Day: June 9, 2021

COURT CIRCULAR

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจิตอาสาร่วมกันประกอบอาหาร และบรรจุใส่กล่องพร้อมน้ำดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 200 กล่อง และโรงพยาบาลสิรินธร 200 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

 55 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” จัดซื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อาคารชั่วคราว ชั้น 2 โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบชุด PAPR พระราชทาน จำนวน 2 ชุด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 440 เตียง ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ปัจจุบันให้การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 358 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง

ส่วนที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลงาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 กระจายอยู่ในพื้นที่ 13 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภองาว ซึ่งโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 261 คน เสียชีวิต 2 คน ปัจจุบัน ผู้ป่วยทั้งหมดสามารถกลับบ้านได้ ทำให้จังหวัดลำปางไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันเป็นเวลา 13 วัน

ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน และผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถใช้ฝึกหัดการหายใจ ให้สามารถหายใจได้เอง และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

และที่ห้องประชุมจรัสจันทร์ตระกูล โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน  2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลทุ่งสง  ซึ่งวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 935 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 119 คน รักษาหายแล้ว 799 คน และเสียชีวิต 17 คน

 63 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ได้แก่ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษา และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้น โดยมีพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ส่วนที่อาคารเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ได้แก่ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี 7 เครื่อง และโรงพยาบาลบ้านบึง 6 เครื่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการบำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยทรงห่วงใยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

และที่อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR 18 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด การตรวจพิเศษด้วยโรคอื่น ๆ หรือการทำคลอด เพื่อป้องกันคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย

 53 total views

COURT CIRCULAR

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี วัดสักกะวัน จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี วัดสักกะวัน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระญาณวิสาลเถร เป็นพระเทพมงคลวชิรมุนี ภาวนาวิธีวราจารย์ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดสักกะวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป

พระเทพมงคลวชิรมุนี หรือ หลวงปู่หา สุภโร เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนามเดิมว่า หา ภูบุตตะ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2468 บิดาชื่อ นายสอ ภูบุตตะ มารดาชื่อ นางบัวลา ภูบุตตะ มีพี่น้องรวม 7 คน โดยเป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ในอดีตเคยออกธุดงค์เพื่อศึกษาธรรมในพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงประเทศลาว และกัมพูชา ก่อนจะกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ได้นิมิตเห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่คอยาวเดินอยู่เชิงเขา บริเวณร่องน้ำข้างถนนเชิงเขาภูกุ้มข้าว ซึ่งเป็นที่มาของการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย คณะศิษย์ยานุศิษย์ จึงถวายฉายานามว่า “หลวงปู่ไดโนเสาร์”

 

 53 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เวลา 15.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังบริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนาม “อานันทมหิดล” มีความหมายว่า เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 สิริพระชนมายุ 21 พรรษา อยู่ในสิริราชสมบัตินาน 12 ปี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอานันทมหิดลขึ้นเมื่อปี 2498 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ และมีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยม ไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จากนั้นได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2502

 

 51 total views

News

ทหารพราน สกัดจับผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางรวมกว่า 185 เม็ด

– Rangers intercepted drug dealers with a total of more than 185 tablet of drugs.

“…ยาเสพติดพิษร้าย ทำลายชาติ…”

กรมทหารพรานที่ 13 โดยร้อย.ทพ.1306 จัดตั้งจุดตรวจบริเวณ ด่านตรวจคลองกลาง บ.หลุมตาสังข์ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ตรวจพบชายต้องสงสัยจำนวน 1 ราย พร้อมยานพาหนะ จักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ จำนวน 1 คัน จึงได้ขอตรวจค้น และตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 185 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวน 10 ชุด จากการซักถามทราบว่าจะนำยาเสพติดไปจำหน่ายในพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว จนท. จึงได้ส่งตัวให้กับจนท.ตร.สภ.ท่าตะเกียบ …

 

 61 total views

News

Army Barber Delivery บริการให้ท่านสุขใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

– Army Barber Delivery service to make you happy Reduce the burden of household expenses.

“เรามาท่านสุขใจ..เรากลับไป..ท่านสุดหล่อ”

มณฑลทหารบกที่ 46 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46 ลงพื้นที่ออกให้บริการตัดผมฟรี ในกิจกรรม (Army Barber Delivery) “เรามาท่านสุขใจ เรากลับไป..ท่านสุดหล่อ” ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#กองทัพบก

#กองทัพภาคที่4

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่46

 

 

 55 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868438