแนวดอยพระบาท  นั้น

ต่อมาเมื่อเวลา เวลา 11.00 น.   ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน/ดับไฟป่า  กองร้อยฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา  พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต  และผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหลวง ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   ลาดตระเวนบริเวณ ดอยก่อ  พิกัด 729360  เขตพื้นที่แนวดอยพระบาท บ้านห้วยหลวง หมู่ 15 ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหงัดลำปาง     เจ้าหน้าที่เดินเท้า พบชาวบ้านจำนวน 4 คน   พร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนอัดลม อุปกรณ์หาของป่า รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน , ไก่ป่า 1 ตัว และตุ่น 3 ตัว  ขั้นต้นได้ทำการควบคุมตัวและประสานส่งต่อให้กับทางหัวหน้าอุทยาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป

โดยมีชาวบ้านจำนวน 4 คน   มีรายชื่อดังนี้

  1. นาย วัฒน์พงษ์ บุญมา อายุ 25 บ้านเลขที่ 290 หมู่1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
  2. นาย แก้วมา ศรีวิลัย อายุ 57 บ้านเลขที่ 6 หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
  3. นาย บุญมา มโนวัง อายุ 45 บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
  4. นาย ถาวร อินต๊ะวงค์ อายุ 44 บ้านเลขที่ 158 หมู่ 2 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

จากกรณีการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ และการนำพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน ในเขตป่าสงวนนั้น เมื่อเวลา 12.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  กรุณาอนุมัติให้ พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการ   เข้าไปตรวจสอบ  อำนวยการ  ประสานการดำเนินคดี  ณ  ที่เกิดเหตุป่าสงวนบ้านห้วยหลวง  ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     ทั้งนี้ ได้มี  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง , ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13  สาขาลำปาง, ผู้ใหญ่บ้าน.บ้านทรายมูล (ผู้ปกครอง ผู้ต้องหา/ผู้กระทำผิด) , เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง  และสื่อมวลชน   ร่วมตรวจที่เกิดเหตุและรวบรวมหลักฐาน

ซึ่งในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาที่ง 4 รายไปส่งฟ้องดำเนินคดีผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และนำพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน ในเขตป่าสงวน   ดำเนินคดีที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง      ส่วนทางด้าน  อธิบดีกรมป่าไม้  ขอบคุณทุกส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่   และอยากฝากให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ เพื่อเป็นการแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันว่า  การกระทำผิดใน พ.ร.บ.ป่าไม้ และนำพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน ในเขตป่าสงวน  หรือการกระทำผิดใดๆ  ในห้วงที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคได้ส่วนร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็ง  จริงจัง  ในการป้องกัน ปกป้อง มิให้เกิดไฟป่า  ในพื้นที่  โดยหากพบเห็นการกระทำผิดอีกก็จะดำเนินคดีและมีบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อไป

ทั้งนี้การทำหน้าที่ลาดตระเวน/ดับไฟป่า ในพื้นที่แนวดอยพระบาท ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32  จะยังคงดำเนินต่อไป  พร้อมลงพื้นที่สร้างการรับรู้/สร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชน  ได้เห็นความสำคัญของการร่วมมือ ร่วมใจช่วยกันแก้ไขไฟป่าหมอกควัน  ในห้วงปัจจุบันเป็นเรื่องที่หน่วยเล็งเห็นเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกัน เพื่อวันข้างหน้าลำปางจะมีอากาศสดใส

News

” เพิ่มความเข้ม ป้องกันชายแดน ” กองกำลังเทพสตรี ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่ จ.ระนอง และ จ.ชุมพร

– The Thepsatree Task Force patrols the Thai-Myanmar border in Ranong and Chumphon provinces.

ผบ.ฉก.สั่งหน่วยจรยุทธ์เข้มชายแดนต่อเนื่องแม้เกาะสองเมียนมาไม่มีประท้วงแล้ว

พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี สั่งการให้หน่วยจรยุทธ์ที่ทำการลาดตระเวนทั้ง 15 ชุด ที่เป็นกำลังผสมระหว่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบ ที่ 25 ซึ่งมีหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนตั้งตั่งหวัดระนองไปจนถึงบางส่วนของจังหวัดชุมพร ให้เพิ่มความเข้มในการออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่า ณ.วันนี้ในพื้นที่จังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมา ที่มีชายแดนติดกับระนอง-ชุมพร ประชานชาวเมียนมาไม่ได้ออกมาทำการประท้วงเหมือนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา แต่การเฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เฝ้าระวังการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย ทางกำลังพลยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทัพบก แม้ว่าจะเป็นปัญหาภายในแต่อาจจะส่งผลกระทบถึงไทยในการเคลื่อนย้ายแรงงาน

อีกทั้งปัจจุบันนี้เมียนมาเองยังมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุก ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเมียนมาในหลายพื้นที่ทั้งในเรื่องการทำงาน ความเป็นอยู่ที่ถูกจำกัดด้วยเรื่องต่างของทางการเมียนมา ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมายังประเทศที่ขณะนี้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง เพื่อชีวิตที่ดีกว่ามีรายได้ที่ดีกว่าส่งกลับไปให้ครอบครัว

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734831