Day: April 7, 2021

News

ทหารพราน 47  เข้าปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำให้กับชุมชน ในพื้นที่บ้านกูวาจังหวัดยะลา   

– The 47th Ranger Regiment to improve and repair the water reservoir for the community. In the Ban Kuwa area, Yala Province.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เร่งปรับปรุงซ่อมแซมฝายมีชีวิตในพื้นที่บ้านกูวา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก รวมทั้งลดความรุนแรงของการกัดเซาะหน้าดิน อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการได้ยึดหลักตามศาสตร์พระราชา และดึงความร่วมมือทุกภาคส่วนมาร่วมกับปรับปรุงซ่อมแซมฝาย

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมฝายมีชีวิต พร้อมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการดังกล่าว และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของอุปโภคให้กำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยมี พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง, ส่วนราชการในพื้นที่, และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

👉 สำหรับฝายมีชีวิตที่ปรับปรุงในครั้งนี้ เป็นฝายรูปแบบใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ นําไปปักลงในลำน้ำ เสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือก เพื่อยึดโยงเข้าด้วยกัน สำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบ วางเรียงซ้อนกัน การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นฝายน้ำล้นที่น้ำจะไหลผ่านฝายตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีได้มีน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในทุกฤดูกาล

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส  #ฝายมีชีวิต

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

ทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายหนักจากพายุฤดูร้อน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

– Soldiers of Pho Khun Pha Muang Camp To repair houses for people who have been damaged by the summer storm in Phetchabun Province.

“กองทัพบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน”

พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสาออกช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายหนักจากพายุฤดูร้อน​ จำนวน​ 4 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ม.8 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พร้อมให้บริการทางการแพทย์ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เข้าสกัดจับการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมของกลางนับล้านเม็ด ในริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย  

– Surasak Montri Forces To intercept the smuggling of drugs with millions of tablets at Nong Khai Province.

พานเสือดำ กกล.สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลังสกัดกั้น การลักลอบขนยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 1,771,000 เม็ด และไอซ์ 397 กก. ริมฝั่งแม่น้ำโขง จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 07.00 น. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2106 หน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานที่ 11 กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าพบเห็นกระสอบปุ๋ยสีขาวขนาดใหญ่ลอยเข้ามาติดริมฝั่งโขง จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บริเวณท่าทรายอมตะนคร, จุดที่ 2 บริเวณท่าทรายศักดิ์ภิภัทธ์ และจุดที่ 3 ท่าทรายสุวารี พื้นที่ บ.ต้อน ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หน่วยจึงบูรณาการร่วมกับ หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2441, สภ.รัตนวาปี และฝ่ายปกครอง อ.รัตนวาปี เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ครั้นเวลา 07.30 เวลา เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าตรวจสอบจุดที่ 1 พบกระสอบปุ๋ยลอยมาติดริมฝั่งโขง 5 กระสอบ และเข้าตรวจสอบจุดที่ 2 พบกระสอบปุ๋ย 4 กระสอบ และเข้าตรวจสอบจุดที่ 3 พบกระสอบปุ๋ย 3 กระสอบ สามารถตรวจยึดของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,771,000 เม็ด และไอซ์ 397 กก. หน่วยจึงนำของกลางทั้งหมดส่งมอบ สภ.รัตนวาปี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

News

กองกำลังสุรนารี เข้าก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดศรีสะเกษ

– Suranaree Force To build houses for low-income people In Sisaket Province.

กองกำลังสุรนารี  “…สร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้…”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดย กองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกำลังพลชุดช่างร่วมกับผู้นำชุมชน, อาสากิจการพลเรือน เข้าช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย นางนิ่ม แจ่มเชื้อ  บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 2 บ้านด่านใต้ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ “สร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้” (แทนคุณแผ่นดิน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน โดยสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อำเภอกันทรลักษณ์ ฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน จากการรับบริจาคทำบุญ

#สร้างบ้านพอเพียงแด่ผู้มีรายได้น้อย #อำเภอเสาธงชัย #สมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอเสาธงชัย

#พันร12 #กองพันทหารราบที่3 #กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย

#กองพลทหารราบที่3 #กองทัพบก #ARMYSTRONG #SMARTSoldiersStrongARMY

#กองทัพภาคที่2 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

กรมทหารราบที่ 13  โดย กองพันทหารราบที่ 1 จัดฝึกชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กทางด้านร่างกายและวิชาการ ในจังหวัดอุดรธานี

– The 13th Infantry Regiment, by the 1st Infantry Battalion, organized a small military units physically and technically training in Udon Thani.

“อะไรที่เป็นแผน ต้องซ้อม

อะไรที่จะปฏิบัติ ต้องซ้อม

ถ้ายังไม่ปฏิบัติ ต้องซ้อมเรื่อยๆ”

Anything:

Planed requires rehearsal.

Likely be excecuted requires rehearsal.

Not likely be excecuted still requires rehearsal.

กรมทหารราบที่ 13  โดย กองพันทหารราบที่ 1 ฝึกชุด ชป.นทล.ทางด้านร่างกายและวิชาการ

#3INFDIV

#กรมทหารราบที่13

#กองพลทหารราบที่3

#ARMYSTRONG

News

ทหารค่ายพรหมโยธี จัดชุดช่างเข้ามุงหลังคาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรม ในจังหวัดสระแก้ว

– Soldiers of Phromyothi Camp Arrange a technician to fill the roof to help people who have suffered from the dilapidated residence in Sa Kaeo Province

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์    จัดกำลังพลจิตอาสา,ชุดช่างกองพันเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรม โดยดำเนินการมุงหลังคาห้องครัวให้กับ นาย อนันตศักดิ์ สุวรรณดี อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 135 /4 หมู่ 10 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุก่อสร้างจาก ทภ.1

News

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21  เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับชาวบ้านที่โดนพายุถล่มจนบ้านเรือนเสียหาย ในจังหวัดพิจิตร

– The 30th Battalion of 21st Artillery Regiment, repaired houses for the villagers who were hit by the storm until the houses were damaged in Phichit Province.

‘’เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’’

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสา ซ่อมแซม​บ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย​ จำนวน 113 หลังคาเรือน​ ในพื้นที่ อำเภอวังทรายพูนและอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ปัจจุบัน​ดำเนินการแล้วเสร็จ​ จำนวน 66 หลังคาเรือน

# ทหารเป็นที่พึ่งของปรชาชนในทุกโอกาส

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734755