Day: April 11, 2021

News

ทหารค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เข้าช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชผักผลผลิตปลอดสารพิษ ในเกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรา  

– Soldiers of Somdej Phra Nangklao Camp Help farmers harvest vegetables and produce organic products. In agricultural plots, including Ban Nong Krating, Chachoengsao Province.

“ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ “

พล.ร.11 โดย ร.111 พัน.2 ได้นำกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษ ณ เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา หมู่บ้านหนองกระทิง เป็น หมู่บ้านคชานุรักษ์ ถือเป็นหมู่บ้านนำร่อง ใน “ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ “ ซึ่งมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่า , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

นอกจากนี้หน่วยยังได้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารให้กับน้องๆทหารกองประจำการของหน่วย และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตในช่วงของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อ COVID-19

News

ทหารค่ายประเสริฐสงคราม เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนถล่มจนบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง ในจังหวัดยโสธร 

– Soldiers of Prasert Songkhram Camp To help people who have suffered from a summer storm In Yasothon Province.

ศบภ.มทบ.27 ขอรายงานการเข้าช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดยโสธร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน ศบภ.มทบ.27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.16 พัน.3  เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน บ้านสะแนน ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร

ผอ.ศบภ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.ท.กิตติศักดิ์. บังพิมาย. ผบ.ร.16 พัน.3 จัดกำลังจาก ร้อย.บรรเทาสาธารณภัย ร.16 พัน.3 นำกำลังพล เข้าให้การช่าวยเหลือประชาชนได้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน ซึ่งพังเสียหายจำนวน 10 หลังคาเรือน เสียหายหนัก 1 หลังคาเรือน คือบ้านของบ้านนาย​ อุดม​ ล้วนศรี​ 135 หมู่​ 2  บ.สะแนน ต.ขุมเงิน มีต้นไม้ล้มทับเสียหายทั้งหลัง

News

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดตั้งจุดบริการพร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่เดินทาง ในสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพฯ

– The 1st Cavalry Battalion maintains service stations, distributing medical masks and alcohol gels to traveling citizens in Hua Lamphong Railway Station, Bangkok.

พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและ ชป.กร.กองพัน 505 ร่วมกับ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง), สถานีตำรวจรถไฟตำรวจนพวงศ์, โรงพญาบาลบุรฉัตรไชยากร จัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยดำเนินการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), แจกจ่ายแผ่นพับการป้องกันโรคดังกล่าว, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, น้ำดื่มและให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

News

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ออกให้ความรู้การป้องกันโควิด19พร้อมแจกแมสและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในบริเวณตลาดจังหวัดปราจีนบุรี

– The 1st Battalion of 2nd Infantry Regiment, issued knowledge on the prevention of COVID-19 along with giving away mass and hand sanitizer in the Prachinburi market area.

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพล ชุด​ชป.กร.(ขุน​อาสา​128)และจิตอาสาของหน่วยจำนวน​ 7 นาย( น.1ส.1พล.5) ร่มกับอสม.ตำบลดงพระรามลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด19​และ​แจก​แมท, แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพ่อค้า​แม่ค้า​และประชาชน​ใน​พื้นที่​ที่มาจับจ่ายชื้อของในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 บริเวณตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง​ จังหวัดปราจีนบุรี ​

News

กองกำลังสุรนารี จัดรถบรรทุกน้ำหมื่นสองลิตรเข้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนไว้ใช้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้านภูมิสจังหวัดศรีสะเกษ

– Suranaree Forces Arranged a truck of 20,000 liters of water to distribute water to the people for consumption in the village of Phumsat, Sisaket Province.

