Day: March 17, 2021

News

ทหารพราน 42 จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าตรวจสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

– The 42nd Rangers Regiment organized a set of walking doctors to check the health for people in Pattani area.

ทหารพราน 42 “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” จัดชุดหมอเดินเท้า ตรวจสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่

พื้นที่ บ้านตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4205 จัดชุดหมอเดินเท้า ร่วมกับ ชป.สันติสุข, ผญบ.ม.2 บ.ตรัง, จนท.อสม.ในพื้นที่

ร่วมออกให้บริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่และแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ และแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

 403 total views

News

ทหารค่ายเปรมติณสูลานนท์ เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทำแนวกันไฟป่า บริเวณวัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น

– The Soldiers of Prem Tinsulanonda Camp To improve the landscape and make a forest fire protection line The area of ​​Wat Pa Non Sawan Khon Kaen Province.

#พล.ม.3 จิตอาสาพัฒนาวัดรอบค่ายฯ

กองพลทหารม้าที่ 3 โดยผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัด ,ห้องน้ำ ,ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลาวัด และทำแนวกันไฟรอบบริเวณพื้นที่วัด เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูแล้ง ณ วัดป่าโนนสวรรค์ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนรอบค่ายฯ และเป็นการช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดอีกด้วย

#กองพลทหารม้าที่ 3

#กองทัพภาคที่ 2

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

#RoyalThaiARMY

 143 total views

News

ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี สร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้กับชุมชนบ้านอุมลอง จังหวัดลำปาง    

– The Soldiers of Surasak Montri Camp Build dams to slow down the water to solve drought problems. For Ban Um Long Community, Lampang Province.

ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างฝายแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ชุมชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32  โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  จัด ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย   ร่วมกับเทศบาลล้อมแรดฯ  และราษฏรกลุ่มผู้ใข้น้ำ ลำน้ำแม่วัง  บ้านอุมลอง  หมู่ 1, บ้านเวียง หมู่ 2,  บ้านสบคือ หมู่ 10  ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน จัฃหวัดลำปาง   ทำการสร้างฝายชะลอน้ำ แม่น้ำวัง  เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค ห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึง  เป็นการป้องกัน/แก้ไขภัยแล้งของชุมชน  ณ  แม่น้ำวัง  บ้านอุมลอง  หมู่ 1 ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง โดยได้มีราษฏรในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนประมาณ 80 – 85  คน

 157 total views

News

ทหารรักษาพระองค์จากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เข้าทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดหนองเคี่ยม จังหวัดนครนายก

– The Kingsguard went to clean and improve the landscape at Wat Nong Khiam Nakhon Nayok Province.

พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. จัดกำลังพลกองร้อยจิตอาสา จำนวน 20 นาย ร่วมกับอำเภอบ้านนา, รร.เตรียมทหาร, อบต.ป่าขะ, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลภายในคลองบ้านนา ณ วัดหนองเคี่ยม ม.1 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา เป็นประธานฯ

 198 total views

News

ทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านเรือนเสียหาย ในจังหวัดอุดรธานี  

– The Soldiers of Prachak Sillapakhom Camp Helping the villagers who suffered a fire that damaged their houses in Udon Thani Province.

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

#ทหารช่วยเหลือประชาชน กรมทหารราบที่ 13 โดย กองพันทหารราบที่1ได้จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือ นางวัลภา ประสีระเตสัง บ้านเลขที่ 126 หมู่ 10 บ.คำบอน ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ที่ประสบอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

#กรมทหารราบที่13

#3INFDIV

#กองทัพภาคที่2

#ARMYSTRONG

 153 total views

News

ทหารค่ายเสนาณรงค์ เข้าร่วมกับผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือค้นหาชาวบ้านที่หายตัวไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

– The Soldiers of Sena Narong Camp Join community leaders in helping find the missing villagers in the area of ​​Songkhla Province.

ผบ.ร.5 พัน.1 มอบหมายให้ หน.ชุด ชป.กร.ขุนอาสา 406  นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 20 นาย ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่,ผู้นำชุมชน,มูลนิธิ และประชาชนในพื้นที่ ช่วยค้นหา นาย ฉ้าย   ปลดทุกข์ ชาวบ้าน หมู่ 4 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ได้หายตัวไปจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64,1530 ปัจจุบันยังหาตัวไม่พบ โดยมี นายดำรงศักดิ์   แก้วดวง  นายอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

 133 total views

News

ทหารค่ายสีหราชเดโชไชย พร้อมรถน้ำเข้าช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ในจังหวัดศรีสะเกษ

– The Soldiers of Siharat Dechochai Camp With water vehicles to help temples that are severely lacking in water In Sisaket Province.

” …บำรุงพุทธศาสนา จิตอาสาช่วยภัยแล้ง วัดป่าหนองหว้า…”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี พร้อมกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการจัดเตรียมรถน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับวัด, สถานปฏิบัติธรรม กุฎิพระ ภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภค เก็บไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ ณ วัดป่าหนองหว้า (วัดป่าภูแมน) ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทร์ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

#จิตอาสาช่วยภัยแล้ง #พันร12

#กองพันทหารราบที่3 #กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย #กองพลทหารราบที่3 #กองทัพบก

#ARMYSTRONG #SMARTSoldiersStrongARMY #กองทัพภาคที่2

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 138 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762916