Day: April 12, 2021

News

ทหารค่ายกาวิละ สนับสนุนยานพาหนะให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

– Soldiers of Kawila Camp Providing vehicle support for the COVID-19 Situation Management Center in Lamphun Province to prepare a field hospital to support COVID-19 patients.

กองพลทหารราบที่ 7 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนการปฏิบัติให้กับ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำพูน ในการเตรียมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดลำพูน มีที่ตั้ง ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง หมู่ที่ 1 ต.เวียงยอง อ.เมือง  จว.ล.พ. โดยโรงพยาบาลสนามดังกล่าว สามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 -ของจังหวัดลำพูนได้จำนวน 160 เตียง โดยสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดนั้นเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น โดยในวันที่ 12 เม.ย.64 จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 11 รายรวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 26 ราย  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

News

กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง และหัวใจหยุดเต้นส่งไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

– The Army Operations Center Moving in emergency patients in Mae Hong Son Province With a serious head injury And the heart stopped beating sent to Maharat Nakorn Chiang Mai Hospital Chiang Mai Province.

กองทัพบกส่งป่วยทางอากาศยาน

กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้  พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายประเสริฐ คธาทร อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง และหัวใจหยุดเต้น อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรับผู้ป่วย ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปส่งยังสนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

 

News

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ โดย กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ฯ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา กรุงเทพฯ

– The 1st Cavalry Kingsguard Regiment establish service point for people during the Songkran Festival to facilitate the people who return to Bangkok.

พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง), สถานีตำรวจนพวงศ์ และโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยดำเนินการแจกจ่ายแผ่นพับความรู้, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งน้ำดื่มและให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

News

ทหารพราน 36 เข้าช่วยเหลือหญิงท้องแก่คลอดลูกยากจากฝั่งเมียนมาที่มีอาการท้องแก่ใกล้คลอดส่งโรงพยาบาลสบเมย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

– The 36th Ranger Regiment help a pregnant woman from the Myanmar side who had an early pregnancy to Sop Moei Hospital In Mae Hong Son Province

ช่วยหญิงท้องแก่ใกล้คลอดจากฝั่งเมียนมา ทหารพราน 36 อำนวยความสะดวกให้หญิงท้องแก่คลอดลูกยากจากฝั่งเมียนมา ข้ามมารักษาตัวในโรงพยาบาลสบเมย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 ได้รับการประสานจาก อำเภอสบเมย ในการขอส่งต่อผู้ป่วยท้องแก่คลอดลูกยาก จากฝั่งสหภาพเมียนมา จะขอเข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลไทย จำนวน 1 ราย

พันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 จึงได้สั่งการให้ พันตรีธเนศ กันทา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3606 จัดกำลัง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสบเมย เข้าทำการช่วยเหลือโดยทันที

ต่อมา เวลา 18.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 3606 ฐานปฏิบัติการแม่สามแลบ ร่วมกับ หมวดสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ทำการรับผู้ป่วยจากฝั่งสหภาพเมียนมา

ทราบชื่อคือ นาง หน่อฉ่าลู อายุ 35 ปี เป็นราษฎรบ้านดิปุนุ มีอาการท้องแก่ใกล้คลอด ได้เดินทางมาจากคลีนิคอีแวโกร สหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากฝ่ายปกครอง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เข้ารับการรักษาได้

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยไม่มีอาการไข้หรือบ่งชี้ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ จากนั้นได้ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

News

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เข้าให้ช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของจากร้านรับซื้อของเก่าที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณโกดังเก็บของเก่า ในจังหวัดลพบุรี  

– The 1st Kingsguard Division help people move things from an antique shop where the fire occurred in the area of ​​an old warehouse in Lopburi.

