Day: April 25, 2021

News

ทหารค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลปากน้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา

– Soldiers of Somdej Phra Nangklao Camp Help people move their belongings In the area of ​​Tambon Pak Nam, Chachoengsao Province.

พล.ร.11​ โดย​ ร.111 พัน.3 จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 4 นาย ดำเนินการขนย้ายสิ่งของให้กับนายคมสัญญ์  โมกขาว อายุ 56 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 9/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายคมสัญญ์ ฯ รู้สึกยินดีและขอบคุณหน่วยงานทหารที่ให้การช่วยเหลือและดูแลประชาชนเป็นอย่างดีเสมอมา

News

กองทัพภาคที่ 4 สนับสนุนการทำงานของสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อและรอรับการรักษาเพิ่มจำนวนมาก

– The 4th Army Area supports the work of public health in the southern regions to support the spread of the COVID-19 virus.

กองทัพภาคที่ 4 ระดมสรรพกำลัง หนุนเสริม สธ. รับมือสถานการณ์ COVID-19 ขณะที่ภายในหน่วยทหารคุมเข้ม ยกระดับมาตรการป้องกันโรค COVID-19

👉 แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งระดมสรรพกำลัง กองทัพภาคที่ 4 สนับสนุนการทำงานของสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ รองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อและรอรับการรักษาเพิ่มจำนวนมาก ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมเหล่าทัพ กอ.รมน. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกล เพื่อระดมกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าเสริมและสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างเร่งด่วน โดยได้กำชับทุกเหล่าทัพ ระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าไปเสริมและสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อและรอรับการรักษาเพิ่มมากขึ้นในตอนนี้

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกที่เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของหน่วย สนับสนุนโรงพยาบาลสนามของจังหวัด พร้อมอุปกรณ์และกำลังพลเจ้าหน้าที่ เข้าไปเสริมและสนับสนุนการทำงานของสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อและรอรับการรักษาเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ กองทัพภาคที่ 4 ในทุกพื้นที่ที่มีค่ายทหารตั้งอยู่ ได้สั่งให้สนับสนุนทั้งยุทโธปกรณ์และกำลังพลแก่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดต่างๆ ส่วนของโรงพยาบาลสนามของกองทัพภาคที่ 4 ได้สนับสนุนสถานที่ของหน่วยทหาร เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามที่จังหวัดต่างๆ ได้ร้องขอแล้ว ในเบื้องต้น จำนวน 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด คือ กระบี่ นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 580 เตียง ซึ่งได้เปิดใช้งานไปแล้วในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยใช้พื้นที่ ภายในค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รองรับได้ 100 เตียง ปัจจุบันได้รับตัวผู้ป่วยหญิง จาก โรงพยาบาลนาทวี และ โรงพยาบาลจะนะ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้น เข้าไปพักฟื้น รวม 36 คน อีกแห่งคือ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถรองรับได้ 100 เตียง ปัจจุบันใช้เป็นที่สังเกตอาการของกลุ่มเสี่ยง และในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สามารถรองรับ 280 เตียง ก็ได้ดำเนินการจัดตั้งเตรียมอุปกรณ์จำเป็นทุกอย่างไปพร้อมหมดแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง คือ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับได้อีกกว่า 100 เตียง  นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเตียงฟูกที่นอน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์และสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้แก่โรงพยาบาลสนามอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง ยืนยันว่าทุกที่พร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีหากมีการร้องขอเข้ามา

📌ทั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 ที่ได้สนับสนุนจัดตั้งตามการร้องของจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา กระบี่ และนครศรีธรรมราช โดย สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 580 เตียง เปิดใช้งานไปแล้ว จำนวน 36 เตียง คงเหลือ 544 เตียง ดังนี้

👉👉 1. จังหวัดสงขลา : ที่ อาคารกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รองรับได้ 100 เตียง ปัจจุบันได้รับตัวผู้ป่วยหญิง ที่มีอาการดีขึ้น จาก รพ.นาทวี และ รพ.จะนะ เข้ามาพักฟื้น รวม 36 คน และ ที่กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รองรับได้ จำนวน 100 เตียง

👉👉 2. จังหวัดกระบี่ ที่ อาคารแหล่งสมาคม และอาคารกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สามารถ รองรับ 280 เตียง ปัจจุบันยังไม่มีการใช้งาน

👉👉 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช : ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับได้ 50 เตียง ปัจจุบันยังไม่มีการใช้งาน

