Day: June 2, 2021

COURT CIRCULAR

หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบอาหารมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรี ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” แก่ผู้แทนอำเภอตากฟ้า, อำเภอเก้าเลี้ยว, และอำเภอเมือง รวม 3,576 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเดินทางไปมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 3 คน

นอกจากนี้ จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกันประกอบอาหาร ณ โรงครัว อาคาร 611 ของสถาบันฯ และนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี

COURT CIRCULAR

มูลนิธิชัยพัฒนา เชิญเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาว วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา เชิญเครื่องอัลตราซาวด์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่โรงพยาบาลฯ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาการวิกฤต โดยเป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด แบบ Real time สามารถตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ชนิดแสดงภาพ 2 มิติ พร้อมวิเคราะห์การทำงานของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ รวมทั้ง มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเหมาะสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาการปานกลางถึงวิกฤต ที่รักษาตัว จำนวน 239 คน และดูแลผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospitel อีก 219 คน

ส่วนที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือ ที่เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแสรักษาผู้ป่วยฯ

และที่ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 10 เครื่อง, หน้ากาก N95 จำนวน 600 ชิ้น และ Surgical Mask จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

COURT CIRCULAR

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวง ไปวางที่หน้าหีบศพ กำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาส

ที่วัดสุคิรินประชาราม อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน กัณมิตร รัตโน กำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิง

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานกองหนุน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เหตุเกิดบริเวณใต้อาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในการนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพ ด้วย

COURT CIRCULAR

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้

ค่ำวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” ช่วง “TALK TO THE PRINCESS” ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกฯ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 08.57 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้ เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน ครู ตชด. 6 นาย และบุคลากรทางการศึกษา 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำไม้กวาดและสานตะกร้า

เนื่องจากศูนย์การเรียนฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารไม่มีไฟฟ้าใช้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และภาคเอกชน ดำเนินโครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริฯ ติดตั้งโซลาเซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์การเรียน ตชด. บ้านคีรีล้อม เป็นโครงการนำร่อง ตั้งแต่ปี 2559 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ไอทีซี ร่วมกับการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และขยายผลไปยัง่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ
ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พิมพ์ดีดสัมผัส ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้ง ครูและนักเรียน ยังร่วมกิจกรรมการประกวด จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตทั้งพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพียงพอต่อการบริโภค โดยในอนาคตจะเพิ่มพื้นที่การปลูกถั่วเมล็ดแห้ง และได้ขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน โดยหลายครัวเรือนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้จากการเรียนการสอนในเรื่องที่ถนัดและสนใจ ซึ่งสามารถจะนำมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
เวลา 14.58 น. เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล ทรงร่วมการประชุมสุขภาพโลก ครั้งที่ 2 แห่งการประชุมปั๋วเอ๋าสำหรับเอเชีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM จากประเทศไทย ถ่ายทอดสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

การประชุมปั๋วเอ๋าสำหรับเอเชีย เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีสำหรับผู้นำระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการในการหารือประเด็นเศรษฐกิจและแสดงวิสัยทัศน์ โดยมี World Economic Forum เป็นแม่แบบ ปัจจุบัน ได้ขยายหัวข้อการหารือให้ครอบคลุมประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม, สุขภาพ, การศึกษา, วัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน สำหรับการประชุมสุขภาพโลกครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายนนี้ ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบผสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ เมืองชิงต่าว และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยหัวข้อหลักของการประชุม คือ “สุขภาพเหนือสุขภาพ ในปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” และยังคงหารือใน 3 ประเด็นสำคัญต่อจากการประชุมครั้งที่ 1 คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และสุขภาพในทุกนโยบาย
ในการนี้ ทรงร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในช่วงพิธีเปิดการประชุม โดยมีพระราชดำรัสถึงประสบการณ์การทรงงานทางด้านสุขภาพ อนามัย และการศึกษาของเยาวชนไทย รวมถึง การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนา มานานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ ผลของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย และความสำคัญของวัคซีนมากขึ้น

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ฯพณฯ นายแซร์โจ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรุงโรม

ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิตาลีประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่หลากหลายระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ทั้งในบริบททวิภาคีและสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องไปและยิ่งกระชับแน่นแฟ้นงอกงามขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

News

สร้างการรับรู้ ปันน้ำใจช่วยเกษตรกร

– Build awareness and Share kindness to help farmers.

