Day: March 27, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานออกร้านภริยาทูต ช้อปได้ทั้งออนกราวด์-ออนไลน์ ถึง 29 มีนาคม 2564

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 มีนาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 54 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มาดาม มาเรีย ฮีเมน่า ริโอส ฮามาน ภริยาเอกอัครราชทูตเปรู ประจำประเทศไทย ประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย จัดมหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปี “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54” ภายใต้แนวคิด “Shop the World at the Diplomatic Red Cross Bazaar” ช้อปเพลินกับสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก

นับเป็นการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตในรูปแบบ Hybrid ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์และออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักช้อปทั่วประเทศเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com ที่พัฒนาแพลตฟอร์มโดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งสามารถร่วมกิจกรรมในส่วนของออนไลน์ อาทิ การจำหน่ายสินค้า โดยผู้ซื้อสามารถเลือกบริการจัดส่งแบบ Pick & Pack หรือบริการหยิบสินค้าจากร้านค้าภายในงานและแพ็คสินค้าส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเลือกบริการจัดส่งแบบ Pick up หรือการสั่งทางสินค้าออนไลน์และมารับสินค้าด้วยตัวเองที่หน้างาน การจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต ชม LIVE ศิลปะการแสดงนานาชาติ และร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการการรักษาต่างๆ เป็นต้น

COURT CIRCULAR

>>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์น แสดงความยินดี ปธ.ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คนใหม่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายทองลุน  สีสุลิด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด

ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวียงจันทน์

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ 4 รมต.ใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ พระราชทานพระราชดำรัสในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 27 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้ 1.นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ 4.นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความว่า ขออำนวยพรให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน

News

ทหารพราน 47 บรรเทาทุกข์เข้าก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดยะลา

– The 47th Rangers Regiment build housing for the poor. In the area of ​​Yala province.

โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บาละ อ.กาบังฯ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ นายฝายศอน อารง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บาละ อ.กาบังฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านพักอาศัยเลขที่ 40/35 บ.จุฬาภรณ์ 11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

News

กรมการทหารช่าง จัดรถน้ำหมื่นสองลิตรช่วยภัยแล้งเข้าแจกจ่ายน้ำให้กับชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ ในจังหวัดราชบุรี

– The Engineer Department Organized a water truck for twelve liters to help the drought to distribute water to the communities lacking water at Ratchaburi Province.

กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ นำน้ำอุปโภค-บริโภคเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รวมน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 12,000 ลิตร

News

ทหารพราน 47 มอบความรู้จัดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้องๆ ให้กับนักเรียนในจังหวัดยะลา

– The 47th Rangers Regiment give knowledge to organize projects Sufficiency economy in schools for the youngsters to the students in Yala Province.

โครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้องๆ”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพูดคุยกับบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงภายในโรงเรียน เพื่อน้องๆ รวมทั้งแนะนำหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปต่อยอด ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่อไป โดยทางหน่วยได้ดำเนินตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านวังสำราญ ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
  2. โรงเรียนบ้านสะเอะใน ม.4 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
News

ทหารค่ายสุริยพงษ์ จัดกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร (CMOC) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

– Soldiers of Suriyaphong Camp Organized activities of the Joint Civilian-Military Operations Center (CMOC) in Uttaradit Province.

#กิจกรรมด้านกิจการพลเรือน  สนับสนุนการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ///ศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร Civil Military Operation Center (CMOC)

กรมทหารม้าที่ 2 จัดกิจกรรมด้านกิจการพลเรือน ระหว่างการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ของ กรมทหารม้าที่ 2 และ หน่วยขึ้นตรงกรมทหารม้าที่ 2  ในพื้นที่ฝึก บริเวณพื้นที่ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งดำเนินจัดกิจกรรมในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร Civil Military Operation Center (CMOC) บริเวณ วัดนาป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  โดยมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. จัดกำลังพลร่วมกับชุดแพทย์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก และ จนท.อบต.ป่าคาย ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และมอบถุงยังชีพ และของใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 3 ราย
  2. การบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชน พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม M-MERT โดยชุดแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35
  3. การบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่
  4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีควบคุมไฟป่า ต้นสักใหญ่ และชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 35 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ในเรื่อง ของไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง และผลกระทบของ PM2.5
  5. การจัดรถครัวสนามบริการแจกอาหารกล่อง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762974