Day: May 1, 2021

News

ทหารค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า มอบของอุปโภคและบริโภครวมถึงหน้ากากอนามัยและยารักษาโรคให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

– Soldiers of Somdej Phra Nangklao Camp Delivering consumer goods, including masks and medicines, to the poor and the elderly. In Chachoengsao Province.

“ As Much As We Can “

พล.ร.11​ โดย​ ร.111 พัน.2 จัดกำลังพล​ Army Delivery​ นำเครื่องอุปโภค ,บริโภคที่จำเป็น รวมถึงหน้ากากอนามัย และยารักษาโรค จำนวนหนึ่ง มอบให้กับประชาชน​ผู้ยากไร้ ,ผู้สูงอายุ​ และผู้ที่มีฐานะยากจน​ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่​รอบที่ตั้งหน่วย เเละชุมชนใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

News

ทหารพราน 47 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ตำบลกรงปินังจังหวัดยะลา  

– The 47th Ranger Regiment together with Krong Pinang Provincial Police Station To investigate illegal logging in Krab Phinang Sub-District, Yala Province.

เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ออกปราบปรามการกระทำความผิด ว่าด้วยกฎหมายการบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

💂 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อปราบปรามการกระทำผิดทางกฎหมายว่าด้วย เรื่องป่าไม้ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าวตรวจพบการกระทำความผิด พรบ.ป่าไม้ โดยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในขั้นต้นทำการตรวจสอบหลักฐาน เพื่อดำเนินการจับกุมต่อไป

📌 ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม เข้า-ออก พื้นที่ ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายต่อหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด คือปัตตานี นราธิวาส สงขลา หรือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

🍁 หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นการกระทำผิด พรบ.ป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือ สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

ทหารค่ายพรหมโยธี บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่โลหิตขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จังหวัดปราจีนบุรี

– Soldiers of Phrom Yothi Camp Donate blood to hospitals to help people with blood shortage due to the COVID-19 epidemic situation in Prachin Buri Province.

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ก่อนปลดประจำการ 1 พ.ค 64 และกำลังพลที่มีจิตอาสาที่จะร่วมบริจาคโลหิต “ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่โลหิต    ขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 162,000 ซีซี. 360 ยูนิต

News

กองกำลังผาเมือง เข้าตรวจยึดสินค้าหนีภาษีพร้อมของกลางที่ลักลอบขนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในบริเวณช่องทางไร่ขิงจังหวัดเชียงใหม่

– Pha Muang Forces seize the smuggled with goods that are smuggled into the city illegally In the area of ​​the Rai Khing channel, Chiang Mai Province.

กองกำลังผาเมือง ยึดบุหรี่หนีภาษี 80 ห่อ ลักลอบขนข้ามชายแดน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ห้วงค่ำของวันที่ 29 เมษายน 2564 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย 1 คน แบกเป้กระสอบสัมภาระ บริเวณช่องทางไร่ขิง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งสัมภาระและวิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 1 กระสอบ ภายในเป็นสินค้าหนีภาษีประเภทบุหรี่ จำนวน 80 ห่อ จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้ศุลกากรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

News

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมายังโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

– Army Operations Center Arrange a helicopter to help emergency patients to Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son Province.

เมื่อ 30 เม.ย. 64 เวลา 1148 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้จัดชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 212 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 จึงได้สั่งการให้จัด นายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานกองทัพบก โดยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจาก บ้านสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มายังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่สะเรียงรอรับตัวผู้ป่วย

ต่อมาทราบว่าผู้ป่วย คือ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ชนาปิติ อายุ 1 ปี  อยู่ บ้านเลขที่1 หมู่3 บ้านกองเป๊าะ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการไข้หายใจเหนื่อย ถ่ายเหลวมา 5 วัน จึงได้รีบร้องขอความช่วยเหลือเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

การช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะการส่งต่อผู้ป่วยไปให้ถึงมือแพทย์ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก และสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังนเรศวร พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

News

ทหารค่ายนวมินทราชินี บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตในการรักษา ที่จังหวัดชลบุรี 

– Soldiers of Camp Nawamintr Rachini Donate blood to Red Cross Society to help patients with blood need for treatment at Chonburi Province.

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และหน่วยขึ้นตรง จัดกำลังพล พลทหารที่จะปลดประจำการ กำลังพลนายทหารนายสิบ บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการโลหิตในการรักษาทางการแพทย์ และเป็นโลหิตสำรอง ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 28,000 cc

News

ทหารค่ายประเสริฐสงคราม ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ในบริเวณบ้านโนนคำจังหวัดร้อยเอ็ด

– Soldiers of Prasert Songkhram Camp Repairing houses for people that have been affected from storm in the area of ​​Ban Non Kham, Roi Et Province.

“ทหารจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุพายุวาตภัย”

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพลจิตอาสาเตรียมพร้อมเข้าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที เมื่อทราบข่าวว่ามีบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนที่เกิดขึ้นให้คืนของวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา สำหรับในครั้งนี้หน่วยได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน,สอบถามความต้องการขั้นต้น และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน ในบริเวณพื้นที่ หมู่ 14 บ้านโนนคำ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 18 หลังคาเรือน ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติในห้วงวันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. อย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868432