Day: April 19, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

เวลา 14.03 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ห้องประกอบอาหาร ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหยางโจว จำนวน 5 กระทะ เพื่อพระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยมีพระประสงค์ให้บุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

ที่ผ่านมา ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ อาทิ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ 5 เครื่อง และสำรองไว้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีก 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์ และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังโปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับพระราชทานข้าวกล่อง เมนูข้าวผัดหยางโจว พร้อมน้ำดื่ม รวม 300 ชุด เพื่อเชิญไปมอบแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสนาม อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 273 คน โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 550 เตียง

ในการนี้ มีพระดำรัสชื่นชมการปฏิบัติงาน และพระราชทานกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่เสียสละร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์น และอักษรสาส์นตราตั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์น และอักษรสาส์นตราตั้ง

เวลา 18.27 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี (Mr. Issa Abdullah Jaber Al-Alawi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐสุลต่านโอมาน มาก่อน

เวลา 18.33 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายยูริ ยาร์วียาโฮ (Mr. Jyri Järviaho) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย นายยูริ ยาร์วียาโฮ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ มาก่อน

เวลา 18.37 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล (Mr. Jon Åström Gröndahl) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีและหัวหน้ากรมการกงสุลและกฎหมายแพ่ง กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดน มาก่อน

เวลา 18.52 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน (Ms. Itzel Karina Chen Chan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน เดยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารเนติบัณฑิตยสภาแห่งสาธารณรัฐปานามา มาก่อน

เวลา 18.56 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ (Ms. Sibille de Cartier d’Yves) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐซูดาน มาก่อน

News

ทหารพราน 46 แจกผลไม้พร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ในบริเวณด่านตรวจร่วม 3 ฝ่ายจังหวัดนราธิวาส

– The 46th Ranger Regiment give out fruit and water to the people passing by. In the area of ​​the 3rd party checkpoint, Narathiwat Province.

ทหารพราน 46 มอบอินทผาลัมให้ประชาชนที่ผ่านสัญจรไป-มา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442

🍍 พันโท ไพร   บุญเลี้ยง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย แจกอินทผาลัมพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ผ่านสัญจรไป-มา บริเวณด่านตรวจร่วม 3 ฝ่าย (ด่านเจ้าพระยา) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อไว้สำหรับนำไปรับประทานเปิดปอซอ (ละศีลอด) เนื่องในวันเทศกาลเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1442

📌 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการดูแลตนเองในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ซึ่งจากการปฏิบัติงานดังกล่าวทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ให้ความสำคัญต่อเดือนรอมฎอนในครั้งนี้

#รอมฎอนเดือนแห่งศรัทธานำพาสันติสุข

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

ทหารค่ายสุรนารี บริจาคโลหิตช่วยสภากาชาดไทยที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดนครราชสีมา

– The Soldiers of Suranaree Camp Donate blood to help the Thai Red Cross Society who suffers from a shortage of blood due to the COVID-19 virus outbreak in Nakhon Ratchasima Province.

“บริจาคโลหิต เพื่อชาติ แก้วิกฤตขาดแคลน”

กองพัน​ทหารราบ​ ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 21​​ ร่วมบริจาค​โลหิต​เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน​ ในพื้นที่​ 4​ จังหวัด​ ได้แก่​ นครราชสีมา​ บุรีรัมย์​ สุรินทร์​ ชัยภูมิ​ ซึ่ง​ประสบปัญหา​ขาดแคลน​โลหิต​เนื่องจาก​สถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​ COVID​-19​ ได้ปริมาณ​โลหิต​ 9,900 ซีซี​ ณ ภาคบริการ​โลหิต​แห่ง​ชาติที่​ 5​ สภากาชาด​ไทย​ ต.หนองบัว​ศาลา​ อ.เมือง​นครราชสีมา​ จ.นครราชสีมา

News

ทหารค่ายพระยอดเมืองขวาง สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ในการสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ที่ติดเชื่อไวรัส Covid-19  ในจังหวัดนครพนม

– Soldiers of Phra Yod Mueang Kwang Camp Supporting equipment to build a field hospital to prepare for people infected with the Covid-19 virus in Nakhon Phanom Province.

#ไม่มีใครรู้กับเหตุการณ์​ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้น​แต่เราพร้อมช่วยเหลือเสมอ

ร.3​ พัน.3​ สนับสนุนกำลังพล​ ปละสิ่งอุปกรณ์​ในการสร้างโรงพยาบาลสนาม​ ในพื่นที่​ อ.เมือง​ จ.นครพนม​ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ที่ติดเชื่อไวรัส​ Covid-19​ หากจำนวนผู้ติดเชื้อมีเกินความจุที่โรงพยาบาลจะรองรับได้

News

ทหารค่ายเม็งรายมหาราช ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

– Soldiers of  Mengrai Maharaj Camp Help people who affected from storm In Chiang Rai Province.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เหตุวาตภัย ในพื้นที่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เหตุวาตภัย ในพื้นที่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้  ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าสำรวจความเสียหาย และเตรียมดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยเร่งด่วนต่อไป

 

News

ทหารค่ายพระศรีพนมมาศ จัดประชาสัมพันธ์มอบความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

– The Soldiers of Prasri Panommas Camp Organize public relations to provide knowledge on how to prevent the spread of COVID-19 To the people In the area of ​​Uttaradit Province.

#สร้างการรับรู้  ความเข้าใจ รู้เท่าทัน ไม่ประมาท ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 โดยชุดปฏิบัติการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 (ขุนอาสา 333) ดำเนินการจัดรถประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับกำลังพลและครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ภายในหน่วย เกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดในประเทศเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัวให้ยึดมาตรฐานป้องกันการควบคุมเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง การเดินทางออกไปยังพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้สถานบริการที่มีพื้นที่แออัด อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ถึงข้อเน้นย้ำการปฏิบัติตนของกำลังพลที่พักอาศัยอยู่บ้านพักของทางราชการ  ในช่วงนี้ขอความร่วมมือให้งดการสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอร์การรับประทานอาหารร่วมกัน  การทำกิจกรรมอื่นๆที่สุ่มเสี่ยง ด้วยความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพล  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวรวมถึงสังคมโดยรวมด้วย

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868448