“…จิตอาสาช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค…”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดย กองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 12,000 ลิตร ร่วมกับผู้นำชุมชน, อาสากิจการพลเรือน ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภค, เก็บไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ ณ บ้านภูมิสซรอล 2 หมู่ที่ 13 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทร์ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

#จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน  #ภัยแล้ง

#กองพันทหารราบที่3 #กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย

#กองพลทหารราบที่3 #กองทัพบก

#ARMYSTRONG #SMARTSoldiersStrongARMY #ทหาร360องศา #3INFDIV

#กองทัพภาคที่2 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุพายุฤดูร้อนถล่มบ้านเรือนเสียหาย ในจังหวัดลำปาง 

– Surasak Montri Military Camp Helping people who suffered from a summer storm In the province of Lampang.

“วาตภัยมีในพื้นที่ ทหารอาสาเข้าช่วยทันที ด้วยหวังให้ประชาสุขี เปรมปรีดิ์ถ้วนหน้าสบายใจเอย”

ตามที่ได้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอแม่ทะ , อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 16.35 น.  ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรหลายหลังเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง  โดยความเสียหายส่วนใหญ่หลังคาบ้านถูกแรงลมพัดเปิดออกไป  ต้นไม้ใหญ่บริเวณในบ้านหักโค่นทับหลังคา  เสาไฟฟ้าแรงสูงเอนเอียง  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง  เร่งซ่อมแซม เร่งกู้เสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ล้มลงมาทับถนนสายหลักในหมู่บ้านและเพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้และเบื้องต้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ประสานและบูรณาการกับฝ่ายปกครอง สถานีตำรวจ สัสดีอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เร่งเข้าช่วยเหลือ และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว นั้น  พลตรีอโณทัย  ชัยมงคล ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติโดยได้มอบหมายให้หน่วยลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือ ทั้ง 3 อำเภอ (แม่ทะ  แจ้ห่ม และเสริมงาม) ดังนี้

  1. พื้นที่อำเภอแม่ทะ : เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. มอบหมายให้ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ร่วมตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบลคือตำบลน้ำโจ้ (3 หมู่บ้าน : หมู่ 4 บ้านหนอง, หมู่ 9 บ้านหนองพัฒนาและหมู่ 10 บ้านต๋อ) และตำบลป่าตัน (6 หมู่บ้าน : หมู่ 2 บ้านปง, หมู่ 3 บ้านนาคต, หมู่ 5 บ้านป่าตัน, หมู่ 7 บ้านสบทะ, หมู่ 8 บ้านดอกสะบันงาและหมู่ 9 บ้านนาคตพัฒนา) ทั้งนี้เมื่อเวลา 14.00 น. ได้จัดกำลังชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้  และ 1 ชุดปฏิบัติการฯจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 เข้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลป่าตัน
  2. พื้นที่อำเภอแจ้ห่ม : เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา ร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอแจ้ห่ม ,สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม,สัสดีอำเภอแจ้ห่ม,เทศบาลตำบลบ้านสาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสา เข้าให้การช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านสาที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ได้แก่ หมู่ 3 บ้านสาแพะ, หมู่ 5 บ้านสามัคคี, หมู่ 7 บ้านสาแพะเหนือ และหมู่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ
  3. พื้นที่อำเภอเสริมงาม : เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านแม่ต๋ำ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแม่ต๋ำใต้ เทศบาลตำบลทุ่งงามบ้านแม่ต๋ำใต้ ตำบลทุ่งงาม  ดำเนินการช่วยเหลือและมอบกระเบื้องให้กับราษฎร บ้านแม่ต๋ำใต้ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงามที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)

จากการเข้าช่วยเหลือและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ สร้างความประทับใจและสุขใจต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวลใจ ได้มีที่พักอาศัย อย่างอบอุ่นและปลอดภัย พร้อมให้มีกำลังใจและสามารถกลับใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็วต่อไป

News

ทหารค่ายรัตนพล ตั้งจุดบริการประชาชนร่วมเพื่อบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ในจังหวัดสงขลา

– Soldiers of Rattanaphon Camp Set up a joint public service point to serve the people During the Songkran holiday season In Songkhla.

พล.พัฒนา 4 ตั้งจุดบริการประชาชนร่วม อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868413