Sharing กิจกรรมดีๆ  “ ช่วยเกษตร คุยรู้ช่วงโควิด มอบแบ่งปันสุข ”   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ส่งกิจกรรม  “มีแล้วแบ่งปัน ”  นำจิตอาสา “รับซื้อผักจากเกษตรกร” Farmers’ Market  ใส่รถพุ่มพวง ปืนใหญ่ พาสุข มอบให้พี่น้องประชาชน ทั่วอำเภอไพศาลี

หลายเดือนที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่  เราทุกคนล้วนได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ภายใต้วิกฤตที่หนักหน่วง ยังมีแง่งามของคนไทยมากมายให้ได้เห็นว่า คนไทยไม่เคยทิ้งกัน ทุกคนพร้อมที่จะแบ่งปัน ทุกฝ่ายพร้อมที่จะช่วยเหลือ ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยตลอดมา และให้ความช่วยเหลือคนไทยในทุกมิติก็คือ กองทัพบก  เดินหน้าสนับสนุนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ”

ตั้งแต่ ในห้วงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยู่ในขณะนี้ ของ นางวรรณา เอี่ยมสุภา เกษตรกรชาวตำบลสุขสำราญ และ นายวีรยุทธ บุญมาก เกษตรกรชาวตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

และต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย นำผลผลิตทางการเกษตรที่หน่วยได้รับซื้อมา รวมทั้ง จัด ” ถุงปันสุข ” ประกอบด้วย สิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง อีก 100 ชุด ประกอบด้วย ถุงข้าวสาร , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , ปลากระป๋อง , ไข่ไก่สด, น้ำมันพืช, น้ำปลา , ซอสปรุงรส , ผงปรุงรส , น้ำตาล , หน้ากากอนามัย  และเจลล้างมือแบบพกพา  ขึ้นรถพุ่มพวง ” ปืนใหญ่ที่ 4 พาสุข แบ่งปัน ”  ออกเดินทางไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงบ้าน (Delivery on HOME : EP.2 ) เป็นครั้งที่ 2 ใช้รูปแบบการส่งอาหารแบบเว้นระยะห่างและลดการสัมผัส (Zero Touch Delivery)  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ยกทัพขบวนแบ่งปันลงไปในพื้นที่ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มอบความสุขแบ่งปันความห่วงใยให้พี่น้องประชาชน จำนวน 135 ครัวเรือน PROJECT : “ ปืนใหญ่ที่ 4 พาสุข แบ่งปัน  เกิดจากจุดเริ่มต้นของน้ำใจเล็กๆ  ที่ทหารอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงจัดมอบถุงปันสุข “ ปืนใหญ่ ห่วงใยคุณ” ขึ้น ภายในบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องปรุงอาหาร น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ไปส่งมอบตรงถึงหน้าบ้านในชุมชน

โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้จัดรถพุ่มพวงปันสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 เบื้องต้นแล้ว ”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เดินหน้า “รับซื้อผักจากเกษตรกร” Farmers’ Market โดยการซื้อพืชผลโดยตรงจากเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตของเกษตรกรที่ไม่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่ายในช่วงเวลานี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้เกษตรกรของท้องถิ่นและชุมชน  อีกประการหนึ่งเป็นการสนองตอบต่อตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก อย่างรวดเร็ว สนับสนุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย พร้อมเสริมไอเดียทำชุดผักพร้อมปรุง  แจกจ่ายในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ด้วย   ซึ่งผักพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรในท้องถิ่น ประกอบด้วย บวบ, หน่อไม้, พริกแกว, หอมหัวใหญ่, มะเขือเทศ, มะนาว และแตงโมอ่อน หวังช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย

กอปรกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้นำพืชผักผลผลิตทางการเกษตรที่รับซื้อมาจากเกษตรกร ไปให้กำลังพลได้ประกอบเลี้ยงอาหาร รูปแบบ “  Farm-to-Table เสิร์ฟความสดจากฟาร์มถึงจานอาหารคุณ ”  และจัดสรรนำไปประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับกำลังพลน้องเล็กของกองทัพบก โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย  ช่วยอิ่มใจที่ช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทางตรง  อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไปที่อายุ 18 – 59 ปี ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19  ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official Account) เพื่อเป็นการลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส Covid -19 พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งการฉีดวัคซีนได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทำควบคู่กับการสวมหน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่าง, การล้างมือ และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

ซึ่งประชาชนชาวอำเภอตากฟ้าและชาวอำเภอไพศาลี ต่างก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดี และขอบคุณที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

” ข้าวอกข้าวใจ ”  เข้าใจความสำคัญของอาหาร….มากกว่าที่เคี้ยว

….พวกเราทหารปืนใหญ่ที่ 4 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ไปด้วยกัน กับ NEXT Project “ ปืนใหญ่  ทำ”! …ตอนต่อไป….

#ทำด้วยกันทำด้วยใจ

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868460