Day: March 25, 2021

News

ทหารค่ายพระศรีพัชรินทร์ บรรเทาทุข์เข้าแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

– Soldiers of Prasripatcharin Camp Relieve to distribute consumer and consumption items to people who have experienced the disaster in Kalasin Province.

#กองพลทหารม้าที่ 3

โดยกองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6

ม.6 พัน.21 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหาร ม้าที่ 6 ร่วมกับ

นาย ทรงพล  ใจกลิ่ม ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ว่าราชการจังกวัดกาฬสินธุ์)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยเมื่อ21 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ณ บ้านเหล่าสูง ม.4 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสิน จ.กาฬสินธุ์  จำนวน 25 ครอบครัว และ ชป.บรรเทาสาธารณภัย ม.6 พัน.21 ลงพื้นที่ซ่อมบ้านเรือนให้กับประชาชน บ้านโนนพิกุล ม.7 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  จำนวน 4 ครอบครัว

กองพลทหารม้าที่ 3 #

โดย กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6

ผบ.ม.6 พัน.21 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ม.6 พัน.21  ร่วมกับจิตอาสา ม.6 พัน.21 และชาวบ้าน เข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของกำลังพล ที่ถูกพายุโซนร้อนพัดถล่ม ณ บ.โนนแต้ หมู่ที่ 1 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  จำนวน 1 ครัวเรือน

 

News

ทหารค่ายพรหมโยธี  เข้ามอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในจังหวัดปราจีนบุรี

– Soldiers of Phromyothi Camp To deliver consumer goods to people who suffer from the fire In Prachinburi.

“…ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชา…”

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับแพทย์ประจำตำบลและอสม.ตำบลไม้เค็ด มอบของอุปโภคบริโภคให้กำลังใจและเคลียพื้นที่ เหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ​ 21​ มี.ค.64​ ที่ผ่านมาบ้านของนางประไพ​ ยงค์เดช​ อายุ​ 75​ ปีบ้านเลขที่​ 97/1 หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา ซอยร่วมใจพัฒนา ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่๑ #กองทัพบก #ทหารช่วยเหลือประชาชน

 

News

ทหารค่ายสุริยพงษ์ เข้าจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดอุตรดิตถ์

– Soldiers of Suriyaphong Camp To organize activities for children and improve the landscape for schools and child development centers in Uttaradit Province.

#กิจกรรมด้านกิจการพลเรือน สนับสนุนการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 /// กรมทหารม้าที่ 2 จัดกิจกรรมด้านกิจการพลเรือน ระหว่างการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ของ กรมทหารม้าที่ 2 และ หน่วยขึ้นตรงกรมทหารม้าที่ 2  ในพื้นที่ฝึก บริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีมให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่การฝึก จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาป่าคาย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูพิทรัฐอุปถัมป และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนาป่าคาย โดยการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องนำ้ ซ่อมแซมประตูห้องน้ำ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัด

News

ทหารค่ายภาณุรังษี จัดรถบรรทุกน้ำหมื่นลิตรเข้าช่วยเหลือภัยแล้ง ให้กับสถานีอนามัยในจังหวัดราชบุรี

– Soldiers of Panurangsi Camp Organized trucks of ten thousand liters of water to help the drought for health centers in Ratchaburi Province.

กรมการทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 21ได้จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ นำน้ำอุปโภค-บริโภค เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้กับสถานีอนามัย บ้านถ้ำหินตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวมน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 12,000 ลิตร

News

ทหารค่ายพระยอดเมืองขวาง เข้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบอัคคีภัย ในจังหวัดนครพนม

– Soldiers of Phra Yod Mueang Kwang Camp To give consumer goods to the villagers who have experienced the fire In Nakhon Phanom.

ศบภ.มทบ.210 ลงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 8 หลังคาเรือน พื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ผอ.ศบภ.มทบ.210 มอบหมายให้คณะนายทหาร พร้อมทีมแพทย์ จาก รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 หลังคาเรือน โดยมี ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ ณ บ.หนองผือ ม.16 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือด้านการรื้อถอน/ซ่อมแซมจะได้ประสานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

News

ทหารค่ายสีหราชเดโชไชย  เข้าปรับปรุงฝายชะลอน้ำที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ในหมู่บ้านโศกขามป้อมจังหวัดศรีสะเกษ

– Soldiers of Siharat Dechochai Camp To improve the deteriorating water dams that are deteriorated In the village of Sok Kham Pom, Sisaket Province.

” ร่วมปรับปรุงฝายชะลอน้ำ  อนุรักษ์บำรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค …”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8  โดยผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี พร้อมเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันซ่อมแซม ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ที่มีสภาพ ชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นการ บำรุงรักษา สถานประโยชน์ทางแหล่งน้ำ ในการใช้ อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงตามทางน้ำไหลผ่าน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์บำรุงแหล่งน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร, สัตว์อื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตของระบบนิเวศแหล่งน้ำ ในพื้นที่บ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

#ฝายชะลอน้ำบ้านโศกขามป้อม #พันร12

#กองพันทหารราบที่3 #กองพลทหารราบที่3 #กองทัพภาคที่2

#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8 #ARMYSTRONG

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

ทหารค่ายพรหมโยธี เข้าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านเรือนให้กับชาวบ้านชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนถล่มอย่างหนัก

– Soldiers of Phromyothi Camp To repair and renovate houses for the villagers of Chon Buri Affected by a heavy summer storm.

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ได้จัด กำลังพล จิตอาสา ของหน่วย ร่วม กับ อบต.คลองพลู และประชาชนจิตอาสา ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  ดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ราย และมีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 176 ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0763004