Day: April 5, 2021

COURT CIRCULAR

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เมษายน 2564

เวลา 08.10 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออกพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ณ อาคารทรงงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เมษายน 2564 ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และทรงบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ซึ่งได้นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, วัดสุทัศน์เทพวราราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดคันลัด, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดอินทรวิหาร, วัดชลประทานรังสฤษ์ดิ์ และวัดพุทธปัญญา

จากนั้น เสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ แล้วเสด็จไปทรงไถ่ชีวิตสัตว์ เพื่อบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประกอบด้วย โค 2 คู่, กระบือ 2 คู่, แพะ 8 ตัว, ไก่ 100 ตัว และทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องวันคล้ายวันประสูติ

ต่อจากนั้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ซึ่งกรมประมง ถวายเพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ รวม 490,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาเทโพ, ปลาโพง และปลากะโห้

โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งประดิษฐานในบริเวณวัด

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 14.25 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแอนดรูว์ กลาส (Mr. Andrew Glass) ผู้อำนวยการสถาบันบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ และนางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ (Ms. Helga Stellmacher) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย

News

กองกำลังสุรสีห์ เข้าสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางสินค้าหนีภาษี ในบริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก จังหวัดกาญจนบุรี

“กกล.สุรสีห์ จับกุมสินค้าหนีภาษี”

กองกำลังสุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า ร่วมกับ สภ.สังขละบุรี, ร้อย.ตชด.134, สรรพสามิตร เเละฝ่ายปกครอง จัดชุดลาดตระเวน, จรยุทธ์, ซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทาง เเละบริเวณพื้นที่ตามเเนวชายเเดน เพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง เเละกระทำผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติภารกิจ จับกุมผู้กระทำผิดลักลอบนำสินค้าหนีภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 1 คน พร้อมของกลางบุหรี่หนีภาษี จำนวน 130 เเถว ซุกซ่อนอยู่ในรถตู้โดยสารประจำทางสาย กาญจนบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

News

มณฑลทหารบกที่ 16 จัดกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณแนวชายฝั่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม

มณฑลทหารบกที่ 16  ปลูกป่าชายเลน รักษาสมดุล สร้างชุมชนยั่งยืน

มณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม, สน.ปรมน.มทบ.16 จ.สมุทรสงคราม ,กศน.อ.บางคนที พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.16 และประชาชนในพื้นที่ ต.คลองโคน จัดกิจกรรมปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณแนวชายฝั่ง ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน” ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจ.สมุทรสงคราม ม.3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

News

ทหารค่ายวชิราลงกรณ์ พร้อมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในจังหวัดลพบุรี

 

“นอกจากน้ำใจจากพี่ทหารแล้ว..ยังเเจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน”

กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 นำกำลังพลจิตอาสา และทหารกองประจำการ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยนำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการแจกจ่ายน้ำดังกล่าว จำนวน 5 ครัวเรือน 2 เที่ยว รวมปริมาณน้ำที่แจกจ่าย จำนวน 12,000 ลิตร ณ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

News

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เข้าพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กรุงเทพฯ

พล.ม.2 รอ.โดย ม.1พัน.1รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ” ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่และซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเตรียมส่งมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนล็อค 4-5-6 และดำเนินการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ ลานกีฬาโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

News

ทหารพราน 47 เข้าซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านผู้พิการ ในจังหวัดยะลา

โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47

หน่วยเฉพาะกิจกรมหทารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่  ช่วยกันดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ น.ส.สารีมะ  ดาโอะ ซึ่งเป็นผู้พิการประเภทที่ 3 (พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้น และได้สอบถามปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อหาหนทางในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ณ บ้านพักอาศัย เลขที่ 34 ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0763030