นอกจากนี้ ยังมีในโรงพยาบาลของหน่วยทหารอีกกว่า 50 เตียง

📌📌ขณะที่ มาตรการดูแลระวังป้องกันโรคภายในค่ายทหาร แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งยกระดับมาตรการคุมเข้ม หลังกองทัพบกออกวิทยุด่วน สั่งยกระดับภายในหน่วยทหารตลอดจนบ้านพักราชการ โดยห้ามเข้า-ออก ค่าย หลังตี 5 – 21.00 น. จัดให้มีทางเข้า-ออก แต่ละอาคารเพียงทางเดียว พร้อมมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าไปในอาคาร ตามที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งห้ามรวมกลุ่มจัดเลี้ยงสังสรรค์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนงดรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนบ้านตามบ้านพัก ที่มีอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้

🎯อย่างไรก็ตาม แม่ทัพภาคที่ 4 ขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ สบค. กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดต่างๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยกองทัพภาคที่ 4 พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการรักษาและการควบคุมโรคร่วมกับทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ และได้ย้ำกำลังพลทุกคนจะต้องเสียสละ ทุ่มเทศักยภาพในทุกด้าน และให้การร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

ทหารค่ายศรีพัชรินทร บริจาคโลหิตให้กับศูนย์คลังเลือดกลางเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น 

– Soldiers of Sripatcharinthon Camp Donate blood to the Central Blood Center to reserve blood for emergency use, In Khon Kaen Hospital, Khon Kaen Province.

จัดกำลังพลบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤต Covid-19 โดยบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยวิกฤติ และการสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 0900 พันเอก สมบูรณ์  ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วย กำลังพล มณฑลทหารบกที่ 23 และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น  ณ  สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการปฏิบัติ มีกำลังพล และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 37 นาย ปริมาณโลหิต 16,650 ซีซี

#บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

#เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

#ทหารไทยห่วงใยประชาชน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

ทหารค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ช่วยเหลือวัดสุทธาวาสที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนถล่มจนทำให้ตัวอาคารศาลาวัดพังเสียหาย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

– Soldiers of Somdej Phra Nangklao Camp Helping Wat Suthawat, which was damaged by the storm In Chachoengsao Province.

” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ”

ส่วนราชการ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และกำลังพลจิตอาสาหน่วย พล.ร.11 โดย ร.111 พัน.1  เข้าให้ความช่วยเหลือวัดสุทธาวาส ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนตกหนัก จนทำให้ตัวอาคารศาลาวัดพังเสียหาย ในพื้นที่ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยดำเนินการรื้อกระเบื้องหลังคาออก และตัดโครงสร้างที่เป็นเหล็กออกแล้วนำไปเก็บ เพื่อรอการสร้างใหม่ต่อไป

News

กองกำลังสุรสีห์ เข้าจับกุมเเรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ในบริเวณเส้นทางธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– Surasi Forces Arrest Myanmar illegal Foreign workers In the area of ​​natural paths in Prachuap Khiri Khan Province.

“กองกำลังสุรสีห์ จับกุมเเรงงานต่างด้าว 19 คน ชายเเดนประจวบคีรีขันธ์”

กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ สภ.คลองวาฬ, ร้อย. ตชด.146 เเละฝ่ายปกครอง จัดชุดลาดตระเวน, จรยุทธ์, ซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทาง เเละบริเวณพื้นที่ตามเเนวชายเเดน เพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติภารกิจ เมื่อ 250600 เม.ย.64 ตรวจพบกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย จำนวน 19 คน (ช.9,ญ.10) บริเวณเส้นทางธรรมชาติ ห่างจากช่องทางด่านสิงขร 4 กม. ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจยาเสพติดคารถบรรทุกน้ำมันที่ด่านตรวจยึดสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ในจังหวัดหนองคาย

– Surasak Montri Forces Confiscate drugs in the tanker truck. At the Thai-Lao Friendship Bridge Checkpoint In Nong Khai.

เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง ตรวจยึดไอซ์ 100 กก. คารถบรรทุกน้ำมัน ที่ด่านตรวจสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่ 2 กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) ร่วมกับ ศุลกากรหนองคาย (หน่วยงานหลัก), ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย, กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245, นรข.เขตหนองคาย และ สภ.เมืองหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์) ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ทำการตรวจค้นรถพวงบรรทุกน้ำมันของ บริษัท โชยชัยพัฒนาออยล์ จำกัด สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 1 ราย พร้อมของกลาง ไอซ์ น้ำหนัก 100 กก. ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 8 ใบ ถูกมัดไว้ด้วยเชือกและยางในรถจักรยานยนต์ บริเวณเพลาล้อหลังรถพวง จึงได้นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งมอบให้กับ สภ.เมืองหนองคาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (23 เม.ย.64)

 153 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868413