Day: April 27, 2021

News

ทหารพราน 30 จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านหาดทรายจังหวัดยะลา

– The 30th Ranger Regiment organized public relations to educate people about the prevention of the spread of COVID-19 and distribute face masks and hand-washing alcohol gel to the people. In Ban Hat Sai area, Yala Province.

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19

🌈 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย,แจลล้างมือ และแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกัน และขั้นตอนต่างๆ ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ บ้านหาดทราย หมู่ที่ 10 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

🎯 ทางด้าน ประชาชนในพื้นที่ มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ทหาร และให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี พร้อมทั้งตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดไปยังบุตรหลานและผู้สูงอายุได้ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่สาธารณะต่างๆ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน  #ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยทำให้บ้านเรือนเสียหาย ในชุมชนบ้านส้านเหนือจังหวัดน่าน

– The 2nd Cavalry Regiment repaired houses for people who have been affected by the storm. In Ban San Nuea community, Nan Province.

# ทหารจิตอาสา  พร้อมช่วยเหลือเมื่อภัยมา

ม.2 พัน.15 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร บ.ส้านเหนือ ม.10 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  ซึ่งได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 64 มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 20 หลังคาเรือน และ บ.คือเวียง หมู่ 6 ต.ส้าน อ.เวียงสาจ.น่าน ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 หลังคาเรือน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเสียหายรุนแรงจำนวน 3 ราย สำหรับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในขั้นต้นได้ซ่อมแซมหลังคาบ้านของชาวบ้าน, ตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม และขนย้ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยหน่วยได้ประสานกับฝ่ายปกครอง และผู้นำหมู่บ้าน พร้อมให้การสนับสนุนฟื้นฟูซ่อมแซม เมื่อได้รับการร้องขอต่อไป

News

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดสระบุรีเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

– The 2nd Cavalry Kingsguard Division donate blood to the Saraburi Red Cross Office to help solve the problem of reserve blood shortage in treating patients from the epidemic situation COVID virus-19.

พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

โดยยอดกำลังพลที่บริจาคได้ จำนวน 11 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,950 ซีซี

News

ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีที่ต้องใช้โลหิตฉุกเฉินในการรอรับรักษาพยาบาล ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

– Soldiers of King Naresuan the Great Camp Donate blood to the Red Cross to at the National Blood Service Region 9, Phitsanulok Province.

บริจาคโลหิตเพื่อใช้ต่อชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19

ร.4 พัน.3 จัดกำลังพลของหน่วย  ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด ภาคบริการโลหิตที่ 9 โดยกำลังพลของหน่วยที่เข้าบริจาค  มีความสมัครใจที่จะบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับ สภากาชาด ภาคบริการโลหิตที่ 9 เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีต้องใช้โลหิตฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล เนื่องจากจำนวนตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นรายวัน ส่งผลโดยตรงให้มีผู้เดินทางมาบริจาคโลหิตลดลงเพราะกลัวความเสี่ยง แต่หมอและพยาบาลต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยทุกวัน ทำให้ รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศมีจำนวนโลหิตสำรองในคลังร่อยหรอลงไปอย่างต่อเนื่อง ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ผลการปฏิบัติสามารถบริจาคได้ จำนวน 16 ราย ปริมาณโลหิต จำนวน 7,200 ซีซี

News

ทหารค่ายพระศรีพนมมาศ ช่วยประชาชนรื้อถอนอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนถล่ม ในพื้นที่ตำบลท่าสักจังหวัดอุตรดิตถ์

– Soldiers of Prasri Panommas Camp Help the people to demolish the school building that was damaged by the summer storm In the area of ​​Tha Sak Sub-district, Uttaradit Province.

#ทหารจิตอาสา ร่วมแรงประชา พัฒนาโรงเรียน

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 12 นาย ร่วมกับ กำนันตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์, คณะครูโรงเรียนบ้านชำสอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสักฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรื้อถอนอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา และเป็นอาคารไม้ที่เก่าชำรุดทรุดโทรมอาจเป็นอันตรายแก่เด็กนักเรียนได้ จึงมีการประชุมและลงมติกันระหว่างคณะครูและคณะกรรมการการศึกษาของชุมชนให้มีการรื้อถอน ใช้เวลาประมาณ 5 วันในการรื้อถอน ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเปิดภาคเรียนต่อไป ทั้งนี้ทางหน่วยยังได้เน้นย้ำ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ถึงมาตรการการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

News

ทหารค่ายพ่อขุนบางกลางหาว จัดชุดช่างซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

– Soldiers of Pho Khun Bang Klang Hao Camp Provide repair kits and build houses for the poor in Phetchabun Province.

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “ซ่อมแซมบ้านและสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้”

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมสนับสนุนโครงการ “บ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564” โดยหน่วยจัดชุดช่างซ่อมแซมและสร้างบ้าน 3 ชุด ร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ, ผู้นำหมู่บ้าน, ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลัง ดังนี้

  1. นางสาว สุภาภรณ์ พานทอง ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 15 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการสร้างบ้านวันนี้เป็นวันที่ 16
  2. นาย สมคิด สมพา ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการสร้างบ้านวันนี้เป็นวันที่ 6
  3. นางสาว นันทวัน สาทิพย์จันทร์ ณ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมวันนี้เป็นวันที่ 6

ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มขีดความสามารถ หากมีความคืบหน้าสร้างบ้านแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบต่อไป

News

ทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

– Soldiers of Pho Khun Pha Muang Camp Provide water trucks to help schools faced with shortage of water In the audiovisual school in Phetchabun Province.

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมกำลังพลจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน นำน้ำอุปโภค – บริโภค ไปสนับสนุนให้กับโรงเรียนโสตศึกษา ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร รวมยอดตั้งแต่ 25 มกราคม 2564 – 26 เมษายน 2564 ได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วจำนวน 55​ เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำ​ 330, 000 ลิตร

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868401