Day: February 14, 2021

COURT CIRCULAR

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่อาสาสมัคร​ทหารพราน​ พชรพงศ์​ ทองเนื้อสุก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน 4904 ขณะเดินทางกลับจากกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 49 เพื่อกลับฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4904  เหตุเกิดบริเวณบ้านปูลาไซร์ หมู่ 8 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์​ 2564  และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

News

“ พาน้องเล็กไปเยี่ยมบ้าน ” ม.6 พัน.6 พาน้องพลทหารกลับไปเยี่ยมครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอำนวยความสะดวก ให้กับบิดา ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

-The 6th Battalion of 6th Cavalry Regiment takes the soldiers back to visit their families along with providing facilities to his father in the Khon Kaen area.

“พาน้องเล็กไปเยี่ยมบ้าน” ม.6 พัน.6 ได้พากำลังพลพลทหารเสาหลักของครอบครัว กลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ม.6 พัน.6 ได้พา พลฯ อัศวเทพ หล่มเหลา เดินทางกลับภูมิลำเนา ไปเยี่ยมครอบครัว ซึ่งน้องพลทหารนั้นพักอาศัยอยู่กับบิดา และญาติพี่น้องอีก 4 คน โดยมีบิดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ปกติน้องพลทหารก็จะคอยช่วยบิดาทำงานหาเลี้ยงครอบครัว และเป็นเสาหลักของครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 445 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย อาหารแห้ง,น้ำดื่ม,ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัว และ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 และมาตราการในการป้องกันเป็นการดูแล สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลทุกระดับชั้น คลายความวิตกกังวล ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

News

“ บ้านปันสุขให้น้อง ” ฉก.ม.3 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการสร้างบ้านให้กับน้องนักเรียนผู้ยากไร้  ในพื้นที่ จ.เชียงราย

– The 3rd Special Task Force Cavalry Regiment joins the handover ceremony of the building project for the poor students in Chiang Rai Province.

“ฉก.ม.3 มอบบ้านปันสุขให้น้องเดือนแห่งความรัก” พื้นที่ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ฉก.ม.3 มอบบ้านปันสุขให้น้องเดือนแห่งความรัก

บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 ร่วมกับ อำเภอแม่สาย, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สาย, อบต.โป่งงาม, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการสร้างบ้านปรับปรุงซ่อมแซม “บ้านปันสุขให้น้องเดือนแห่งความรัก 2564” ให้กับ ด.ช.อนุวัฒน์ ขันอุระ บ้านเลขที่ 67 บ.ดง หมู่ที่ 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จว.ช.ร. ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ (นักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กในพื้นที่ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี พ.ท.ปรีชา  วงศ์สาขา ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 45 คน

News

“ ร่วมด้วยช่วยกัน ” ร.16 พัน.3 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ในห้วงโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ยโสธร

– The 3rd Battalion of 16th Infantry Regiment acquire agricultural products. To increase farmers’ income In the COVID-19 area in the Yasothon region.

“เกษตรกรเพิ่มรายได้จากผลิตผล  กำลังพลมีแรงฝึก” ร.16 พัน.3 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ณ บ.ป่าขี้ยาง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพลเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเข้ารับชื้อแตงโม ของนายวรพล ศาลาจันทร์ ณ บ.ป่าขี้ยาง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยเข้าทำการฝึกหน่วยเป็นกองร้อย นอกที่ตั้งปี 64 และนำแตงโมแจกจ่ายให้กำลังพลของหน่วยที่ออกทำการฝึก ให้ได้รับประทานผลไม้ตามฤดูกาล และเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16

#กองพลทหารราบที่6

#กองทัพภาคที่2

News

” โครงการ ป้องกันไฟป่า ” ทหารพรานที่ 32 ร่วมแรงสร้างแนวกันไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ จ.เชียงราย 

– The 32nd Ranger Regiment join to build fire protection lines. To resolve forest fire and haze problems in Chiang Rai Province.

ทหารพรานที่ 32 ร่วมมือร่วมแรงสร้างแนวกันไฟ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

กองร้อยทหารพรานที่ 3207 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า, ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ณ ป่าชุมชนบ้านทรายกาด หมู่ 6 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

News

“ บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ ” ม.พัน 28 เข้าสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

– The 28th Cavalry Regiment builds homes for poor families in Phetchabun Province.

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ม.พัน 28 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ บริเวณ ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นาย บุญเนียม  สุขมา และ นาง กลั่น  สุขมา เป็นผู้พิการทางหูมาแต่แต่กำเนิด(เป็นไบ้) ซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง  ณ บริเวณตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734815