Day: March 23, 2021

News

ทหารค่ายศรีสองรัก เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ในจังหวัดเลย

– Srisongrak Military Camp Accelerate the repair of houses for people who have been damaged by the summer storm in Loei Province.

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหาย  จากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่ผ่านมา จำนวน 4 หลังคาเรือน  พื้นที่ บ.นาทุ่ม ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ✨💂

#จิตอาสา #กองพันทหารราบที1  #กรมทหารราบที่8 #กองพลทหารราบที่3 #กองทัพภาคที่2 #กองทัพบก

#ARMYSTRONG #SMARTSoldiersStrongARMY #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ทหารมาแล้ว

 196 total views

News

ทหารค่ายเปรมติณสูลานนท์ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้กับชุมชน ในบ้านหนองบัวจังหวัดขอนแก่น

– Soldiers of Prem Tinsulanonda Camp Build dams to slow down the water to store water for the community. In Ban Nong Bua, Khon Kaen Province.

พล.ม.3  รวมพลังจิตอาสา“ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ” ตามแนวทางพระราชดำริ

กองพลทหารม้าที่ 3 โดยผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมพลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเก้าคต จำนวน 3 ฝาย ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากให้ก้าวพัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียงด้วยหินเป็นผนังกั้นน้ำ ชึ่งจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ให้สามารถดักตะกอน และเก็บกักน้ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้

ทั้งนี้หลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากกว่า 100 ครัวเรือน

#กองพลทหารม้าที่ 3 #กองทัพภาคที่ 2 #กองทัพบก #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ทุกข์สุขของประชาต้องมาก่อน…..#ทหารของประชาชน

 176 total views

News

ทหารค่ายบดินทรเดชา เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในจังหวัดยโสธร

– Soldiers of Bodindecha Camp Accelerate to help people who have been affected by the gust of gusts of wind, causing their houses to be damaged. In Yasothon Province.

“ความเดือดร้อนของประชาชน ต้องรีบเข้าช่วยเหลือทันที”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรจ หลังจากผลกระทบจากลมพายุกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 21 มี.ค.64 ที่ผ่านมานั้น จำนวน 2 หลังคาเรือน ในการทางนี้ทางผู้ประสบภัย ได้ขอขอบคุณทางหน่วยทหารและกองทัพบก ที่เข้าช่วยเหลือได้รวดเร็วและทันที

#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16

#กองพลทหารราบที่6

#กองทัพภาคที่2

 177 total views

News

ทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง พร้อมรถบรรทุกน้ำกว่าหมื่นลิตรเข้าช่วยเหลือภัยแล้งให้กับชาวบ้าน ในจังหวัดเพชรบูรณ์

– Soldiers of Pho Khun Pha Muang Camp With trucks of more than ten thousand liters of water to aid the drought for the villagers In Phetchabun Province.

กองทัพบก..แจกน้ำบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน สู้ภัยแล้ง

กองพลทหารม้าที่ 1 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร นำน้ำอุปโภค–บริโภค ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ ‘’ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง’’ ในพื้นที่บ้านโนนตะแบก หมู่ 5 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน 40,000 ลิตร

มีครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 35 ครัวเรือน

 228 total views

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เข้าสกัดจับผู้ลักลอบขนยาเสพติดพร้อมของกลางกว่า 60,000 เม็ด ในพื้นที่จังหวัดเลย

– Surasak Montri Forces Intercepted drug smugglers with more than 60,000 tablets in the province of Loei.

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลังสกัดกั้น การลักลอบขนยาเสพติดของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ยึดยาบ้าได้ 60,000เม็ด ในพื้นที่ จ.เลย

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 กองบังคับการควบคุมที่ 3 (ฉก.ทพ.21) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบขนส่งยาเสพติด บริเวณริมแม่น้ำเหือง ถนนหมายเลข 211 พื้นที่บ้านลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย จึงจัดกำลังร่วมกับ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2103, ฝ่ายปกครองอำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ และ สถานีตำรวจภูธรภูเรือ ทำการซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณพื้นที่ดังกล่าว สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 30 มัด ประมาณ 60,000 เม็ด และ ไอซ์ น้ำหนัก 2 กก. จึงได้นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางมายัง กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด และขยายผลการจับกุม ต่อไป

 218 total views

News

ทหารค่ายพ่อขุนบางกลางหาว  เข้าช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนและครอบครัวผู้ยากไร้ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

– Soldiers of Pho Khun Bang Klang Hao Camp Helping to repair houses for the poor people and families In Phetchabun Province.

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมสนับสนุนโครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ 2564”  โดยจัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง ดังนี้

  1. นาง สุดใจ กันต๊ะ ณ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมวันนี้เป็นวันที่ 1
  2. นาย สมศักดิ์ เสนาหลวง ณ บริเวณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมวันนี้เป็นวันที่ 1

ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการซ่อมแซมบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป

 150 total views

News

ทหารค่ายจักรพงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุอัคคีภัยที่ไหม้บ้านเรือนของชาวบ้าน ในจังหวัดปราจีนบุรี

– Soldiers of Chakrabongse Camp With proof-of-evidence officers to investigate the fire that burns the houses of the villagers In Prachinburi.

ค่ายจักรพงษ์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยจำนวน 5 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรีผู้นำหมู่บ้าน ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ​ วันที่​ 21​ มี.ค.64​ ที่ผ่านมาบ้านของนางประไพ​ ยงค์เดช​ อายุ​ 75​ ปีบ้านเลขที่​ 97/1  หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา  ซอยร่วมใจพัฒนา  ต.ไม้เค็ด  อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี ขั้นต้นได้ประสานหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ

 165 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0763041