“…พร้อมเสมอ ในการช่วยเหลือประชาชน…”

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์) และ มณฑลทหารบกที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาและรถน้ำของหน่วย ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ในการดับเพลิงและขนย้ายสิ่งของ ร้านรับซื้อของเก่า นายประถม สร้อยบาง บ้านเลขที่ 19/35 หมู่ 6 บ้านบานเย็น ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งได้เกิดเหตุอัคคีภัยบริเวณโกดังเก็บของเก่า โดยหลังจากควบคุมเพลิงไว้ได้ ได้ทำการสำรวจ พบว่ามีบ้านพักคนงานได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน 4 ห้องและสิ่งของอีกจำนวนหนึ่ง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กองพลที่1รักษาพระองค์

#มณฑลทหารบกที่13

 

News

กองทัพบก สนับสนุนเตียงเครื่องนอนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

– The Army supports bedding for establishing field hospitals in provinces to prepare for COVID-19 patients.

ทบ. สนับสนุนเตียงเครื่องนอน จัดตั้งรพ.สนามในหลายจังหวัด

นอกจากการเดินหน้าจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ค่ายทหารตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและ ศบค. แล้ว ล่าสุดกองทัพบกยังได้ให้การสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามจังหวัดต่างๆในหลายพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการดำเนินการแล้วในหลายพื้นที่ อาทิ

โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองพลทหารราบที่ 7 และมณฑลทหารบกที่ 33ได้ส่งกำลังพลเข้าช่วยลำเลียงเตียงนอนจากโรงแรมและสถานที่ต่างๆในจังหวัด พร้อมติดตั้งเตียงนอนและเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโรงพยาบาลสนาม และเปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อแล้วตั้งแต่ 9 เมษายน 64 โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ขั้นต้น 400และขยายได้ถึง 1,000 เตียง ปัจจุบันกำลังพลจิตอาสายังคงเข้าช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่โรงพยาบาลสนามต่อเนื่อง ทั้งนี้หากจังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ทางมณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาจมีจำนวนมากขึ้น และพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อมีการประสาน

นอกจากนี้กองทัพบกยังได้สนับสนุน เตียงเหล็ก ที่นอนและอุปกรณ์เครื่องนอนจำนวน 200 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลสนาม ของ กทม ณ. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิดจากเดิม 300 เตียง เพิ่มอีก200 เตียง โดยกองทัพบกได้ขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวจากกรมพลาธิการทหารบกไปยังโรงพยาบาลผู้สูงอายุฯเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน64

ส่วนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบกโดย ศูนย์การทหารราบ ได้สนับสนุนเตียงสนาม 70 ชุดพร้อมเครื่องนอนให้กับโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อจัดตั้ง รพ.สนาม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 9 เม.ย.64 เช่นกัน

สำหรับความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกในพื้นที่ กทม.คือที่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. รองรับได้ 200 เตียง นั้น ปัจจุบันกองทัพบกได้ส่งทหารช่างเข้าปรับปรุงอาคารจำนวน 5หลังในพื้นที่ดังกล่าว ที่จะใช้เป็น อาคารนอน ห้องน้ำ รวมถึงอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำงานและที่พักของบุคลากรทางการแพทย์และได้ดำเนินการติดตั้งรั้วโดยรอบโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ในภาพรวมขณะนี้กองทัพบกได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไว้แล้วจำนวน 12 พื้นที่ทั่วประเทศสามารถรองรับได้ 2,220 เตียง

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกจะดำรงการช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำจังหวัด รองรับการดูแลประชาชนและผู้ติดเชื้ออย่างดีที่สุดต่อไป

………12 เม.ย.64

News

กองทัพบก สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

– The Army supports equipment for establishing a field hospital for Bang Khun Thian Geriatric Hospital, Bangkok.

สนับสนุน อุปกรณ์สำหรับจัดตั้ง รพ.สนาม

200 ชุดให้ รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

กองทัพบกโดย ขส.ทบ. , พธ.ทบ. และ ส.1 พัน.101 สนับสนุน อุปกรณ์ สำหรับจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ให้กับ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยจัด รยบ.ปกติขนาดใหญ่ 8 คัน ,อุปกรณ์ สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 7 รายการ 200 ชุด และกำลังพล 30 นาย สนับสนุนการขนย้าย

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868411