Day: May 25, 2021

COURT CIRCULAR

หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ ที่โรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาสถาบันฯ ร่วมกันประกอบอาหารในเมนูเต้าหู้ปลาผัดฉ่า ไข่ต้ม ผักผลไม้อบกรอบ ลูกชิ้นปิ้ง เค้กกล้วยหอม และเค้กช็อกโกแลต พร้อมบรรจุกล่องนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลวชิระ จำนวน 200 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี

นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวัตถุดิบ เพื่อใช้ใน “โครงการกล่องอาหารปันสุข โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร” ซึ่งวันนี้ ได้นำไปมอบแก่ประชาชนชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน, บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน เจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี, ศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 620 ชุด

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ที่อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 10 เครื่อง, หน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นขณะนี้ การได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่หอประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2555 โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธี ซึ่งการได้รับพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ฯ ครั้งนี้ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้น

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ห้องประชุมสโมสรข้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน 184 ชุด จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ อำเภอศรีประจันต์, สามชุก, อู่ทอง, ดอนเจดีย์ และเดิมบางนางบวช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

สำหรับสถานการณ์วาตภัยของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 10 อำเภอ 31 ตำบล 57 หมู่บ้าน 2 ชุมชน 184 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ ที่ 2 อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กรุงอัมมาน

ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564 พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564 พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564 พระราชทาน” โดยเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ทรงอธิบายถึงพระราชมรดกทางปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ก็คือ แนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เมื่อแปลตามหลักนิรุกติศาสตร์จะได้ความว่า “ความพอเพียง เป็นกิจอันประเสริฐ” ซึ่งเป็นหลักใจที่เป็นกลาง ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ทุกคนปฏิบัติได้ ปฏิบัติถึง และปฏิบัติให้เป็นผลได้

และทรงขยายความให้เกิดความชัดเจนอีกว่า ความจริงคุณสมบัติของหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และความมีเหตุผล ก็คือ หลักการทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ไตรสิกขา นั่นเอง

สำหรับบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา พร้อมส่งความปรารถนาดีด้วยภาพและข้อความอันเป็นมงคล ทำให้ผู้ได้รับเกิดความปีติยินดี ก่อให้เกิดสามัคคีธรรม และน้อมนำใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะนำทางชีวิต

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 18.48 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 6 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 7 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868447