Day: May 2, 2021

News

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์  บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่โลหิตขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

– The 1st Kingsguard Division donates blood to the hospital to help patients with shortage of blood due to the epidemic situation of the COVID-19 virus at the 2nd National Blood Service Division, Lopburi Province.

“ ขอทำความดี หน้าที่ลูกผู้ชาย ก่อนปลดประจำการ ให้โลหิต เท่ากับ ให้ชีวิต ”

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนอาสา 117, พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ จำนวน 50 นาย ได้โลหิตจำนวน 22,500 ซีซี. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ สนง.ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จว.ลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กองพลที่1รักษาพระองค์

 

News

ทหารพราน 41 จัดประชาสัมพันธ์มอบความรู้การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลเนินงามและตำบลวังพญาจังหวัดยะลา

– The 41st organizes public relations to provide knowledge on the prevention and deterrence of the COVID-19 virus epidemic In the area of ​​Noen Ngam Subdistrict and Wang Phaya Subdistrict, Yala Province.

ฉก.ทพ.41 ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก รู้สู้ภัยโควิด (COVID-19) รอบที่ 3

ฉก.ทพ.41 จัดกำลังพลชุด ปชส. การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้น และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน พร้อมแนะนำการดูแลตนเอง และขอความร่วมมือให้ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ตามสั่งการเน้นย้ำของ ผบช. และ ตามแนวทางที่ ศบค.จ.ยะลา กำหนด และแนะนำประชาชนทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน รวมถึงมอบผลอินทผาลัม ซึ่งได้รับมอบจาก ฉก.ยะลา ให้กับประชาชนใช้บริโภคในการละศีลอด (เปิดปอซอ) รวมถึงประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน ตามประกาศ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ณ พื้นที่ ต.เนินงาม และ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

News

ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้ทำให้เสียหายทั้งอาคาร ในโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำจังหวัดพิษณุโลก

– King Naresuan the Great Camp Construction of a school building for the students because the school suffered a fire that damaged the entire building in Ban Nong Mai Yang Dam School, Phitsanulok Province.

มณฑลทหารบกที่ 39 ช่วยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งอาคาร

ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 25 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 04.00 น.นั้น

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา 15 นาย ร่วมกับประชาชนบ้านหนองยางดำ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการเป็นวันที่ 3 ทำการมุงหลังคา และก่อผนังห้อง ความคืบหน้าของงานประมาณร้อยละ 30

News

ทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ จัดชุดช่างติดตั้งลวดหนามให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

– Khet Udomsak Military Camp installed barbed wire to the field hospital to ensure safety in order to be done in Chumphon Province.

ร.25 พัน.1 จัดชุดช่างพร้อมลวดหนามหีบเพลงสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จว.ชุมพร สู้ภัยโควิด-19

จนท.ชุดช่างของหน่วย ร.25 พัน.1 ดำเนินการติดตั้งลวดหนามหีบเพลง จำนวน 10 ขด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแลความปลอดภัยประจำโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร

ณ โรงพยาบาลสนาม โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต ชุมพร อ.เมือง

News

ทหารพราน 44 จัดชุดหมอเดินเท้าให้คำแนะนำการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับชาวบ้าน ในชุมชนบ้านบือราแงและบ้านแลแวะจังหวัดปัตตานี

– The 44th Ranger Regiment organized a set of foot doctors to advise villagers on the prevention of COVID-19 virus in the Ban Bue Ra Nae and Ban Lae communities, visit Pattani Province.

“หมอเดินเท้าสานสัมพันธ์” ฉก.ทพ.44 ลงพื้นที่ห่างไกลการแพทย์ ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแบบ (New Normal) ในห้วงที่กำลังมีโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid 19) ระบาดในพื้นที่⏬⏬⏬

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 กองร้องทหารพรานที่ 4402 จัดชุดแพทย์ทหาร, ชุดปฏิบัติการกิจการ พลเรือน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลน้ำดำ (อสม.) และกำลังภาคประชาชน (ชรบ.) ดำเนินงานตามโครงการ “หมอเดินเท้าสานสัมพันธ์” ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแบบ (New Normal) ในห้วงที่กำลังมีโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid 19) ระบาดในพื้นที่  ณ ชุมชนบ้านบือราแง หมู่ 2 ตำบลน้ำดำ และ บ้านแลแวะ หมู่ 2 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น พร้อมแจกยาเวชภัณฑ์ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยไม่เลือกปฎิบัติ และอินทผาลัมที่ได้รับมาจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ไปแจกจ่ายให้แก่ที่น้องประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อใช้ประกอบกับมื้ออาหารในการออกบวชแต่ละวัน ตลอดห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่ง ฮิจเราะห์ศักราช 1442

News

ทหารค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในหมู่บ้านงอบศาลาจังหวัดน่าน

– Soldiers of Somdej Phra Aeka Thotsarot Camp Build houses for the poor In the village of Ngop Sala, Nan Province.

“ร่วมแรงร่วมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทหารจิตอาสา สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

#พิทักษ์ราชัน_ปกป้องประชา_รักษาแผ่นดิน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 กองกำลังผาเมือง อาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลงอบ ผู้ใหญ่บ้านศาลา หมู่ 1 พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ นางสมศรี  ท้าวบาง อายุ 93 ปี ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้  ณ หมู่ 1 บ้านงอบศาลา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ หน่วยได้จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าตรวจสุขภาพ และแนะนำการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัย, สเปรย์ล้างมือ และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับ นางสมศรี ท้าวบาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย

News

กองกำลังผาเมือง จับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติดพร้อมของกลาง ในบริเวณบ้านอรุโณทัยจังหวัดเชียงใหม่

– Pha Muang Forces Arrested drug smugglers with neutral goods In the area of ​​Baan Arunothai, Chiang Mai Province.

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับกำลังประชาชนบ้านอรุโณทัย จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมยาบ้าและเฮโรอีน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ห้วงเย็นของวันที่ 30 เมษายน 2564 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งได้รับการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด จากชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3203  ได้ทำการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ เส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยแสดงท่าทางมีพิรุธ ขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ หน่วยจึงได้ขอทำการตรวจค้น พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) จำนวน 28เม็ด บรรจุอยู่ภายในซองพลาสติกสีน้ำเงิน, ยาเสพติดประเภท 1(เฮโรอีน) บรรจุอยู่ภายในขวดแก้วขนาดเล็กสีน้ำตาล หน่วยจึงได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินการตามกฏหมายต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องปรามผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพ ที่ยังหลงผิดในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0774223